Ako sa odhlásim?

Zo služby HBO Max sa môžete odhlásiť na používanom zariadení, na inom zariadení alebo na všetkých zariadeniach.

Ktoré zariadenie používate?

Tu je postup na odhlásenie sa v telefóne alebo tablete:

 • Ťuknite na ikonu profilu (dolný okraj na telefónoch, ľavý okraj na tabletoch), na ikonu Nastavenia (vľavo hore), potom prejdite nadol a ťuknite na možnosť Odhlásiť sa.

Tu je postup na odhlásenie sa na počítači:

 • Na stránke HBOMax.com vyberte svoj profil (vpravo hore) a následne vyberte možnosť Odhlásiť sa.

Tu je postup na odhlásenie sa na televíznom zariadení:

 • Televízor: Vyberte ikonu Nastavenia (vľavo dole), potom prechádzajte doprava, kým neuvidíte možnosť Odhlásiť sa (v hornej časti), a následne vyberte tlačidlo Odhlásiť sa.

Odhlásenie sa na inom zariadení

Môžete sa odhlásiť na diaľku z iného zariadenia, na ktorom ste sa prihlásili. Mali by ste sa odhlásiť zo zariadení, ktoré už nevlastníte, alebo ak si myslíte, že niekto používa váš účet bez vášho súhlasu.

Ktoré zariadenie používate?

Telefón alebo tablet

Tu je postup na odhlásenie sa z jedného alebo viacerých zariadení pomocou telefónu:

 1. Otvorte aplikáciu HBO Max, ťuknite na ikonu Profil (dolný okraj na telefónoch, ľavý okraj na tabletoch) a potom na ikonu Nastavenia (vľavo hore).
 2. Ťuknite na možnosť Správa zariadení (správa zariadení je k dispozícii len s profilmi dospelých).
 3. Tu si môžete pozrieť zoznam zariadení, ktoré používajú váš účet, spolu s dátumom posledného použitia.
 4. Ak sa chcete odhlásiť zo zariadenia, ťuknite na symbol X alebo na možnosť Odhlásiť všetky zariadenia.
Počítač

Tu je postup na odhlásenie sa z jedného alebo viacerých zariadení pomocou počítača:

 1. Prejdite na stránku HBOMax.com a prihláste sa (ak je to potrebné). Vyberte svoj profil v pravom hornom rohu.
 2. Vyberte možnosť Správa zariadení (správa zariadení je k dispozícii len s profilmi dospelých).
 3. Tu si môžete pozrieť zoznam zariadení, ktoré používajú váš účet, spolu s dátumom posledného použitia.
 4. Ak sa chcete odhlásiť zo zariadenia, vyberte možnosť Odhlásiť sa. Alebo vyberte možnosť Odhlásiť všetky zariadenia.

Odhlásenie všetkých zariadení môže trvať až 4 hodiny. Ak niekto z vašej domácnosti niečo streamuje, zo služby HBO Max sa odhlási až po skončení programu alebo filmu.

Dôležité
Ak si myslíte, že niekto môže mať prístup k vášmu účtu HBO Max bez vášho povolenia, pozrite si časť Ako zabrániť niekomu v používaní vášho účtu.