Стриймване на HBO Max по време на пътуване

Когато пътувате за друга държава, където HBO Max е налично (вижте Къде е налично HBO Max?), селекцията от предавания и филми може да се промени. Вашата държава на регистрация е държавата, където сте се регистрирали за HBO Max.

Къде се записахте?

В ЕИЗ

Когато пътувате за държава в ЕИЗ:

  • Предавания и филми: Селекцията от предавания и филми остава същата като в държавата ви на регистрация.

Когато пътувате за държава извън ЕИЗ, където HBO Max е налично:

  • Предавания и филми: Какво е налично за стрийм по HBO Max зависи от държавата. Това означава, че селекцията от предавания и филми ще се променя според физическото ви местоположение. В резултат на това е възможно да не можете да стриймвате заглавия от „Продължете да гледате“ и „Моят списък“, когато сте в държави извън ЕИЗ.
  • Оценки: Оценките на съдържанието се базират на физическото ви местоположение. Ако пътувате в държава с различна система за оценка на съдържанието (САЩ или Бразилия), родителските контроли, които сте задали, ще се приложат, въпреки това обаче заглавията може да имат различна оценка в различните държави.

Когато пътувате за държава извън ЕИЗ, където HBO Max не е налично:

  • Ще получите съобщение HBO Max не е налично във вашия регион и няма да можете да стриймвате или да осъществявате достъп до акаунта си. Въпреки това обаче все още ще можете да възпроизвеждате предаванията и филмите, които вече сте изтеглили.
Извън ЕИП

Когато пътувате за държава където HBO Max е налично:

  • Предавания и филми: Какво е налично за стрийм по HBO Max зависи от държавата. Това означава, че селекцията от предавания и филми ще се променя според физическото ви местоположение. В резултат на това е възможно да не можете да стриймвате заглавия от „Продължете да гледате“ и „Моят списък“, когато сте в държави извън ЕИЗ.
  • Оценки: Оценките на съдържанието се базират на физическото ви местоположение. Ако пътувате в държава с различна система за оценка на съдържанието (САЩ или Бразилия), родителските контроли, които сте задали, ще се приложат, въпреки това обаче заглавията може да имат различна оценка в различните държави.

Когато пътувате за държава където HBO Max не е налично:

  • Ще получите съобщение HBO Max не е налично във вашия регион и няма да можете да стриймвате или да осъществявате достъп до акаунта си. Въпреки това обаче все още ще можете да възпроизвеждате предаванията и филмите, които вече сте изтеглили.

Изтегляния: Когато пътувате в друга държава, можете да възпроизвеждате предавания и филми, които вече сте изтеглили на вашия телефон или таблет.

План с реклами (абонати от САЩ)
Ако имате план с реклами, не можете да стриймвате HBO Max извън САЩ.