Opcje i ustawienia odtwarzania

W HBO Max dostępnych jest wiele opcji odtwarzania.

Z którego urządzenia korzystasz?

Aby wyświetlić opcje odtwarzania, kliknij ekran podczas oglądania.

Odtwarzaj/wstrzymaj

Kliknij przycisk odtwarzaj/wstrzymaj (pośrodku ekranu), aby przełączać między trybem odtwarzania a trybem wstrzymania.

Przewiń/do przodu

Kliknij przycisk przewiń obok przycisku odtwarzaj/wstrzymaj, aby przejść do przodu lub do tyłu o 15 sekund.

Pasek postępu

Pasek postępu pokazuje, w którym miejscu oglądanego programu lub filmu jesteś. Możesz kliknąć dowolne miejsce na pasku, a także kliknąć i przeciągnąć kropkę, aby zmienić jej pozycję. Czas, który upłynął, jest widoczny w lewym dolnym rogu, a za nim można zobaczyć całkowity czas trwania filmu.

Głośność

Aby zwiększyć głośność, użyj przycisku regulacji głośności w telefonie lub tablecie.

Obraz w obrazie (tylko iOS)

Możesz korzystać z funkcji obrazu w obrazie, aby oglądać HBO Max podczas korzystania z innych aplikacji na iPadzie lub iPhonie. Funkcja obrazu w obrazie jest dostępna na urządzeniach wymienionych poniżej:

 • Apple iPad (z iOS 9+)
 • Apple iPhone (z iOS 14+)

Z funkcji obrazu w obrazie można korzystać w następujący sposób:

 1. Podczas oglądania przesuń palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu (gest przechodzenia do ekranu głównego na iOS). Okno oglądanego programu lub filmu zmniejszy się i odtwarzanie będzie kontynuowane.
 2. Uruchom inną aplikację. Po wykonaniu tej czynności okno odtwarzania pozostanie na wierzchu.
 3. Kliknij ikonę odtwarzania (trójkąt), aby kontynuować oglądanie.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Obraz w obrazie na iPadzie lub Obraz w obrazie na iPhonie.

Gest zsuwania i rozsuwania palców

Za pomocą gestu zsuwania i rozsuwania palców możesz dostosować filmy i programy tak, aby wypełniały ekran na urządzeniu z systemem Android lub iOS. W tym celu rozsuń 2 palce, aby powiększyć obraz, i zsuń je, aby go zmniejszyć.

Przy oglądaniu programów i filmów oglądane w powiększeniu obraz może wyglądać na przycięty.

Opcje w prawym górnym rogu ekranu

Chromecast

Kliknij przycisk Google Cast (prostokąt z symbolem Wi-Fi) , aby odtwarzać HBO Max z telefonu lub tabletu na telewizorze. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Odtwarzaj HBO Max na telewizorze za pomocą Chromecast.

AirPlay (tylko iOS)

Kliknij przycisk AirPlay, aby oglądać HBO Max z urządzenia z systemem iOS na urządzeniu zgodnym z AirPlay 2. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Oglądaj za pomocą AirPlay.

Napisy i alternatywne ścieżki dźwiękowe

Kliknij przycisk Dźwięk i napisy (dymek), aby dostosować napisy i ścieżki dźwiękowe. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Napisy i alternatywne ścieżki dźwiękowe.

Oglądanie przy komórkowej transmisji danych

Jeśli masz połączenie komórkowe 3G lub szybsze, możesz oglądanie HBO Max przez sieć komórkową z wykorzystaniem mobilnej transmisji danych. Oglądanie wideo zużywa dużą ilość danych, dlatego warto jednak ograniczyć korzystanie z niego do sieci Wi-Fi.

Aby ograniczyć oglądanie z wykorzystaniem mobilnej transmisji danych:

 1. Otwórz HBO Max na telefonie lub tablecie, a następnie kliknij swój profil (w prawym górnym rogu).
 2. Kliknij ikonę Ustawienia (zębatka w prawym górnym rogu), a następnie kliknij lub przewiń do pozycji Odtwarzanie.
 3. Wyłącz opcję Oglądanie tylko przez Wi-Fi.

