Gledaj HBO Max dok putuješ

Kada putujete u drugu zemlju ili region izvan EEA gde je dostupan HBO Max (pogledajte Gde je dostupan HBO Max?), izbor serija i filmova koje možete gledati biće drugačiji. Vaša matična zemlja je ona gde je započeta registracija za HBO Max.

Kada putujete u zemlju unutar EEA:

  • Serije i filmovi: Izbor serija i filmova ostaje isti kao i u vašoj matičnoj zemlji.
  • Preuzeti sadržaji: Možete da pustite serije i filmove koje ste već preuzeli na telefonu ili tabletu.

Kada putujete u zemlju van EEA u kojoj je HBO Max dostupan:

  • Serije i filmovi: Dostupnost sadržaja za gledanje na HBO Max se razlikuje od zemlje ili regiona. To znači da će se izbor serija i filmova menjati na osnovu tvoje fizičke lokacije. Kao rezultat, možda nećete moći da gledate neke naslove u okviru opcija Nastavi da gledaš i Moja lista kada se nalazite u drugim zemljama.
  • Ocene: Ocene sadržaja se zasnivaju na vašoj fizičkoj lokaciji. Ako putujete u zemlju sa drugačijim sistemom ocenjivanja sadržaja, primenjuje se podešen roditeljski nadzor, međutim, serije i filmovi mogu biti drugačije ocenjeni.
  • Preuzeti sadržaji: Možete da pustite serije i filmove koje ste već preuzeli na telefonu ili tabletu.

Kada putujete u zemlju van EEA u kojoj je HBO Max nije dostupan:

  • Dobićete poruku da HBO Max nije dostupan i nećete moći da gledate ili da pristupite svom nalogu. Međutim, kada putujete u drugu zemlju, možete da puštate serije i filmove koje ste već preuzeli (potrebno je da budete prijavljeni da biste to mogli).

Pre nego što krenete na put

  1. Preuzmite serije i filmove (do 30).
  2. Proverite da li ste prijavljeni na HBO Max na telefonu ili tabletu za preuzete sadržaje.

Na ovaj način, možete gledati preuzete sadržaje kada putujete u bilo koju zemlju ili region.