Ресетирање или промена на ПИН

Кога ќе го додадеш првиот детски профил, ќе биде побарано да создадеш ПИН за твојата сметка. ПИН-от го спречува детето да ги менува родителските контроли што ги имаш поставено или да се префрли на друг профил.

Ресетирање на ПИН-от

Ако го заборавиш ПИН-от, направи го следново:

 1. Кога ќе биде побарано од да го внесеш ПИН-от, избери Го заборави ПИН-от?
 2. Избери Испрати за да ти биде испратена е-пошта за ресетирање на ПИН-от на адресата на е-пошта за твојата сметка. Ако сакаш да ја промениш адресата на е-пошта на твојата сметка, види Промена на е-пошта на сметката.
 3. Отвори го приемното сандаче и пронајди ја е-поштата Ресетирај ПИН од HBO Max.
 4. Отвори ја е-поштата, избери Ресетирај ПИН и следи ги упатствата за да создадеш нов ПИН.

Промена на ПИН-от

Кој уред го користиш?

Еве како да го промениш ПИН-от:

 1. Отвори го HBO Max, а потоа допри го вашиот профил (горе десно).
 2. Допри ја иконата Поставки (запченик, горе десно) и потоа допри или оди на Родителски контроли (Родителските контроли се достапни само за профилите за возрасни).
 3. Допри ја иконата Уреди (лист и молив), потоа внеси го тековниот PIN и нов PIN.
 4. Допри на Промени ПИН.

Еве како да го промениш ПИН-от:

 1. Оди на HBOMax.com и најави се (ако е потребно).
 2. Избери го вашиот профил (горе десно), Поставки, потоа пронајди Родителски контроли (Родителските контроли се достапни само за профилите за возрасни).
 3. Избери ја иконата Уреди (лист и молив), потоа внеси го тековниот PIN и нов PIN.
 4. Избери Промени ПИН.

Еве како да го промениш ПИН-от:

 1. Отвори HBO Max, а потоа избери ја иконата Поставки (долу лево).
 2. Оди надесно и избери Родителски контроли (Родителски контроли е достапно само за профилите за возрасни).
 3. Внеси го тековниот ПИН и новиот ПИН.
  Напомена  Ако имаш проблем со внесување на ПИН-от, притисни го копчето Select или OK на далечинскиот управувач за да ја отвориш тастатурата на екранот.
 4. Избери Промени ПИН.