Titul alebo obsah nie je k dispozícii

Ak sa vám zobrazuje chybové hlásenie o tom, že obsah alebo titul nie je k dispozícii, postupujte takto:

Krok 1: Prehrajte iný program alebo film

Skúste na tom istom zariadení prehrať iný program alebo film.

Ak sa vám zobrazí rovnaká chyba, vyberte zariadenie, ktoré používate, a vyskúšajte kroky na odstránenie problémov:

V opačnom prípade skúste ďalší krok.

Krok 2: Skúste iné zariadenie

Skúste prehrať program alebo film, ktorý sa nechce prehrať, na inom podporovanom zariadení.

Ak sa vám zobrazuje stále rovnaká chyba, kontaktujte nás a dajte nám vedieť, s ktorou epizódou alebo filmom máte problém.