Dodajanje in upravljanje profilov ter preklop med njimi

Ko se prijaviš v aplikacijo HBO Max, se prikaže zaslon Kdo gleda? Tu lahko izbereš, kdo gleda vsebine, in upravljaš profile oseb v gospodinjstvu.

S profili lahko spremljaš vsebine, ki so že ogledane (da lahko nadaljuješ gledanje od tam, kjer ga nazadnje prekineš) in ki si jih želiš ogledati (Moj seznam).

TV-komunikator TiVo za televizor Vodafone
Aplikacija HBO Max v TV-komunikatorju TiVo za televizor Vodafone ne podpira več profilov.

Dodajanje profila

Dodaš lahko profile za odrasle osebe in otroke v gospodinjstvu. Tvoj račun ima lahko skupaj 5 profilov. Na voljo sta dve vrsti profilov: profil za odrasle osebe in otroški profil.

Dodajanje profila za odrasle osebe
 1. Naredi nekaj od naslednjega:
  • Televizor: V zgornjem levem kotu izberi ikono svojega profila.
  • Telefon ali tablični računalnik: Izberi ikono za profil (spodnji rob v telefonih, levi rob v tabličnih računalnikih).
  • Računalnik: V zgornjem desnem kotu izberi ikono svojega profila.
 2. Izberi Preklopi med profili.
 3. Izberi + Odrasel.
 4. Naredi nekaj od naslednjega:
  • Telefon ali tablični računalnik: Tapni ikono kamere in nato izberi možnost za zajem fotografije, nalaganje slike ali izbiro lika (za več informacij si oglej Dodajanje slik profila). Nato izberi barvo in vnesi ime.
  • Televizor ali računalnik: Vnesi ime in izberi barvo (slike profila lahko dodaš pozneje).
 5. Izberi Shrani.
Dodajanje otroškega profila
 1. Naredi nekaj od naslednjega:
  • Televizor: V zgornjem levem kotu izberi ikono svojega profila.
  • Telefon ali tablični računalnik: Izberi ikono za profil (spodnji rob v telefonih, levi rob v tabličnih računalnikih).
  • Računalnik: V zgornjem desnem kotu izberi ikono svojega profila.
 2. Izberi Preklopi med profili.
 3. Izberi + Otrok. Če tvoj račun nima kode PIN, prejmeš poziv, da jo ustvari.
 4. Naredi nekaj od naslednjega:
  • Telefon ali tablični računalnik: Tapni ikono kamere in nato izberi možnost za zajem fotografije, nalaganje slike ali izbiro lika (za več informacij si oglej Dodajanje slik profila). Nato izberi barvo ter vnesi ime in datum rojstva otroka (mesec in leto).
  • Televizor ali računalnik: Vnesi ime in datum rojstva otroka (mesec in leto) ter izberi barvo (slike profila lahko dodaš pozneje).
 5. Izberi Naprej.
 6. Izberi ocene vsebine, ki jo lahko gleda tvoj otrok. Ta profil ne more gledati filmov in TV-oddaj z ocenami, ki so višje od izbranih. Tvoj otrok privzeto ne more preklopiti na drug profil (brez tvoje kode PIN).
 7. Izberi Shrani.

Ko je otroški profil aktiven, se prikaže začetni zaslon za otroke.

Preklop med profili

Na drug profil preklopiš tako:

 1. Naredi nekaj od tega:
  • Televizor: V zgornjem levem kotu izberi ikono svojega profila.
  • Telefon ali tablični računalnik: Izberi ikono za profil (spodnji rob v telefonih, levi rob v tabličnih računalnikih).
  • Računalnik: V zgornjem desnem kotu izberi ikono svojega profila.
 2. Izberi Preklopi profile.
 3. Izberi profil. Ob otroških profilih je prikazana ikona ključavnice. Zaklenjena ključavnica pomeni, da otrok ne more preklopiti na drug profil (potrebna je koda PIN), medtem ko odklenjena ključavnica pomeni, da otrok lahko preklopi na drug profil.

Ko preklopitna otroški profil, se prikaže začetni zaslon za otroke.

