Promenite pretplatu koju naplaćuje Apple

Ako ste se registrovali pomoću aplikacije HBO Max na iPhone, iPad ili Apple TV onda se vaša pretplata naplaćuje preko Apple.

Prvo, potvrdite da će vaša pretplata naplaćivati preko Apple:

Pronađi mog operatera za naplatu
 1. Otvorite HBO Max ili se prijavite na HBOMax.com na računaru. Ne možete da se prijavite?
 2. Postupite na sledeći način:
  • Telefon ili tablet: Dodirni na svoj profil (gore desno), na ikonu Podešavanja (zupčanik, gore desno), a onda dodirni odnosno pomeri se na Pretplata.
  • TV uređaj: Odaberite ikonu za Podešavanja (zupčanik, dole levo) i onda odaberite Nalog.
  • Računar: Odaberite svoj profil (gore desno), onda odaberi Podešavanja i pronađi Pretplata.
   Informacije o pretplati su dostupne samo za Profile za odrasle.
 3. Ovde možete da vidite preko koga se vrši naplata vaše pretplate:
  • iTunes: Pogledajte informacije u nastavku.
  • Drugi operater: Pronađite operatera za naplatu na ovoj stranici.

Drugi načini da saznate ko je vaš operater za naplatu:

 • HBOMax.com/account: Prijavite se na HBOMax.com/account.
 • Izvod iz banke: Potražite na izvodu iz banke i troškove pretplate za HBO Max. Ako je iTunes Store, App Store, Apple ili slično navedeno za trošak pretplate, onda se najverovatnije vaša pretplata vrši preko Apple.

Pitanja i odgovori za pretplate koja se naplaćuje preko Apple

Kako da otkažem pretplatu koju naplaćuje Apple?

Vaša pretplata se automatski obnavlja dok ne otkažete. Da saznate kada će se obnoviti vaša pretplata, pogledajte Kada je moj sledeći datum naplate?

Važno
Otkažite pretplatu najmanje 24 sata pre datuma sledeće naplate da vam se ne bi obračunalo plaćanje za datum sledeće naplate. Ako deinstalirate aplikaciju HBO Max pretplatu nećete time otkazati.

Da biste otkazali, pratite korake otkazivanja Apple-a ili korake u nastavku.

Koji uređaj koristite?

iPhone ili iPad

Evo kako da otkažete vašu pretplatu:

 1. Otvorite Podešavanja na iOS uređaju.
 2. Dodirnite vaše ime.
 3. Dodirnite Pretplate (ako se zahteva, prijavite se sa vašim Apple ID).
 4. Pronađite i dodirnite vašu pretplatu za HBO Max. Odaberite Otkaži pretplatu.
Apple TV

Evo kako da otkažete vašu pretplatu:

 1. Otvorite Podešavanja na Apple TV-u.
 2. Izaberite Korisnici i nalozi, onda izaberite nalog.
 3. Izaberite Pretplate.
 4. Izaberite HBO Max i onda odaberite Otkaži pretplatu.
Računar

Da biste saznali kako da otkažete, idite na stranicu kompanije Apple Kako otkazati pretplatu.

Ne možete da pronađete pretplatu za HBO Max?

Pokušajte ove stvari:

 1. Proverite da li ste prijavljeni sa istim Apple ID-om koji ste upotrebili za kupovinu pretplate.
 2. Idite u Apple uređaj gde ste započeli vašu pretplatu za HBO Max i pogledajte vaše pretplate uz pomoć sledećih koraka.
 3. Pogledajte članak kompanije Apple Pretplata nije navedena.

Nakon otkazivanja trebalo bi da dobijete email od Apple sa potvrdom otkazivanja. Gledanje možete da nastavite sve dok vaša pretplata ne istekne na kraju ciklusa naplate.

Kada je datum sledeće naplate?

Vaše prvo plaćanje počinje kada započnete pretplatu. Nakon toga, vaša pretplata će se automatski obnavljati na redovnoj osnovi dok je ne otkažete. Pretplatu plaćate na početku perioda naplate.

Datum sledeće naplate možete pronaći u Apple App Store. To ćete uraditi na sledeći način:

 1. Otvorite Podešavanja na iOS uređaju.
 2. Dodirnite vaše ime.
 3. Dodirnite Pretplate (ako se zahteva, prijavite se sa vašim Apple ID).
 4. Pronađite i dodirnite vašu pretplatu za HBO Max.
 5. Ovde možete da vidite datum sledeće naplate.

Kako da promenim period naplate?

Ako vam se pretplata naplaćuje preko Apple, možete da promenite period naplate (mesečno ili godišnje) na iPad, iPhone ili Apple TV-u.

Važno
Kada se prebacite na godišnju naplatu, Apple će izvršiti povraćaj novca za preostale dane mesečnog perioda pretplate i promeniti na godišnju cenu (uz odgovarajuće poreze). Datum sledeće naplate biće za 1 godinu.
iPhone ili iPad

U nastavku sledi kako da promenite period naplate:

 1. Otvorite HBO Max i onda kliknite na svoj profil (gore desno). Ne možete da se prijavite?
 2. Dodirni na ikonu Podešavanja (zupčanik, gore desno) a onda dodirni odnosno pomeri se na Pretplata.
 3. Dodirnite Promeni pakete.
  Ako promena paketa nije dostupna, saznajte preko koga se naplaćuje pretplata i pogledajte Promeni moju pretplatu.
 4. Odaberite period naplate? Mesečno ili godišnje.
 5. Odaberite Nastavi i onda potvrdite promenu.

Vaša pretplata je ažurirana na novi period naplate. Dobićete email od Apple sa potvrdom promene.

Apple TV

U nastavku sledi kako da promenite vaš period naplate:

 1. Otvorite HBO Max, onda odaberite ikonu za Podešavanja (zupčanik, dole levo).
 2. Odaberite Nalog i onda Promeni pakete.
  Ako promena paketa nije dostupna, saznajte preko koga se naplaćuje pretplata i pogledajte Promeni moju pretplatu.
 3. Odaberite period naplate? Mesečno ili godišnje.
 4. Odaberite Nastavi i onda potvrdite promenu.

Vaša pretplata je ažurirana na novi period naplate. Dobićete email od Apple sa potvrdom promene.

Kada će promena stupiti na snagu?

Promena pretplate

 • Promeni na mesečnu naplatu: Ova promena stupa na snagu na vaš datum sledeće naplate (na kraju perioda godišnje naplate).
 • Promeni na godišnju naplatu: Ova promena stupa na snagu odmah. Apple će izvršiti povraćaj novca za preostale dane mesečnog perioda pretplate i promeniti na godišnju cenu (uz odgovarajuće poreze). Datum sledeće naplate biće za 1 godinu.

Kako da promenim način plaćanja?

Pretplate koje se naplaćuju preko Apple biće naplaćena preko Apple ID načina plaćanja.

Da biste promenili vaš način plaćanja na iPhone ili iPad-u:

 1. Otvorite Podešavanja na iOS uređaju.
 2. Dodirnite vaše ime.
 3. Dodirnite Plaćanje i otpremanje (ako se zahteva, prijavite se sa vašim Apple ID).
 4. Dodirnite način plaćanja koji želite da promenite, zatim izmenite vaše informacije.

Za više informacije, idite u članak kompanije Apple Promena plaćanja za Apple ID.