Aby wyświetlić opcje odtwarzania, kliknij ekran podczas oglądania.

Opcje u dołu ekranu

Odtwarzaj/wstrzymaj

Kliknij przycisk odtwarzaj/wstrzymaj (u dołu), aby przełączać między trybem odtwarzania a trybem wstrzymania. Możesz również nacisnąć klawisz spacji.

Przewiń/do przodu

Kliknij przycisk przewijania obok przycisku odtwarzaj/wstrzymaj, aby przejść do przodu lub do tyłu o 15 sekund. Możesz również nacisnąć klawisz strzałki w lewo lub w prawo.

Pasek postępu

Pasek postępu pokazuje, w którym miejscu oglądanego programu lub filmu jesteś. Możesz kliknąć dowolne miejsce na pasku, a także kliknąć i przeciągnąć kropkę, aby zmienić jej pozycję. Czas, który upłynął, jest widoczny w lewym dolnym rogu, a za nim można zobaczyć całkowity czas trwania filmu.

Chromecast

Kliknij przycisk Google Cast, aby odtwarzać HBO Max z komputera na telewizorze. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Odtwarzaj HBO Max na telewizorze za pomocą Chromecast.

Głośność

Aby dostosować głośność, ustaw wskaźnik myszy nad przyciskiem Dźwięk (głośnik), a następnie kliknij i przeciągnij kropkę (poziom dźwięku) na pasku głośności. Możesz również nacisnąć przycisk strzałki w górę lub w dół.

Aby wyciszyć dźwięk, kliknij ikonę Dźwięk (głośnik) lub naciśnij M. Aby wyłączyć wyciszenie, ponownie kliknij ikonę Dźwięk lub M (głośność powróci do poprzedniego poziomu).

Możesz również użyć regulacji głośności na komputerze.

Napisy i alternatywne ścieżki dźwiękowe

Kliknij przycisk Dźwięk i napisy (dymek), aby dostosować napisy i ścieżki dźwiękowe. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Napisy i alternatywne ścieżki dźwiękowe.

Pełny ekran

Kliknij przycisk Pełny ekran (w prawym dolnym rogu), aby powiększyć wyświetlany obszar. Aby wyjść z trybu pełnoekranowego, kliknij przycisk ponownie lub naciśnij klawisz Esc.

Podczas oglądania na telewizorze możesz dostosować następujące opcje odtwarzania:

Odtwarzaj/wstrzymaj

Podczas oglądania możesz przełączać między trybem odtwarzania a trybem wstrzymania w następujący sposób:

Android TV

Naciśnij przycisk na środku pada kierunkowego na pilocie urządzenia Android TV.

Apple TV

Naciśnij powierzchnię dotykową lub przycisk odtwarzania/wstrzymywania na pilocie urządzenia Apple TV.

LG Smart TV

Naciśnij przycisk na środku pada kierunkowego na pilocie urządzenia LG Smart TV. Możesz też nacisnąć przyciski odtwarzaj/wstrzymaj pod padem kierunkowym.

Konsola PlayStation (w wybranych krajach)

Naciśnij przycisk X na kontrolerze PS.

Samsung TV

Naciśnij przycisk na środku pada kierunkowego na pilocie urządzenia Samsung TV.

Vodafone TV (w wybranych krajach)

Naciśnij przycisk na środku pada kierunkowego na pilocie urządzenia Vodafone TV. Możesz też nacisnąć przycisk odtwarzaj/wstrzymaj nad padem kierunkowym.

Konsola Xbox (w wybranych krajach)

Naciśnij przycisk A na kontrolerze Xbox.

Szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu

Podczas oglądania możesz przewijać do tyłu lub do przodu w następujący sposób:

Android TV

Aby przewinąć do przodu, naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk pada kierunkowego. Aby przewinąć do tyłu, naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk pada kierunkowego. Naciśnij ten sam przycisk ponownie, aby zwiększyć prędkość przewijania (do 4x), a przycisk skierowany w drugą stronę – by ją zmniejszyć. Naciśnij środek pada kierunkowego, by wznowić odtwarzanie.

Przeskocz do przodu / do tyłu

Naciśnij lewy lub prawy przycisk pada kierunkowego, aby przeskoczyć o 15 sekund do przodu lub do tyłu.

