Jak się wylogować?

Jak wylogować się z HBO Max:

 • Telefon lub tablet: Kliknij swój profil (w prawym górnym rogu), wybierz ikonę Ustawień (zębatka w prawym górnym rogu), a następnie znajdź lub kliknij pozycję Wyloguj się.
 • Komputer: Wybierz swój profil (w prawym górnym rogu), a następnie pozycję Wyloguj się.
 • Urządzenie TV: Wybierz ikonę Ustawień (zębatka w lewym dolnym rogu), przewiń w prawo, aby wybrać Wyloguj się, a następnie wybierz Wyloguj się.

Wyloguj się na innych urządzeniach

Możesz wylogować się z innego urządzenia zdalnie za pomocą telefonu, tabletu lub komputera. Zrobisz to w następujący sposób:

 1. Otwórz aplikację mobilną HBO Max lub przejdź na HBOMax.com.
 2. Wybierz swój profil (w prawym górnym rogu).
 3. Wybierz ikonę Ustawień (zębatka w prawym górnym rogu) na telefonie lub Ustawienia na komputerze.
 4. Kliknij lub przewiń do pozycji Urządzenia, a następnie wybierz Zarządzaj urządzeniami (jeśli jest dostępna).
  Zarządzanie urządzeniami jest dostępne tylko w profilu Dorosły.
 5. Tutaj znajdziesz listę urządzeń, które korzystają z Twojego konta.
 6. Aby się wylogować:
  • Jedno urządzenie: Wybierz X (obok urządzenia).
  • Wszystkie urządzenia: Wybierz Wyloguj się ze wszystkich urządzeń.
Ważne
Warto wylogować się ze wszystkich urządzeń, które nie są już w Twoim posiadaniu. Jeśli przypuszczasz, że ktoś może mieć dostęp do Twojego konta HBO Max bez Twojej zgody, przejdź do Jak uniemożliwić innym korzystanie z mojego konta.