Titeln eller innehållet är inte tillgängligt

Får du ett felmeddelande om att titeln eller innehållet inte är tillgängligt kan du prova dessa steg:

Steg 1: Spela en annan serie eller film

Prova att spela en annan serie eller film på samma enhet.

Om du får samma fel så väljer du enheten du använder nedan och provar felsökningsstegen:

Annars provar du nästa steg.

Steg 2: Prova en annan enhet

Prova att spela serien eller filmen som inte går att spela upp på en annan enhet som stöds.

Kontakta oss om felet kvarstår och meddela oss vilket avsnitt eller vilken film som inte spelas upp.