Додавање, управување и префрлување профили

Профилите ви помагаат да следите што имате гледано и што сакате да гледате (Моја листа).

Постојат два вида профили: За возрасни и Детски. Можете да додавате профили за секој во вашето домаќинство. Вашата сметка може да има вкупно 5 профили.

Vodafone TV TiVo box
Апликацијата HBO Max на Vodafone TV TiVo box не поддржува повеќе профили.
Додавање профил
 1. Изберете го вашиот профил (горе лево на телевизорите, горе десно на други уреди).
 2. Изберете Префрли профили.
 3. Изберете да додадете профил за возрасни или детски профил.
  Прв детски профил? Од вас ќе биде побарано да креирате PIN. PIN-от го спречува детето да ги менува родителските контроли што ги имате поставено.
 4. Направете едно од следниве:
  • Телефон или таблет: Допрете ја иконата Камера и потоа изберете да фотографирате, да поставите слика или да изберете карактер (за повеќе информации, видете Додавање профилни слики подолу). Потоа, изберете боја и внесете име (за профил за возрасни) или внесете го името на детето и датумот на раѓање (за детски профил).
  • Телевизор или компјутер: Внесете име и изберете боја (за профил за возрасни) или внесете го името и датумот на раѓање на детето (за детски профил). Можете да додадете профилна слика подоцна.
 5. Детски профил: Изберете Следно. Потоа, изберете ги рејтинзите за содржините што вашето дете може да ги гледа. На овој профил не може да се гледаат филмовите и телевизиските емисии со рејтинг над она што го избравте. Стандардно, вашето дете не може да се префрли на друг профил (без вашиот PIN).
 6. Изберете Зачувај.

Кога е активен Детски профил, ќе го видите почетниот екран за деца. За да дознаете повеќе, видете Сè за детските профили.

Префрлување меѓу профили
 1. Изберете го вашиот профил (горе лево на телевизорите, горе десно на други уреди).
 2. Изберете Префрли профили.
 3. Изберете профил Детските профили имаат икона Заклучи. Затворената брава (затворен катанец) значи дека вашето дете не може да се префрли на друг профил (потребен е PIN), додека отворената брава (отворен катанец) значи дека вашето дете може да се префрли на друг профил.

  Напомена  Ако имате проблем со внесување на PIN-от, притиснете го копчето Select или OK на далечинскиот управувач за да ја отворите тастатурата на екранот.

Кога ќе се префрлите на Детски профил, ќе го видите почетниот екран за деца. За да дознаете повеќе, видете Сè за детските профили.

Екран „Кој гледа“

Кога ќе се најавите, ќе го видите екранот Кој гледа?. Ова е местото каде што можете да изберете кој гледа и да управувате со профилите.

Еве што се случува кога ќе го отворите HBO Max:

 • Телевизор или компјутер: Ако последниот профил бил профил за возрасни, ќе го видите екранот Кој гледа кога ќе го отворите HBO Max. Ако последниот користен профил е Детски профил, HBO Max ќе се отвори со овој профил.
 • Телефон или таблет: HBO Max секогаш се отвора со последниот користен профил (нема да го видите екранот Кој гледа).
Уредување профил
 1. Изберете го вашиот профил.
 2. Изберете Префрли профили и потоа Управување со профили (можеби ќе треба да одите надолу).
 3. Изберете профил Детските профили имаат икона Заклучи (затворен катанец).
 4. Детски профил Внесете го вашиот PIN и изберете Внеси. Ако имате проблем со внесување на PIN-от, притиснете го копчето Select или OK на далечинскиот управувач за да ја отворите тастатурата на екранот.
 5. За да ја промените профилната слика:
  • Телефон или таблет: Допрете ја иконата Камера Ажурирање профилна слика и потоа изберете да фотографирате, да поставите слика или да изберете карактер. Ако изберете да фотографирате или да поставите слика, ќе треба да му дадете на HBO Max пристап до камерата или библиотеката со фотографии.
  • Компјутер: Изберете ја вашата профилна слика, а потоа изберете карактер.
 6. Направете едно од следниве:
  • Профил за возрасни: Променете го името или бојата на рамката.
  • Детски профил: Можете да го промените името и датумот на раѓање на вашето дете, како и рејтинзите што смее да ги гледа. За да го спречите вашето дете да се префрли на друг профил, означете го полето Барај PIN за префрлување меѓу профили.
 7. Избери Зачувај.
Бришење профил
 1. Изберете го вашиот профил.
 2. Изберете Префрли профили и потоа Управување со профили (можеби ќе треба да одите надолу).
 3. Изберете профил Детските профили имаат икона Заклучи (затворен катанец).
 4. Детски профил Внесете го вашиот PIN и изберете Внеси. Ако имате проблем со внесување на PIN-от, притиснете го копчето Select или OK на далечинскиот управувач за да ја отворите тастатурата на екранот.
 5. Изберете Избриши профил (на дното на екранот). Не можете да го избришете вашиот примарен профил, но можете да го уредите (видете го претходниот дел).
 6. Изберете Избриши за да потврдите. Ова ќе ги избрише профилот и неговите информации, како што се Моја листа и Продолжи со гледање.
Додавање профилна слика
 1. Отворете го HBO Max на телефон или таблет, а потоа допрете го вашиот профил (горе десно).
 2. Допрете Префрли профили и потоа Управување со профили (можеби ќе треба да одите надолу).
 3. Изберете профил
 4. Детски профил Внесете го вашиот PIN и допрете Внеси.
 5. Допрете ја иконата Камера Ажурирање профилна слика и потоа изберете да фотографирате, да поставите слика или да изберете карактер. Ако изберете да фотографирате или да поставите слика, ќе треба да му дадете на HBO Max пристап до камерата или библиотеката со фотографии.
 6. Фотографирајте, изберете слика да прикачите или изберете карактер.
 7. Допрете Зачувај.

Вашата профилна слика треба да се појави на сите уреди.

Работи што треба да ги знаете

 • Профилите за возрасни и деца имаат своја библиотека со карактери од кои можете да изберете.
 • Максималната големина на датотека за профилна слика е 10 MB (ако прикачите слика поголема од 10 MB, сликата нема да се зачува со вашиот профил).
 • За да отстраните карактер или слика, допрете ја иконата Камера Ажурирање профилна слика и потоа изберете Отстрани карактер или Отстрани фотографија.
 • За да побарате карактер од серија или филм на HBO Max, ве молиме користете го нашиот формулар за повратни информации.