Gledaj HBO Max dok putuješ

Kada putujete u drugu zemlju gde je dostupan HBO Max (pogledajte Gde je dostupan HBO Max?), izbor serija i filmova može da se razlikuje. Vaša matična zemlja je zemlja gde ste se registrovali za HBO Max.

Gdje si se prijavio?

Unutar EEA

Kada putujete u zemlju unutar EEA:

  • Serije i filmovi: Izbor serija i filmova ostaje isti kao i u vašoj matičnoj zemlji.

Kada putujete u zemlju van EEA u kojoj je HBO Max dostupan:

  • Serije i filmovi: Ono što je dostupno za gledanje na HBO Max se razlikuje od zemlje do zemlje. To znači da će se izbor serija i filmova menjati na osnovu vaše fizičke lokacije. Kao rezultat, možda nećete moći da gledate naslove u okviru opcija Nastavi da gledaš i Moja lista kada se nalazite u drugim zemljama.
  • Ocene: Ocene sadržaja se zasnivaju na vašoj fizičkoj lokaciji. Ako putujete u zemlju sa drugačijim sistemom ocenjivanja sadržaja (Sjedinjene Američke Države ili Brazil), primenjuje se roditeljski nadzor koji ste podesili, međutim, naslovi mogu biti drugačije ocenjeni u drugim zemljama.

Kada putujete u zemlju van EEA u kojoj je HBO Max nije dostupan:

  • Dobićete poruku da HBO Max nije dostupan u vašem regionu i nećete moći da gledate ili da pristupite svom nalogu. Međutim, kada putujete u drugu zemlju, možete ipak da pustite serije i filmove koje ste već preuzeli.
Van EEA

Kada putujete u zemlju u kojoj je HBO Max dostupan:

  • Serije i filmovi: Ono što je dostupno za gledanje na HBO Max se razlikuje od zemlje do zemlje. To znači da će se izbor serija i filmova menjati na osnovu vaše fizičke lokacije. Kao rezultat, možda nećete moći da gledate naslove u okviru opcija Nastavi da gledaš i Moja lista kada se nalazite u drugim zemljama.
  • Ocene: Ocene sadržaja se zasnivaju na vašoj fizičkoj lokaciji. Ako putujete u zemlju sa drugačijim sistemom ocenjivanja sadržaja (Sjedinjene Američke Države ili Brazil), primenjuje se roditeljski nadzor koji ste podesili, međutim, naslovi mogu biti drugačije ocenjeni u drugim zemljama.

Kada putujete u zemlju u kojoj je HBO Max nije dostupan:

  • Dobićete poruku da HBO Max nije dostupan u vašem regionu i nećete moći da gledate ili da pristupite svom nalogu. Međutim, kada putujete u drugu zemlju, možete ipak da pustite serije i filmove koje ste već preuzeli.

Preuzimanja: Kada putujete u drugu zemlju, možete da pustite serije i filmove koje ste već preuzeli na telefonu ili tabletu.

Paket sa oglasima (pretplatnici u SAD)
Ako imate Paket sa oglasima, HBO Max ne možete da gledate van Sjedinjenih Država.