Како да се одјавам?

Можете да се одјавите од HBO Max на уредот што го користите, на друг уред или на сите уреди.

Кој уред го користите?

Еве како да се одјавите на вашиот телефон или таблет:

 • Допрете ја иконата Профил (на долниот раб за телефони, на левиот раб за таблети), а потоа иконата Поставки (горе лево), а потоа одете надолу и допрете Одјава .

Еве како да се одјавите на вашиот компјутер:

 • На HBOMax.com, изберете ја иконата за вашиот профил (горе десно), а потоа изберете Одјава .

Еве како да се одјавите на вашиот телевизиски уред:

 • Телевизиски уред: Изберете ја иконата Поставки (долу лево), потоа одете надесно додека не видите Одјава (при врвот), а потоа изберете го копчето Одјава.

Одјавување на друг уред

Можете далечински да се одјавите од друг уред на кој сте се најавиле. Треба да се одјавите од уредите што повеќе не ги поседувате или во случај да мислите дека вашата сметка се користи без ваша дозвола.

Кој уред го користите?

Телефон или таблет

Еве како да се одјавите од еден или повеќе уреди користејќи го вашиот телефон:

 1. Отворете го HBO Max, допрете ја иконата Профил (на долниот раб за телефони, на левиот раб за таблети), а потоа допрете ја иконата Поставки (горе лево).
 2. Допрете Управување со уреди (Управување со уреди е достапно само со профили за возрасни).
 3. Овде можете да видите листа на уреди на коишто се користела вашата сметка, заедно со времето кога се Последно користени.
 4. За да се одјавите од уред, допрете X. Или, допрете Одјави се од сите уреди.
Компјутер

Еве како да се одјавите од еден или повеќе уреди користејќи го вашиот компјутер:

 1. Одете на HBOMax.com и најавете се (по потреба). Во горниот десен агол, изберете го вашиот профил.
 2. Изберете Управување со уреди (Управување со уреди е достапно само со профили за возрасни).
 3. Овде можете да видите листа на уреди на коишто се користела вашата сметка, заедно со времето кога се Последно користени.
 4. За да се одјавите од уред, допрете Одјава. Или, изберете Одјави се од сите уреди.

Одјавувањето од сите уреди може да потрае до 4 часа. Ако некој од вашето домаќинство стримува нешто, нема да биде одјавен од HBO Max до крајот на нивната серија или филм.

Важно
Ако мислите дека некој може да има пристап до вашата сметка на HBO Max без ваша дозвола, видете Спречете некој да ја користи вашата сметка.