Hlásenie „Obsah nie je k dispozícii“

Ak sa vám pri pokuse o pozeranie zobrazí chybové hlásenie „Obsah nie je k dispozícii“, skúste urobiť toto:

Krok 1: Prehrajte iný program alebo film

Skúste na tom istom zariadení prehrať iný program alebo film.

Ak sa vám zobrazí rovnaká chyba, vyberte zariadenie, ktoré používate, a vyskúšajte kroky na odstránenie problémov:

V opačnom prípade skúste ďalší krok.

Krok 2: Skúste iné zariadenie

Skúste prehrať program alebo film, ktorý sa nechce prehrať, na inom podporovanom zariadení.

Ak sa vám zobrazí rovnaká chyba, oznámte nám, ktorá epizóda alebo film sa nedá prehrať. Na tento účel použite náš kontaktný formulár (Zvoľte tému a potom vyberte E-mail).