Apple TV

Naciśnij i przytrzymaj lewą lub prawą stronę powierzchni dotykowej, aby przewinąć do przodu lub do tyłu (na pilocie urządzenia Apple TV). Możesz też nacisnąć lewą stronę powierzchni dotykowej, aby przeskoczyć do tyłu o 10 sekund, albo prawą stronę, aby przeskoczyć do przodu o 10 sekund.

LG Smart TV

Aby przewinąć do przodu, naciśnij prawy przycisk pada kierunkowego. Aby przewinąć do tyłu, naciśnij lewy przycisk pada kierunkowego. Możesz też nacisnąć przyciski przewijania do przodu/do tyłu pod padem kierunkowym. Naciśnij ten sam przycisk ponownie, aby zwiększyć prędkość przewijania (do 4x), a przycisk skierowany w drugą stronę – by ją zmniejszyć. Naciśnij środek pada kierunkowego, by wznowić odtwarzanie.

Przeskocz do przodu / do tyłu

Naciśnij lewy lub prawy przycisk pada kierunkowego, aby przeskoczyć o 15 sekund do przodu lub do tyłu.

Konsola PlayStation (w wybranych krajach)

Naciśnij przycisk R2, aby przewinąć do przodu, a przycisk L2, aby przewinąć do tyłu.

Samsung TV

Aby przewinąć do przodu, naciśnij prawy przycisk pada kierunkowego. Aby przewinąć do tyłu, naciśnij lewy przycisk pada kierunkowego. Naciśnij ten sam przycisk ponownie, aby zwiększyć prędkość przewijania (do 4x), a przycisk skierowany w drugą stronę – by ją zmniejszyć. Naciśnij środek pada kierunkowego, by wznowić odtwarzanie.

Przeskocz do przodu / do tyłu

Naciśnij lewy lub prawy przycisk pada kierunkowego, aby przeskoczyć o 15 sekund do przodu lub do tyłu.

Vodafone TV (w wybranych krajach)

Aby przewinąć do przodu, naciśnij prawy przycisk pada kierunkowego. Aby przewinąć do tyłu, naciśnij lewy przycisk pada kierunkowego. Możesz też nacisnąć przyciski przewijania do przodu/do tyłu nad padem kierunkowym. Naciśnij ten sam przycisk ponownie, aby zwiększyć prędkość przewijania (do 4x), a przycisk skierowany w drugą stronę – by ją zmniejszyć. Naciśnij środek pada kierunkowego, by wznowić odtwarzanie.

Przeskocz do przodu / do tyłu

Naciśnij lewy lub prawy przycisk pada kierunkowego, aby przeskoczyć o 15 sekund do przodu lub do tyłu.

Konsola Xbox (w wybranych krajach)

Aby przewinąć do przodu, naciśnij prawy przycisk pada kierunkowego. Aby przewinąć do tyłu, naciśnij lewy przycisk pada kierunkowego. Możesz też nacisnąć prawy lub lewy bumper.

Odtwórz program lub film od początku
Apple TV

Aby odtworzyć od początku:

 • Naciśnij powierzchnię dotykową (pilot pierwszej generacji) lub środek pada (pilot drugiej generacji), a następnie wybierz Od początku.
Inne urządzenia

Aby odtworzyć od początku:

 1. Wróć do ekranu opisu filmu lub odcinka.
 2. Wybierz ikonę Restart (strzałka zawinięta do tyłu). Program lub film zostanie odtworzony od początku.
Pasek postępu

Pasek postępu pokazuje, w którym miejscu oglądanego programu lub filmu jesteś. Czas, który upłynął, jest widoczny w prawym dolnym rogu, a za nim można zobaczyć całkowity czas.

Podczas oglądania możesz korzystać z paska postępu w następujący sposób:

Android TV (w wybranych krajach)

Naciśnij środkowy przycisk pada kierunkowego na pilocie, a następnie naciśnij prawy przycisk pada kierunkowego, aby przewinąć do przodu, lub lewy przycisk, aby przewinąć do tyłu na pasku postępu.

