Streamovanie HBO Max na cestách

Keď cestujete do inej krajiny alebo regiónu mimo EHP, v ktorej je služba HBO Max k dispozícii (pozrite si Kde je HBO Max k dispozícii?), výber programov a filmov, ktoré môžete streamovať, sa môže zmeniť. Vaša domovská krajina je krajina, v ktorej ste sa do služby HBO Max zaregistrovali.

Keď cestujete do krajiny v EHP:

  • Programy a filmy: Výber programov a filmov zostáva rovnaký ako vo vašej domovskej krajine.
  • Sťahovanie: Môžete prehrávať programy a filmy, ktoré ste si už stiahli do telefónu alebo tabletu.

Keď cestujete do krajiny mimo EHP, v ktorej je služba HBO Max k dispozícii:

  • Programy a filmy: Ponuka streamovania na HBO Max sa v líši v závislosti od krajiny alebo regiónu. To znamená, že výber programov a filmov sa bude meniť v závislosti od vašej fyzickej polohy. V dôsledku toho sa môže stať, že v krajinách mimo EHP nebudete môcť streamovať niektoré tituly zo zoznamu Pokračovať v pozeraní a Môj zoznam.
  • Vekové obmedzenia titulov: Vekové obmedzenia titulov a ich kategorizácia sa líšia v závisí od vašej fyzickej polohy. Ak cestujete do krajiny s iným systémom vekovej kategorizácie titulov, nastavená rodičovská kontrola bude fungovať, programy a filmy však môžu byť ohodnotené odlišne.
  • Sťahovanie: Môžete prehrávať programy a filmy, ktoré ste si už stiahli do telefónu alebo tabletu.

Ak vycestujete do krajiny mimo EHP, v ktorej nie je HBO Max (napr. do USA):

  • Objaví sa vám správa o tom, že HBO Max nie je k dispozícii a nebudete mať prístup k svojmu účtu ani možnosť pozerať. Stále si však môžete pozrieť filmy a seriály, ktoré už máte stiahnuté. (Aby ste si ich stiahli, musíte sa do aplikácie prihlásiť ešte pred cestou).

Čo robiť pred cestou

  1. Stiahnite si filmy a seriály (až 30).
  2. Uistite sa, že ste prihlásení v aplikácii HBO Max na telefóne alebo tablete, v v ktorom máte uložené stiahnuté položky.

Čo robiť počas cesty

Po otvorení aplikácie HBO Max na telefóne alebo tablete sa vám zobrazí správa „HBO Max ešte nie je vo vašom regióne k dispozícii“. Keď sa tak stane, kliknite na ikonu Stiahnuté (dolné menu, šípka smerujúca nadol) a pokračujte k prezeraniu stiahnutých položiek.

Týmto spôsobom môžete pozerať všetky svoje stiahnuté tituly, nech cestujete kamkoľvek.

Môžem pozerať HBO Max, ak cestujem do USA?

Ak cestujete do USA, nebudete sa môcť prihlásiť do svojho HBO Max účtu ani pozerať tituly. Taktiež nebudete môcť pozerať Max.

Avšak stále si môžete pozrieť tituly, ktoré už máte stiahnuté a uložené v aplikácii HBO Max. Postup ako na to nájdete vyššie.