Најдете и пуштете наслови на други јазици

Некои серии и филмови на HBO Max се достапни на повеќе од еден јазик. Стандардно, сериите и филмовите автоматски се пуштаат со оригиналната аудиотрака и превод на вашиот прикажан јазик.

Меѓународни и локални продукции

Сериите и филмовите од целиот свет се достапни во жанрот Меѓународни (отворете го менито Прелистај и изберете Меѓународни). За да гледате серии и филмови од вашиот регион, отворете го менито Прелистај и потоа изберете Локални продукции.

Еве како HBO Max го користи вашиот прикажан јазик кога ќе пуштите некоја серија или филм:

Промена на аудиото или јазикот на преводот

Повеќето серии и филмови имаат достапни повеќе јазици за аудио и превод. За да видите кои јазици се достапни, почнете да гледате нешто и потоа изберете го копчето Аудио и превод (балонче со текст) во видео-плеерот. Тука можете да изберете аудио и јазик на превод. За да дознаете повеќе, видете Превод, титли и алтернативно аудио.