Možnosti a nastavení přehrávání

V aplikaci HBO Max je k dispozici celá řada možností přehrávání.

Jaké zařízení používáte?

Chcete-li zobrazit možnosti přehrávání, klikněte při sledování na obrazovku.

Přehrát/Pozastavit

Kliknutím na tlačítko Přehrát/Pozastavit (uprostřed obrazovky) přepínáte mezi přehráváním a pozastavením.

Přeskočit/Posunout vpřed

Kliknutím na tlačítko přeskočit vedle tlačítka Přehrát/Pozastavit přeskočíte o 15 sekund dopředu nebo dozadu.

Ukazatel průběhu

Ukazatel průběhu vám zobrazuje, v jaké fázi sledování se nacházíte. Můžete klepnout na libovolné místo na liště ukazatele nebo klepnout na svou konkrétní polohu (tečku) a přetáhnout na dané místo. V levém dolním rohu se zobrazuje uplynulý čas následovaný celkovým časem.

Hlasitost

Hlasitost upravíte pomocí tlačítek hlasitosti na telefonu nebo tabletu.

Obraz v obraze (pouze v systému iOS)

Pomocí funkce Obraz v obraze můžete sledovat HBO Max a zároveň používat jiné aplikace na iPadu nebo iPhonu. Funkce Obraz v obraze je k dispozici na následujících zařízeních:

 • Apple iPad (se systémem iOS 9+)
 • Apple iPhone (se systémem iOS 14+)

Tady je postup, jak používat funkci Obraz v obraze:

 1. Když něco sledujete, přejeďte prstem z dolního okraje obrazovky nahoru (gesto Přejít na domovskou obrazovku v systému iOS). To, co sledujete online, se zmenší, a přehrávání bude pokračovat.
 2. Spusťte další aplikaci. Takhle zůstane okno přehrávání nahoře.
 3. Chcete-li pokračovat ve sledování, klepněte na ikonu Přehrát (trojúhelník).

Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si článek Obraz v obraze na iPadu nebo Obraz v obraze na iPhonu.

Možnosti v pravém horním rohu obrazovky

Chromecast

Klepnutím na tlačítko Google Cast (obdélník se symbolem WiFi) můžete streamovat HBO Max z telefonu nebo tabletu do televize. Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si článek Vysílání do televize pomocí Chromecastu.

AirPlay (pouze iOS)

Klepnutím na tlačítko AirPlay můžete streamovat HBO Max ze zařízení iOS do zařízení kompatibilního s AirPlay-2. Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si článek Streamování pomocí AirPlay.

Titulky, skryté titulky a alternativní zvuk

Kliknutím na tlačítko Zvuk a titulky (bublina řeči) můžete přizpůsobit titulky, skryté titulky nebo zvukovou stopu. Více informací najdete v článku Titulky, skryté titulky a alternativní zvuk.

Sledování online prostřednictvím mobilní sítě

Pokud máte mobilní připojení 3G nebo rychlejší, můžete sledovat HBO Max prostřednictvím mobilní sítě s využitím mobilních dat. Protože však sledování videa online čerpá velké množství dat, možná pro vás bude vhodnější omezit sledování na dobu, kdy jste připojení k síti Wi-Fi.

Omezení sledování online prostřednictvím mobilní sítě:

 1. Otevřete aplikaci HBO Max v telefonu nebo tabletu a klikněte na svůj profil (vpravo nahoře).
 2. Klikněte na ikonu Nastavení (ozubené kolečko vpravo nahoře) a poté klikněte nebo přejděte na položku Přehrávání.
 3. Vypněte možnost Sledovat online pouze přes Wi-Fi.

Chcete-li zobrazit možnosti přehrávání, klikněte při sledování na obrazovku.

Možnosti v dolní části obrazovky

Přehrát/Pozastavit

Kliknutím na tlačítko Přehrát/Pozastavit (v dolní části) přepínáte mezi přehráváním a pozastavením. Můžete také stisknout mezerník.

