Streamovanie HBO Max na cestách

Keď cestujete do inej krajiny, v ktorej je služba HBO Max k dispozícii (pozrite si Kde je služba HBO Max k dispozícii?), výber programov a filmov sa môže zmeniť. Vaša domovská krajina je krajina, v ktorej ste si službu HBO Max zaregistrovali.

Keď cestujete do krajiny v EHP:

  • Programy a filmy: Výber programov a filmov zostáva rovnaký ako vo vašej domovskej krajine.

Keď cestujete do krajiny mimo EHP, v ktorej je služba HBO Max k dispozícii:

  • Programy a filmy: Ponuka streamovania v službe HBO Max sa v jednotlivých krajinách líši. To znamená, že výber programov a filmov sa bude meniť v závislosti od vašej fyzickej polohy. V dôsledku toho sa môže stať, že v krajinách mimo EHP nebudete môcť streamovať tituly zo zoznamu Pokračovať v pozeraní a Môj zoznam.
  • Hodnotenia: Hodnotenie obsahu závisí od vašej fyzickej polohy. Ak cestujete do krajiny s iným systémom hodnotenia obsahu (Spojené štáty alebo Brazília), nastavená rodičovská kontrola bude fungovať, tituly však môžu byť v rôznych krajinách ohodnotené odlišne.

Keď cestujete do krajiny mimo EHP, v ktorej nie je služba HBO Max k dispozícii:

S plánom s reklamami (predplatitelia v USA)
Ak máte plán s reklamami, službu HBO Max nemôžete streamovať mimo územia Spojených štátov.

Sťahovanie: Keď cestujete do inej krajiny, môžete si prehrávať programy a filmy, ktoré ste si už stiahli do telefónu alebo tabletu.