Přidávání, správa a přepínání profilů

Díky profilům budete mít přehled o tom, na co jste se dívali a na co byste se chtěli podívat (Můj seznam).

Existují dva typy profilů: Dospělý a dětský. Můžete přidat profily pro kohokoli v domácnosti. Váš účet může mít celkem 5 profilů.

Box Vodafone TV TiVo
Aplikace HBO Max v boxu Vodafone TV TiVo nepodporuje více profilů.
Přidávání profilů
 1. Vyberte svůj profil (vlevo nahoře u TV, vpravo nahoře na ostatních zařízeních).
 2. Vyberte možnost Přepnout profily.
 3. Vyberte si, zda chcete přidat profil dospělého nebo dítěte.
  První dětský profil? Budete vyzváni k vytvoření kódu PIN. PIN zabrání dítěti změnit nastavenou rodičovskou kontrolu.
 4. Proveďte jednu z následujících možností:
  • Telefon nebo tablet: Klikněte na ikonu Fotoaparát a poté vyberte možnost pořídit fotografii, nahrát obrázek nebo vybrat postavu (další informace naleznete níže v článku Přidání profilového obrázku). Poté si vyberte barvu a zadejte jméno (u profilu pro dospělé) nebo zadejte jméno dítěte a jeho datum narození (u dětského profilu).
  • Televize nebo počítač: Zadejte jméno a vyberte si barvu (u profilu pro dospělé) nebo zadejte jméno dítěte a jeho datum narození (u dětského profilu). Profilový obrázek můžete přidat později.
 5. Dětský profil: Vyberte možnost Další. Poté vyberte věkové hodnocení obsahu, který může vaše dítě sledovat. Filmy a televizní pořady s vyšším věkovým hodnocením, než jaké jste zvolili, nelze v tomto profilu sledovat. Ve výchozím nastavení nemůže vaše dítě přepnout profil (bez vašeho kódu PIN).
 6. Vyberte možnost Uložit.

Pokud je Dětský profil aktivní, zobrazí se domovská obrazovka Děti. Více informací najdete v části Vše o dětských profilech.

Přepínání profilů
 1. Vyberte svůj profil (vlevo nahoře u TV, vpravo nahoře na ostatních zařízeních).
 2. Vyberte možnost Přepnout profily.
 3. Vyberte profil. Dětské profily mají ikonu zámku. Uzavřený zámek (zavřený visací zámek) znamená, že dítě nemůže přepnout na jiný profil (je třeba zadat PIN), zatímco otevřený zámek (otevřený visací zámek) znamená, že dítě přepnout na jiný profil.

  Poznámka  Pokud máte potíže se zadáním PIN, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko Vybrat nebo OK, čímž otevřete klávesnici na obrazovce.

Po přepnutí na dětský profil se zobrazí domovská obrazovka Děti. Více informací najdete v části Vše o dětských profilech.

Obrazovka „Kdo se dívá?“

Když se přihlásíte, zobrazí se obrazovka „Kdo se dívá?“. Zde můžete vybrat, kdo se bude dívat, a spravovat svoje profily.

Když otevřete aplikaci HBO Max, stane se následující:

 • Televize nebo počítač: Pokud byl posledním aktivním profilem profil pro dospělé, zobrazí se po otevření HBO Max obrazovka „Kdo se dívá?“. Pokud byl při vypnutí aplikace aktivní Dětský profil, otevře se HBO Max v tomto profilu.
 • Telefon nebo tablet: Aplikace HBO Max se vždy otevře s použitím posledního použitého profilu (nezobrazí se obrazovka „Kdo se dívá?“).
Editace profilu
 1. Vyberte svůj profil.
 2. Vyberte možnost Přepnout profily a potom možnost Správa profilů (možná budete muset přejít dolů).
 3. Vyberte profil. Dětské profily mají ikonu zámku (zavřený visací zámek).
 4. Dětský profil: Zadejte PIN a vyberte tlačítko Enter. Pokud máte potíže se zadáním PIN, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko Vybrat nebo OK, čímž otevřete klávesnici na obrazovce.
 5. Pokud chcete změnit profilový obrázek:
  • Telefon nebo tablet: Klikněte na ikonu Fotoaparát Aktualizace profilového obrázku a poté vyberte možnost Pořídit fotografii, Nahrát obrázek nebo Vybrat postavu. Pokud vyberte možnost pořízení nebo nahrání fotografie, budete muset aplikaci HBO Max umožnit přístup k fotoaparátu nebo knihovně fotografií.
  • Počítač: Vyberte si profilový obrázek a pak si vyberte postavu.
 6. Proveďte jednu z následujících možností:
  • Profil dospělého: Změňte jméno nebo barvu rámečku.
  • Dětský profil: Můžete změnit jméno a datum narození dítěte a také věkové hodnocení obsahu, který smí sledovat. Chcete-li dítěti zabránit v přepínání na jiný profil, zaškrtněte políčko Vyžadovat PIN k přepínání profilů.
 7. Vyberte možnost Uložit.
Odstranění profilu
 1. Vyberte svůj profil.
 2. Vyberte možnost Přepnout profily a potom možnost Správa profilů (možná budete muset přejít dolů).
 3. Vyberte profil. Dětské profily mají ikonu zámku (zavřený visací zámek).
 4. Dětský profil: Zadejte PIN a vyberte tlačítko Enter. Pokud máte potíže se zadáním PIN, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko Vybrat nebo OK, čímž otevřete klávesnici na obrazovce.
 5. Vyberte možnost Odstranit profil (v dolní části obrazovky). Svůj primární profil nemůžete odstranit, ale můžete jej upravit (viz předchozí část).
 6. Pro potvrzení vyberte možnost Odstranit. Tím odstraníte profil a jeho informace, například možnosti Můj seznam a Pokračovat ve sledování.
Přidání profilového obrázku
 1. Otevřete aplikaci HBO Max v telefonu nebo tabletu a klikněte na svůj profil (vpravo nahoře).
 2. Klikněte na možnost Přepnout profily a potom možnost Správa profilů (možná budete muset přejít dolů).
 3. Vyberte profil.
 4. Dětský profil: Zadejte PIN a klikněte na Enter.
 5. Klikněte na ikonu Fotoaparát Aktualizace profilového obrázku a poté vyberte možnost Pořídit fotografii, Nahrát obrázek nebo Vybrat postavu. Pokud vyberte možnost pořízení nebo nahrání fotografie, budete muset aplikaci HBO Max umožnit přístup k fotoaparátu nebo knihovně fotografií.
 6. Pořiďte fotografii, vyberte obrázek, který chcete nahrát, nebo si vyberte postavu.
 7. Klikněte na možnost Uložit.

Váš profilový obrázek by se měl zobrazit na všech zařízeních.

Co je třeba vědět

 • Profily dospělých a dětské profily mají každý svou vlastní knihovnu postav, ze které je možné vybírat.
 • Maximální velikost souboru pro profilový obrázek je 10 MB (pokud nahrajete obrázek větší než 10 MB, obrázek se k vašemu profilu neuloží).
 • Chcete-li postavu nebo obrázek odebrat, klikněte na ikonu Fotoaparát Aktualizace profilového obrázku a poté vyberte možnost Odebrat postavu nebo Odebrat fotografii.
 • Chcete-li zažádat o postavu ze seriálu nebo filmu z HBO Max, využijte náš formulář zpětné vazby.