Přeskočit/Posunout vpřed

Kliknutím na tlačítko přeskočit vedle tlačítka Přehrát/Pozastavit přeskočíte o 15 sekund dopředu nebo dozadu. Můžete také stisknout klávesu se šipkou doleva nebo doprava.

Ukazatel průběhu

Ukazatel průběhu vám zobrazuje, v jaké fázi sledování se nacházíte. Můžete kliknout na libovolné místo na liště ukazatele nebo kliknout na svou konkrétní polohu (tečku) a přetáhnout na dané místo. V levém dolním rohu se zobrazuje uplynulý čas následovaný celkovým časem.

Chromecast

Kliknutím na tlačítko Google Cast můžete streamovat HBO Max z počítače do televize. Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si článek Vysílání do televize pomocí Chromecastu.

Hlasitost

Chcete-li upravit hlasitost, najeďte myší na ikonu Zvuk (řečník) a přetáhněte úroveň zvuku (tečku) na liště hlasitosti. Můžete také stisknout klávesu se šipkou nahoru a dolů.

Chcete-li ztlumit hlasitost, klikněte na ikonu Zvuk (řečník) nebo stiskněte klávesu M. Chcete-li ztlumení zrušit, znovu klikněte na ikonu Zvuk nebo stiskněte klávesu M (hlasitost se vrátí na předchozí úroveň).

Můžete také použít ovládání hlasitosti na počítači.

Titulky, skryté titulky a alternativní zvuk

Kliknutím na tlačítko Zvuk a titulky (bublina řeči) můžete přizpůsobit titulky, skryté titulky nebo zvukovou stopu. Více informací najdete v článku Titulky, skryté titulky a alternativní zvuk.

Celá obrazovka

Kliknutím na tlačítko Celá obrazovka (vpravo dole) zvětšíte obsah, který sledujete. Režim celé obrazovky ukončíte opětovným kliknutím na tlačítko nebo stisknutím klávesy Esc.

Tady jsou možnosti přehrávání, které můžete nastavit při sledování na televizi:

Přehrát/Pozastavit

Mezi přehráváním a pozastavením můžete při sledování přepínat následovně:

Android TV

Na dálkovém ovladači Android TV stiskněte středové tlačítko D-padu.

Apple TV

Na dálkovém ovladači Apple TV stiskněte dotykový povrch nebo tlačítko Přehrát/Pozastavit.

LG Smart TV

Na dálkovém ovladači LG Smart TV stiskněte středové tlačítko D-padu. Případně můžete stisknout tlačítko Přehrát/Pozastavit pod D-padem.

Konzole PlayStation

Na svém ovladači PS stiskněte tlačítko X.

Samsung TV

Na dálkovém ovladači Samsung TV stiskněte středové tlačítko D-padu.

Vodafone TV (vybrané země)

Na dálkovém ovladači Vodafone TV stiskněte středové tlačítko D-padu. Případně můžete stisknout tlačítko Přehrát/Pozastavit nad D-padem.

Konzole Xbox

Na ovladači Xbox stiskněte tlačítko A.

Rychlé přetáčení vpřed nebo zpět

Tady je postup, jak přetáčet vpřed a zpět, když něco sledujete:

Android TV

Stisknutím a podržením pravého tlačítka D-padu přetáčíte vpřed a levým tlačítkem D-padu přetáčíte zpět. Dalším stisknutím stejného tlačítka zvýšíte rychlost (až 4×) nebo stisknutím opačného tlačítka rychlost snížíte. Stisknutím středového tlačítka D-padu obnovíte přehrávání.

Přeskočit dopředu/dozadu

Stisknutím levého nebo pravého tlačítka D-padu přeskočíte o 15 sekund dopředu nebo dozadu.

