Błąd HDCP

System HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) jest zaprojektowany w celu ochrony zawartości cyfrowej przed nieuprawnionym powielaniem.

Twoja konfiguracja (urządzenia, kable, adaptery i sterowniki oprogramowania) musi być zgodna ze standardem HDCP 2.1+, żebyś mógł oglądać HBO Max. Jeśli Twoja konfiguracja nie jest zgodna ze standardem HDCP 2.1+, podczas próby oglądania wyświetli się błąd HDCP.

Co można zrobić

Wybierz używane urządzenie:

TV, telefon lub tablet

W przypadku wystąpienia błędu HDCP spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Jeśli korzystasz z odtwarzacza mediów strumieniowych (np. Apple TV), odłącz urządzenie, odczekaj chwilę i podłącz je ponownie. Następnie otwórz HBO Max i spróbuj ponownie odtworzyć wideo.
 2. Odłącz i ponownie podłącz oba końce kabla HDMI.
 3. Spróbuj użyć innego kabla HDMI 2.0+.
 4. Spróbuj przełożyć końcówki kabla HDMI.
 5. Spróbuj użyć innego portu HDMI w telewizorze.
 6. Omiń odbiornik lub sprzęt stereo i podłącz urządzenie do odtwarzania wideo bezpośrednio do telewizora.

Jeśli nadal wyświetlany jest komunikat o błędzie HDCP, upewnij się, że wszystkie elementy Twojej konfiguracji (w tym dekodery, kable, adaptery, telewizor lub monitor oraz sprzęt audio) są zgodne ze standardem HDCP 2.1+ (do odtwarzania tytułów w formacie 4K HDR wymagany jest standard HDCP 2.2). Żeby uzyskać dalszą pomoc dla urządzenia, zapoznaj się z dokumentacją lub zwróć się do pomocy technicznej związanej z Twoim urządzeniem.

Komputer

W przypadku wystąpienia błędu HDCP spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy dostępna jest aktualizacja przeglądarki. Żeby dowiedzieć się, jak to zrobić, wyszukaj w internecie frazę „aktualizacja + nazwa przeglądarki” (np. „aktualizacja Chrome”). Zobacz Obsługiwane przeglądarki.
 2. Wyłącz wtyczki i dodatki przeglądarki. Następnie zamknij i otwórz ponownie przeglądarkę i spróbuj ponownie odtworzyć wideo.
 3. Jeśli komputer jest wyposażony w wiele monitorów, spróbuj oglądać HBO Max na głównym monitorze.
 4. Spróbuj wykonać czynności opisane na stronie Buforowanie lub wstrzymywanie odtwarzania.
 5. Spróbuj skorzystać z innej przeglądarki.

Jeśli nadal wyświetlany jest komunikat o błędzie HDCP, upewnij się, że adaptery, karta graficzna, oprogramowanie, sterowniki, kable wideo i monitory są zgodne ze standardem HDCP 2.1+.