Стриймване на HBO Max по време на пътуване

Когато пътувате за друга държава или регион извън ЕИЗ, където HBO Max е налично (вижте Къде е налично HBO Max?), селекцията от предавания и филми, които можете да стриймвате, е възможно да се промени. Вашата държава на регистрация е държавата, в която сте се регистрирали за HBO Max.

Когато пътувате за държава в ЕИЗ:

  • Предавания и филми: Селекцията от предавания и филми остава същата като в регистрираната от вас държава.
  • Изтегляния: Можете да възпроизвеждате предавания и филми, които вече сте изтеглили на вашия телефон или таблет.

Когато пътувате за държава извън ЕИЗ, където HBO Max е налично:

  • Предавания и филми: Какво е налично за стрийм по HBO Max зависи от държавата или региона. Това означава, че селекцията от предавания и филми ще се променя според физическото ви местоположение. В резултат на това е възможно да не можете да стриймвате някои заглавия от „Продължете да гледате“ и „Моят списък“, когато сте в държави извън ЕИЗ.
  • Оценки: Рейтингът на съдържанието е базиран на физическото ви местоположение. Ако пътувате в държава с различна система за оценка на съдържанието (САЩ или Бразилия), родителските контроли, които сте задали, ще се приложат, въпреки това обаче предавания и филми може да бъдат оценявани различно.
  • Изтегляния: Можете да възпроизвеждате предавания и филми, които вече сте изтеглили на вашия телефон или таблет.

Когато пътувате за държава извън ЕИЗ, където HBO Max не е налично:

  • Ще получите съобщение HBO Max не е налично и няма да можете да стриймвате или да осъществявате достъп до акаунта си. Въпреки това обаче все още ще можете да възпроизвеждате предаванията и филмите, които вече сте изтеглили (за да можете да го направите, е необходимо вече да сте влезли в системата).

Преди да пътувате

  1. Изтеглете предавания и филми (до 30).
  2. Уверете се, че вече сте влезли в HBO Max на телефона или таблета, на който сте ги изтеглили.

По този начин можете да гледате това, което сте изтеглили, когато пътувате до която и да било държава или регион.

План с реклами (абонати от САЩ)
Ако имате плана с реклами, не можете да стриймвате HBO Max извън Съединените щати.