Apple TV
 • Pilot pierwszej generacji: Naciśnij powierzchnię dotykową, a następnie przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przewinąć do przodu lub do tyłu na pasku postępu.
 • Pilot drugiej generacji: Naciśnij przycisk pośrodku pada i przytrzymaj palec na krawędzi, aż na ekranie pojawi się ikona okręgu, a następnie obróć w prawo, aby przewinąć do przodu, lub w lewo, aby przewinąć do tyłu.
LG Smart TV

Aby przewinąć do przodu, naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk pada kierunkowego. Aby przewinąć do tyłu na pasku postępu, naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk pada kierunkowego.

Konsola PlayStation (w wybranych krajach)

Naciśnij przycisk X na kontrolerze, a następnie naciśnij przycisk L1, aby przewinąć do tyłu, lub przycisk R1, aby przewinąć do przodu na pasku postępu.

Samsung TV

Naciśnij środkowy przycisk pada kierunkowego na pilocie, a następnie naciśnij prawy przycisk pada kierunkowego, aby przewinąć do przodu, lub lewy przycisk, aby przewinąć do tyłu na pasku postępu.

Vodafone TV (w wybranych krajach)

Aby przewinąć do przodu, naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk pada kierunkowego. Aby przewinąć do tyłu na pasku postępu, naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk pada kierunkowego.

Konsola Xbox (w wybranych krajach)

Przesuń lewy drążek na kontrolerze, a następnie użyj lewego lub prawego bumpera, aby przewinąć do przodu lub do tyłu na pasku postępu.

Audiodeskrypcja i napisy

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Napisy i alternatywne ścieżki dźwiękowe.

Inne opcje odtwarzania

Pomiń czołówkę

Po rozpoczęciu oglądania w prawym dolnym rogu ekranu może pojawić się przycisk Pomiń lub Pomiń czołówkę. Wybierz ten przycisk, aby pominąć materiał wyświetlany przed rozpoczęciem programu lub filmu

Dostępne są dwa przyciski pomijania:

 • Pomiń czołówkę: Przeskok do przodu do ostatniej sekundy czołówki.
 • Pomiń: Przeskok do przodu do ostatniej sekundy zwiastuna promocyjnego lub podsumowania odcinka.

Dlaczego nie ma przycisku Pomiń czołówkę?

Funkcja Pomiń czołówkę nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich programów i filmów. Z czasem dodamy funkcję Pomiń czołówkę dla kolejnych pozycji.

Przywróć przycisk Pomiń czołówkę

Przycisk Pomiń czołówkę znika po 5–7 sekundach. Aby go przywrócić, kliknij ekran urządzenia.

Po pominięciu znalazłem się w niewłaściwym miejscu

Jeśli po pominięciu znajdziesz się w niewłaściwym miejscu (czyli nie tuż przed początkiem programu lub filmu), powiadom nas o tym, korzystając z formularza opinii.

Jakość obrazu

HBO Max automatycznie dostosowuje jakość obrazu do przepustowości sieci i szybkości połączenia. Większość programów i filmów jest dostępna w standardzie HD. Ręczne ustawianie jakości obrazu nie jest obecnie dostępne.

Jeśli przepustowość sieci jest zbyt niska lub szybkość połączenia się zmienia, obraz może być odtwarzany w niższej jakości. Jeśli tak się stanie, zobacz Wolne buforowanie lub wstrzymywanie odtwarzania.

Dlaczego wokół obrazu są czarne pasy

Niektóre programy i filmy na HBO Max mają czarne pasy wzdłuż krawędzi, tzw. letterbox. Czarne pasy są stosowane, gdy proporcje wyświetlanego filmu lub programu nie odpowiadają proporcjom ekranu. Dodaje się wówczas czarne pasy, zamiast rozciągać lub przycinać obraz.

 • Czarne pasy na górze i na dole: Oznacza to, że film został nagrany w formacie szerszym niż ekran.
 • Czarne pasy po bokach: Mogą się pojawić, gdy film został nagrany w formacie zbliżonym do kwadratu (np. 4:3), a ekran jest panoramiczny (16:9), lub gdy masz ultraszeroki ekran (21:9).

Nie można ręcznie dostosować proporcji ekranu w HBO Max, aby usunąć czarne pasy.