Apple TV

Stisknutím a podržením levé nebo pravé strany dotykové plochy můžete přetáčet vpřed nebo zpět (na dálkovém ovladači Apple TV). Stisknutím levé strany dotykové plochy můžete také přeskočit o 10 sekund zpět a stisknutím pravé strany přeskočit o 10 sekund vpřed.

LG Smart TV

Stisknutím pravého tlačítka D-padu přetočíte vpřed a levým tlačítkem D-padu přetočíte zpět. Případně můžete stisknout tlačítko Přetočit vpřed/zpět pod D-padem. Dalším stisknutím stejného tlačítka zvýšíte rychlost (až 4×) nebo stisknutím opačného tlačítka rychlost snížíte. Stisknutím středového tlačítka D-padu obnovíte přehrávání.

Přeskočit dopředu/dozadu

Stisknutím levého nebo pravého tlačítka D-padu přeskočíte o 15 sekund dopředu nebo dozadu.

Konzole PlayStation

Stisknutím tlačítka R2 přetočíte vpřed a tlačítkem L2 přetočíte zpět.

Samsung TV

Stisknutím pravého tlačítka D-padu přetočíte vpřed a levým tlačítkem D-padu přetočíte zpět. Dalším stisknutím stejného tlačítka zvýšíte rychlost (až 4×) nebo stisknutím opačného tlačítka rychlost snížíte. Stisknutím středového tlačítka D-padu obnovíte přehrávání.

Přeskočit dopředu/dozadu

Stisknutím levého nebo pravého tlačítka D-padu přeskočíte o 15 sekund dopředu nebo dozadu.

Vodafone TV (vybrané země)

Stisknutím pravého tlačítka D-padu přetočíte vpřed a levým tlačítkem D-padu přetočíte zpět. Případně můžete stisknout tlačítko Přetočit vpřed/zpět nad D-padem. Dalším stisknutím stejného tlačítka zvýšíte rychlost (až 4×) nebo stisknutím opačného tlačítka rychlost snížíte. Stisknutím středového tlačítka D-padu obnovíte přehrávání.

Přeskočit dopředu/dozadu

Stisknutím levého nebo pravého tlačítka D-padu přeskočíte o 15 sekund dopředu nebo dozadu.

Konzole Xbox

Stisknutím pravého tlačítka D-padu přetočíte vpřed a levým tlačítkem D-padu přetočíte zpět (nebo tlačítky LB a RB).

Spuštění pořadu nebo filmu znovu
Apple TV

Chcete-li spustit to, co sledujete, od začátku:

 • Stiskněte dotykovou plochu (dálkový ovladač první generace) nebo středový clickpad (dálkový ovladač druhé generace) a poté vyberte možnost Od začátku.
Jiná zařízení

Chcete-li spustit to, co sledujete, od začátku:

 1. Vraťte se na obrazovku s popisem filmu nebo epizody.
 2. Vyberte ikonu Restartovat (kruhová šipka směřující zpět). Pořad nebo film se začne přehrávat od začátku.
Ukazatel průběhu

Ukazatel průběhu vám zobrazuje, v jaké fázi sledování se nacházíte. V pravém dolním rohu se zobrazuje uplynulý čas následovaný celkovým časem.

Tady je postup, jak využívat ukazatel průběhu, když něco sledujete:

Android TV

Stiskněte prostřední tlačítko D-padu na dálkovém ovladači. Chcete-li se na liště ukazatele průběhu posunout vpřed, stiskněte poté pravé tlačítko D-padu. Chcete-li se na liště posunout vzad, stiskněte levé tlačítko.

Apple TV
 • Dálkový ovladač 1. generace: Stiskněte dotykovou plochu a potažením prstem doleva nebo doprava se po liště ukazatele průběhu posuňte vpřed nebo zpět.
 • Dálkový ovladač 2. generace: Stiskněte střed clickpadu a položte prst na jeho okraj, dokud se na obrazovce neobjeví ikona kruhu. Pak otáčejte ve směru hodinových ručiček pro posun vpřed nebo proti směru hodinových ručiček pro posun zpátky.
LG Smart TV

Stisknutím a podržením D-padu na pravé straně se posunete dopředu a stisknutím D-padu na levé straně se po liště ukazatele postupu vrátíte zpátky.

