Błąd: tytuł lub zawartość niedostępne

Jeśli pojawia się komunikat o niedostępnym tytule lub zawartości, spróbuj wykonać następujące czynności:

Krok 1: Odtwórz inny program lub film

Spróbuj odtworzyć inny program lub film na tym samym urządzeniu.

Jeśli pojawi się ten sam błąd, wybierz z poniższych urządzenie, którego używasz, i spróbuj wykonać następujące czynności:

Możesz też spróbować wykonać następny krok.

Krok 2: Spróbuj użyć innego urządzenia

Spróbuj odtworzyć program lub film, którego nie możesz odtworzyć, na innym obsługiwanym urządzeniu.

Jeśli wystąpi ten sam błąd, skontaktuj się z nami i daj nam znać, którego odcinka lub filmu nie można odtworzyć.