Gledaj HBO Max dok putuješ

Kada putujete u drugu zemlju ili region izvan EEP gde je dostupan HBO Max (pogledajte Gde je dostupan HBO Max?), izbor serija i filmova koje možete gledati biće drugačiji. Vaša matična zemlja je ona gde je započeta registracija za HBO Max.

Kada putujete u zemlju unutar EEP:

  • Serije i filmovi: Izbor serija i filmova ostaje isti kao i u vašoj matičnoj zemlji.
  • Preuzeti sadržaji: Možete da pustite serije i filmove koje ste već preuzeli na telefonu ili tabletu.

Kada putujete u zemlju van EEP u kojoj je HBO Max dostupan:

  • Serije i filmovi: Dostupnost sadržaja za gledanje na HBO Max se razlikuje od zemlje ili regiona. To znači da će se izbor serija i filmova menjati na osnovu tvoje fizičke lokacije. Kao rezultat, možda nećete moći da gledate neke naslove u okviru opcija Nastavi da gledaš i Moja lista kada se nalazite u drugim zemljama.
  • Ocene: Ocene sadržaja se zasnivaju na vašoj fizičkoj lokaciji. Ako putujete u zemlju sa drugačijim sistemom ocenjivanja sadržaja, primenjuje se podešen roditeljski nadzor, međutim, serije i filmovi mogu biti drugačije ocenjeni.
  • Preuzeti sadržaji: Možete da pustite serije i filmove koje ste već preuzeli na telefonu ili tabletu.

Kada putuješ u neku zemlju izvan EEP u kojoj HBO Max nije dostupan (npr. Sjedinjene Američke Države):

  • dobićeš poruku sa obaveštenjem da HBO Max nije dostupan i nećeš moći da gledaš niti da pristupiš svom nalogu. Međutim, i dalje možeš da reprodukuješ serije i filmove koji su već preuzeti (da bi to bilo moguće, moraš da se prijaviš pre polaska na put).

Pre polaska na put

  1. Preuzmi serije i filmove (najviše 30).
  2. Obavezno moraš da se prijaviš na HBO Max na telefonu ili tabletu sa preuzetim sadržajima.

Tokom putovanja

Kada otvoriš HBO Max na telefonu ili tabletu, videćeš poruku „HBO Max još uvek nije dostupan u tvojoj zemlji“. Kada se to dogodi, izaberi ikonu za preuzimanja (strelica koja pokazuje nadole, na dnu) da gledaš preuzete sadržaje.

Na taj način možeš da gledaš preuzete sadržaje kada putuješ u bilo koju zemlju ili region.

Da li mogu da gledam HBO Max ako putujem u SAD?

Nećeš moći da gledaš, da se prijaviš niti da pristupiš svom HBO Max nalogu kada putuješ u SAD. Takođe ne možeš da gledaš Max ako putuješ u SAD.

Međutim, i dalje možeš da reprodukuješ HBO Max serije i filmove koji su već preuzeti. Idi na gornji odeljak da saznaš kako to možeš da uradiš.