Změna předplatného účtovaného společností Apple

Pokud jste se zaregistrovali pomocí aplikace HBO Max na iPhonu, iPadu nebo Apple TV, předplatné je účtováno prostřednictvím společnosti Apple.

Nejprve si ověřte, zda je vaše předplatné účtováno společností Apple:

Vyhledání mého poskytovatele fakturace
 1. Otevřete aplikaci HBO Max nebo se přihlaste na stránce HBOMax.com na počítači. Nemůžete se přihlásit?
 2. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Telefon nebo tablet: Klikněte na svůj profil (vpravo nahoře), na ikonu Nastavení (ozubené kolečko vpravo nahoře) a poté klikněte nebo přejděte na položku Předplatné.
  • Jiné televizní zařízení: Vyberte ikonu Nastavení (ozubené kolečko vlevo dole) a poté vyberte možnost Účet.
  • Počítač: Vyberte svůj profil (vpravo nahoře), zvolte Nastavení a najděte možnost Předplatné.
   Informace o předplatném jsou k dispozici pouze u profilů dospělých.
 3. Zde můžete zjistit, prostřednictvím kterého poskytovatele je vaše předplatné účtováno:
  • iTunes: Viz informace níže.
  • Jiný poskytovatel: Na této stránce vyhledejte svého poskytovatele fakturace.

Další způsoby, jak najít poskytovatele fakturace:

 • HBOMax.com/account: Přihlaste se na adrese HBOMax.com/account.
 • Výpis z účtu: Můžete se také podívat na výpis z účtu a hledat poplatek za předplatné HBO Max. Pokud je na seznamu poplatků za předplatné uvedeno iTunes Store, App Store, Apple nebo něco podobného, pak je vaše předplatné účtováno společností Apple.

Předplatné účtované společností Apple – otázky a odpovědi

Jak mohu zrušit předplatné účtované společností Apple?

Předplatné se automaticky obnovuje, dokud jej nezrušíte. Chcete-li zjistit, kdy se vaše předplatné obnoví, projděte si článek Jaké je datum dalšího vyúčtování?

Důležité
Chcete-li se vyhnout účtování poplatků za další zúčtovací období, zrušte předplatné alespoň 24 hodin před datem dalšího vyúčtování. Odinstalováním aplikace HBO Max nedojde ke zrušení předplatného.

Chcete-li službu zrušit, postupujte podle pokynů společnosti Apple nebo podle níže uvedených kroků.

Jaké zařízení používáte?

iPhone nebo iPad

Zde naleznete postup, jak zrušit předplatné:

 1. V zařízení iOS otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klikněte na své jméno.
 3. Klikněte na možnost Předplatné (pokud se zobrazí výzva, přihlaste se pomocí svého Apple ID).
 4. Vyhledejte a klikněte na své předplatné HBO Max. Vyberte možnost Zrušit předplatné.
Apple TV

Zde naleznete postup, jak zrušit předplatné:

 1. V Apple TV otevřete Nastavení.
 2. Vyberte možnost Uživatelé a účty a potom vyberte účet.
 3. Vyberte možnost Předplatné.
 4. Vyberte možnost HBO Max a poté možnost Zrušit předplatné.
Počítač

Informace o zrušení předplatného naleznete na stránce společnosti Apple Jak zrušit předplatné.

Nemůžete najít předplatné HBO Max?

Vyzkoušejte následující:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni pod stejným Apple ID, které jste použili při nákupu předplatného.
 2. Přejděte na zařízení Apple, kde jste zahájili předplatné HBO Max, a zobrazte si předplatné podle výše uvedených kroků.
 3. Viz článek společnosti Apple Předplatné není na seznamu.

Po zrušení byste měli od společnosti Apple obdržet e-mail s potvrzením o zrušení. V online sledování můžete pokračovat až do skončení předplatného na konci zúčtovacího cyklu.

Jaké je datum dalšího vyúčtování?

První poplatek vám bude stržen při zahájení předplatného. Poté se vaše předplatné bude opakovaně automaticky obnovovat, dokud ho nezrušíte. Předplatné zaplatíte na začátku zúčtovacího období.

Datum dalšího vyúčtování najdete v Apple App Store. Zde je postup, jak na to:

 1. V zařízení iOS otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klikněte na své jméno.
 3. Klikněte na možnost Předplatné (pokud se zobrazí výzva, přihlaste se pomocí svého Apple ID).
 4. Vyhledejte a klikněte na své předplatné HBO Max.
 5. Zde se zobrazí datum dalšího vyúčtování.

Jak mohu změnit své zúčtovací období?

Pokud je vaše předplatné účtováno prostřednictvím společnosti Apple, můžete si změnit zúčtovací období (měsíční nebo roční) na iPadu, iPhonu nebo Apple TV.

Důležité
Při změně na roční zúčtování vám společnost Apple vrátí peníze za zbývající dny měsíčního předplatného a naúčtuje vám roční cenu (plus příslušné daně). Datum dalšího vyúčtování bude za 1 rok.
iPhone nebo iPad

Zde naleznete postup, jak změnit zúčtovací období:

 1. Otevřete aplikaci HBO Max a klikněte na svůj profil (vpravo nahoře). Nemůžete se přihlásit?
 2. Klikněte na ikonu Nastavení (ozubené kolečko vpravo nahoře) a poté klikněte nebo přejděte na položku Předplatné.
 3. Klikněte na možnost Změnit předplatné.
  Pokud není možnost Změnit předplatné k dispozici, poznamenejte si, prostřednictvím koho je vaše předplatné účtováno, a projděte si článek Změna mého předplatného.
 4. Vyberte zúčtovací období: Měsíční nebo roční.
 5. Vyberte možnost Pokračovat a poté potvrďte svou změnu.

Vaše předplatné se aktualizuje na nové zúčtovací období. Od společnosti Apple obdržíte e-mail s potvrzením změny.

Apple TV

Zde naleznete postup, jak změnit zúčtovací období:

 1. Otevřete aplikaci HBO Max a vyberte svůj profil (ozubené kolečko vlevo dole).
 2. Vyberte možnost Účet a poté Změnit předplatné.
  Pokud není možnost Změnit předplatné k dispozici, poznamenejte si, prostřednictvím koho je vaše předplatné účtováno, a projděte si článek Změna mého předplatného.
 3. Vyberte zúčtovací období: Měsíční nebo roční.
 4. Vyberte možnost Pokračovat a poté potvrďte svou změnu.

Vaše předplatné se aktualizuje na nové zúčtovací období. Od společnosti Apple obdržíte e-mail s potvrzením změny.

Kdy tato změna vstoupí v platnost?

Změna předplatného

 • Změna na měsíční vyúčtování: Tato změna vstoupí v platnost v den dalšího vyúčtování (na konci ročního zúčtovacího období).
 • Změna na roční vyúčtování: Tato změna je platná okamžitě. Společnost Apple vám vrátí peníze za zbývající dny měsíčního předplatného a naúčtuje vám roční cenu (plus příslušné daně). Datum dalšího vyúčtování bude za 1 rok.

Jak mohu změnit způsob platby?

Předplatné účtované společností Apple se účtuje způsobem platby pro vaše Apple ID.

Pokud chcete změnit způsob platby na iPhonu nebo iPadu:

 1. V zařízení iOS otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klikněte na své jméno.
 3. Klikněte na možnost Platba a doprava (pokud se zobrazí výzva, přihlaste se pomocí svého Apple ID).
 4. Klikněte na způsob platby, který chcete změnit, a poté upravte své údaje.

Další informace naleznete v článku společnosti Apple Změně platby pro Apple ID.