Streamovanie HBO Max na cestách

Keď cestujete do inej krajiny alebo regiónu mimo EHP, v ktorej je služba HBO Max k dispozícii (pozrite si Kde je HBO Max k dispozícii?), výber programov a filmov, ktoré môžete streamovať, sa môže zmeniť. Vaša domovská krajina je krajina, v ktorej ste sa do služby HBO Max zaregistrovali.

Keď cestujete do krajiny v EHP:

  • Programy a filmy: Výber programov a filmov zostáva rovnaký ako vo vašej domovskej krajine.
  • Sťahovanie: Môžete prehrávať programy a filmy, ktoré ste si už stiahli do telefónu alebo tabletu.

Keď cestujete do krajiny mimo EHP, v ktorej je služba HBO Max k dispozícii:

  • Programy a filmy: Ponuka streamovania na HBO Max sa v líši v závislosti od krajiny alebo regiónu. To znamená, že výber programov a filmov sa bude meniť v závislosti od vašej fyzickej polohy. V dôsledku toho sa môže stať, že v krajinách mimo EHP nebudete môcť streamovať niektoré tituly zo zoznamu Pokračovať v pozeraní a Môj zoznam.
  • Vekové obmedzenia titulov: Vekové obmedzenia titulov a ich kategorizácia sa líšia v závisí od vašej fyzickej polohy. Ak cestujete do krajiny s iným systémom vekovej kategorizácie titulov (Spojené štáty alebo Brazília), nastavená rodičovská kontrola bude fungovať, programy a filmy však môžu byť ohodnotené odlišne.
  • Sťahovanie: Môžete prehrávať programy a filmy, ktoré ste si už stiahli do telefónu alebo tabletu.

Keď cestujete do krajiny mimo EHP, v ktorej nie je služba HBO Max k dispozícii:

  • Zobrazí sa správa Služba HBO Max nie je k dispozícii a nebudete môcť streamovať ani sa dostať do svojho účtu. Stále však budete môcť prehrávať programy a filmy, ktoré ste si už stiahli (na to sa budete musieť stále prihlásiť).

Pred cestou

  1. Stiahnite si programy a filmy (maximálne 30).
  2. Uistite sa, že ste prihlásení do služby HBO Max v telefóne alebo tablete, do ktorého ste tituly stiahli.

Vďaka tomu budete môcť pozerať stiahnuté tituly aj pri cestovaní do inej krajiny alebo regiónu.

S plánom s reklamami (predplatitelia v USA)
Ak máte plán s reklamami, službu HBO Max nemôžete streamovať mimo územia Spojených štátov.