Zaslon »Kdo gleda«

Ko odprete aplikacijo HBO Max, se zgodi naslednje:

 • Televizor ali računalnik: Če je bil nazadnje uporabljen otroški profil, se aplikacija HBO Max odpre s tem profilom. Če je bil nazadnje uporabljen profil za odrasle osebe, se ob zagonu aplikacije HBO Max prikaže zaslon »Kdo gleda«.
 • Telefon ali tablični računalnik: HBO Max se vedno odpre z zadnjim uporabljenim profilom (zaslon »Kdo gleda« se ne prikaže).

Urejanje profila

Na voljo sta dve vrsti profilov: profil za odrasle osebe in otroški profil. Ob otroških profilih je na zaslonu »Kdo gleda?« prikazana ikona ključavnice.

Profil urediš tako:

 1. Izberi ikono svojega profila.
 2. Izberi Preklopi profile.
 3. Izberi Upravljaj profile.
 4. Izberi profil. Ob otroških profilih je prikazana ikona ključavnice.
 5. Otroški profil: Vnesi kodo PIN in izberi Vnesi.
  Opomba  Če pri vnosu kode PIN prihaja do težav, pritisni Izberi ali V redu na daljinskem upravljalniku, da odpreš zaslonsko tipkovnico.
 6. Sliko profila spremeniš tako:
  • Telefon ali tablični računalnik: Tapni ikono kamere in nato izberi možnost za zajem fotografije, nalaganje slike ali izbiro lika. Če izbereš možnost »Posnemi fotografijo« ali »Naloži iz naprave«, moraš aplikaciji HBO Max podeliti dovoljenje za dostop do kamere ali knjižnice fotografij.
 7. Otroški profil: Spremeniš lahko ime in datum rojstva otroka ter tudi ocene vsebin, ki jih lahko gleda. Če želiš otroku preprečiti preklop na drug profil, potrdiš polje Zahtevaj kodo PIN za preklop med profili.
 8. Profil odrasle osebe: Uredi ime ali izberi drugo barvo okvirja.
 9. Izberi Shrani.

Brisanje profila

 1. Izberi ikono svojega profila.
 2. Izberi Preklopi profile.
 3. Izberi Upravljaj profile.
 4. Izberi profil. Ob otroških profilih je prikazana ikona ključavnice.
 5. Otroški profil: Vnesi kodo PIN in izberi Vnesi.
  Opomba  Če pri vnosu kode PIN prihaja do težav, pritisni Izberi ali V redu na daljinskem upravljalniku, da odpreš zaslonsko tipkovnico.
 6. Izberi Izbriši profil (na dnu zaslona). Primarnega profila ne moreš izbrisati, vendar pa ga lahko urediš (glej prejšnje poglavje).
 7. Izberi Izbriši za potrditev. S tem izbrišeš profil in njegove podatke, kot sta Moj seznam in »Nadaljuj ogled«.

Dodajanje slike profila

V svoj profil lahko dodaš sliko ali lik profila. In sicer tako:

 1. V telefonu ali tabličnem računalniku odpri aplikacijo HBO Max.
 2. Tapni ikono za profil (spodnji rob v telefonih, levi rob v tabličnih računalnikih).
 3. Tapni Preklopi profile.
 4. Tapni Upravljaj profile.
 5. Izberi profil.
 6. Otroški profil: Vnesi kodo PIN in tapni Vnesi.
 7. Tapni ikono kamere in nato izberi možnost za zajem fotografije, nalaganje slike ali izbiro lika. Če izbereš možnost »Posnemi fotografijo« ali »Naloži iz naprave«, moraš aplikaciji HBO Max podeliti dovoljenje za dostop do kamere ali knjižnice fotografij.
 8. Posnemi fotografijo, naloži slike ali izberi lik.
 9. Tapni Shrani.

Slika profila bi morala biti prikazana v vseh napravah.

O slikah profila

 • Za profil odrasle osebe in otroški profil je na voljo ločena knjižnica likov, med katerimi lahko izbiraš.
 • Največja velikost datoteke za sliko profila je 10 MB (če naložiš sliko, večjo od 10 MB, slika ne bo shranjena s tvojim profilom).
 • Če želiš odstraniti lik ali sliko, tapni ikono kamere in nato izberi Odstrani lik ali Odstrani fotografijo.
 • Če želiš zahtevati lik iz oddaje ali filma HBO Max, uporabi naš obrazec za povratne informacije.