Konzole PlayStation

Stiskněte tlačítko X na ovladači a poté tlačítko L1 pro posun zpátky a tlačítko R1 pro posun vpřed po liště ukazatele průběhu.

Samsung TV

Stiskněte prostřední tlačítko D-padu na dálkovém ovladači a poté stiskněte pravé tlačítko D-padu pro posun vpřed nebo levé tlačítko D-padu pro posun zpátky po liště ukazatele průběhu.

Vodafone TV (vybrané země)

Stisknutím a podržením D-padu na pravé straně se posunete dopředu a stisknutím D-padu na levé straně se po liště ukazatele průběhu vrátíte zpátky.

Konzole Xbox

Pohněte levou páčkou na ovladači a poté se pomocí tlačítka LB nebo RB posouvejte po liště ukazatele průběhu vpřed nebo zpět.

Skryté titulky a titulky

Více informací najdete v článku Titulky, skryté titulky a alternativní zvuk.

Další možnosti přehrávání

Přeskočit úvod

Když začnete něco sledovat, může se v pravém dolním rohu obrazovky objevit tlačítko Přeskočit nebo Přeskočit úvod. Tímto tlačítkem přeskočíte obsah, který se přehrává před pořadem nebo filmem

K dispozici jsou dvě tlačítka k přeskočení:

 • Přeskočit úvod: Přeskočí na poslední sekundu úvodu.
 • Přeskočit: Přeskočí na poslední sekundu propagačního traileru nebo shrnutí epizody.

Proč nevidím tlačítko Přeskočit úvod?

Funkce Přeskočit úvod zatím není k dispozici u všech pořadů a filmů. Postupně budeme funkci Přeskočit úvod přidávat do stále většího množství obsahu.

Znovu zobrazit tlačítko Přeskočit úvod

Tlačítko Přeskočit úvod zmizí za 5–7 sekund. Chcete-li tlačítko opět zobrazit, klepněte nebo klikněte na obrazovku zařízení.

Tlačítko Přeskočit mě posunulo na špatné místo

Pokud vás tlačítko Přeskočit posune na špatné místo (ne těsně před začátek pořadu nebo filmu), dejte nám vědět pomocí formuláře zpětné vazby.

Kvalita videa

HBO Max automaticky upravuje kvalitu videa podle šířky pásma sítě a rychlosti připojení. Většina pořadů a filmů je k dispozici ve vyšším rozlišení (HD). Manuální nastavení kvality videa není v současné době k dispozici.

Pokud je šířka pásma sítě příliš malá nebo kolísá rychlost připojení, může se stát, že se video bude přehrávat v nižším rozlišení. Pokud k tomu dojde, přečtěte si článek Video se ukládá do vyrovnávací paměti nebo se pozastavuje.

Proč jsou kolem videa černé pruhy

Některé pořady a filmy na HBO Max mohou mít na stranách videa černé pruhy nebo okraje. Černé pruhy se používají v případě, že poměr stran filmu nebo pořadu neodpovídá poměru stran vaší obrazovky. Namísto roztažení nebo oříznutí videa jsou přidány černé pruhy.

 • Černé pruhy nahoře a dole: To znamená, že video bylo natočeno s poměrem stran širším než vaše obrazovka.
 • Černé pruhy po stranách: Černé pruhy po stranách se zobrazují, pokud bylo video natočeno s čtvercovým poměrem stran (například 4 : 3) a vaše obrazovka je širokoúhlá (16 : 9) nebo pokud je vaše obrazovka ultraširoká (21 : 9).

V aplikaci HBO Max nelze ručně upravit poměr stran a odebrat tak černé pruhy.