Alternativer og innstillinger for avspilling

Flere forskjellige alternativer for avspilling er tilgjengelige på HBO Max.

Hvilken enhet bruker du?

Trykk på skjermen mens du ser på en tittel for å se avspillingsalternativer.

Spill av / Pause

Trykk på knappen Spill av / Pause (midt på skjermen) for å bytte mellom avspilling og pause.

Hopp/Fremover

Trykk på Hopp-knappen ved siden av knappen Spill av / Pause for å spole 15 sekunder frem eller tilbake.

Fremdriftslinje

Fremdriftslinjen viser deg hvor du er i tittelen du ser på. Du kan trykke hvor som helst på linjen, eller trykke og dra plasseringen din (prikken). Den forløpte tiden vises i nedre venstre hjørne sammen med den samlede tiden.

Volum

Hvis du vil justere lydnivået, kan du bruke volumknappene på telefonen eller nettbrettet ditt.

Bilde i bilde (kun iOS)

Du kan bruke Bilde i bilde til å se på HBO Max mens du bruker andre apper på iPad eller iPhone. Bilde i bilde er tilgjengelig på disse enhetene:

 • Apple iPad (med iOS 9 eller nyere)
 • Apple iPhone (med iOS 14 eller nyere)

Slik bruker du Bilde i bilde:

 1. Sveip opp fra skjermens nedre kant mens du ser på en tittel (bevegelsen Gå til Hjem-skjermen på iOS). Tittelen du strømmer blir mindre og fortsetter å spille av.
 2. Åpne en annen app. Avspillingsvinduet blir øverst på skjermen når du gjør dette.
 3. Trykk på Spill av-ikonet (trekanten) for å fortsette å se.

Se Bilde i bilde på iPad eller Bilde i bilde på iPhone for mer informasjon.

Knip for å zoome

Du kan knipe for å zoome for slik at serier og filmer fyller ut skjermen på Android- eller iOS-enheten din. Trekk to fingre fra hverandre for å zoome inn og sammen for å zoome ut.

Videoen kan vises med beskjæring hvis du ser på serier og filmer mens du zoomer inn.

Alternativer øverst til høyre på skjermen

Chromecast

Trykk på Google Cast-knappen (rektangel med wifi-symbol) for å strømme HBO Max fra telefonen eller nettbrettet ditt til TV-en. Se Cast til TV-en din med Chromecast for mer informasjon.

AirPlay (kun iOS)

Trykk på AirPlay-knappen for å strømme HBO Max fra iOS-enheten til den AirPlay-2-kompatible enheten. Se Strøm med AirPlay for mer informasjon.

Undertekster, teksting og alternativ lyd

Trykk på Lyd og undertekster-knappen (snakkeboble) for å tilpasse undertekster, teksting eller lydspor. Se Undertekster, teksting og alternativ lyd for mer informasjon.

Strømme via et mobilnettverk

Som standard er strømming begrenset til WiFi-tilkoblinger. Hvis du har en 3G-tilkobling eller raskere, kan du strømme via mobilnettverket ditt med mobildata. Slik går du frem:

 1. Åpne HBO Max på telefonen eller nettbrettet, og trykk deretter på profilen din (øverst til høyre).
 2. Trykk på Innstillinger-ikonet Innstillinger-ikonet (øverst til venstre), og trykk på eller bla til Avspilling.
 3. Slå av Bare strøm via Wi-Fi.

Klikk på skjermen mens du ser på en tittel for å se avspillingsalternativer.

Alternativer nederst på skjermen

Spill av / Pause

Klikk på knappen Spill av / Pause (langs bunnen) for å bytte mellom avspilling og pause. Du kan også trykke på mellomromstasten.

Hopp/Fremover

Klikk på Hopp-knappen ved siden av knappen Spill av / Pause for å hoppe 15 sekunder frem eller tilbake. Du kan også trykke på venstre eller høyre piltast.

Fremdriftslinje

Fremdriftslinjen viser deg hvor du er i tittelen du ser på. Du kan klikke hvor som helst på linjen, eller klikke og dra plasseringen din (prikken). Den forløpte tiden vises i nedre venstre hjørne sammen med den samlede tiden.

Chromecast

Klikk på Google Cast-knappen for å strømme HBO Max fra datamaskinen til TV-en din. Se Cast til TV-en din med Chromecast for mer informasjon.

Volum

Hvis du vil justere volumet, kan du holde markøren over Lyd-ikonet (høyttaler) og så klikke og dra lydnivået (prikken) på volumstolpen. Du kan også trykke på pil opp og pil ned.

Hvis du vil dempe volumet, klikker du på Lyd-ikonet (høyttaler) eller på M. Hvis du vil oppheve dempingen, klikker du på Lyd-ikonet eller M igjen (volumet går tilbake til det tidligere nivået).

Du kan også bruke volumkontrollene på datamaskinen din.

Undertekster, teksting og alternativ lyd

Klikk på Lyd og undertekster-knappen (snakkeboble) for å tilpasse undertekster, teksting eller lydspor. Se Undertekster, teksting og alternativ lyd for mer informasjon.

Fullskjerm

Klikk på Fullskjerm-knappen (nederst til høyre) for å utvide strømmevinduet. Klikk på knappen igjen eller trykk på Esc-tasten for å gå ut av fullskjermmodus.

Du kan justere disse avspillingsalternativene mens du strømmer på TV-en din:

Spill av / Pause

Slik bytter du mellom avspilling og pause mens du ser på en tittel:

Android TV

Trykk på den midtre knappen på D-pad på fjernkontrollen til Android TV.

Apple TV

Trykk på berøringsflaten eller knappen Spill av / Pause på fjernkontrollen til Apple TV.

LG smart-TV

Trykk på den midtre knappen på D-pad på fjernkontrollen til smart-TV-en fra LG. Eller trykk på knappene Spill av / Pause under D-pad.

PlayStation-konsoll

Trykk på X-knappen på PS-kontrolleren.

Samsung TV

Trykk på den midtre knappen på D-pad på fjernkontrollen til Samsung TV.

Xbox-konsoll

Trykk på A-knappen på Xbox-kontrolleren.

Spol fremover eller tilbake

Slik kan du spole fremover eller tilbake mens du ser på en tittel:

Android TV

Trykk og hold nede den høyre knappen på D-pad for å spole fremover, og den venstre knappen på D-pad for å spole tilbake. Trykk på den samme knappen igjen for å øke hastigheten (opptil 4x), eller trykk på den motsatte knappen for å redusere hastigheten. Trykk på knappen i midten av D-pad for å fortsette avspillingen.

Hopp fremover/bakover

Trykk på den venstre eller høyre knappen på D-pad for å hoppe 15 sekunder frem eller tilbake.

Apple TV

Trykk og hold nede venstre eller høyre side på berøringsflaten for å spole fremover eller tilbake (på fjernkontrollen til Apple TV). Du kan også trykke på venstre side av berøringsflaten for å hoppe 10 sekunder tilbake, og på den høyre delen for å hoppe 10 sekunder fremover.

LG smart-TV

Trykk på den høyre knappen på D-pad for å spole fremover, og den venstre knappen på D-pad for å spole tilbake. Du kan også trykke på Spol fremover- / Spol tilbake-knappene under D-pad. Trykk på den samme knappen igjen for å øke hastigheten (opptil 4x), eller trykk på den motsatte knappen for å redusere hastigheten. Trykk på knappen i midten av D-pad for å fortsette avspillingen.

Hopp fremover/bakover

Trykk på den venstre eller høyre knappen på D-pad for å hoppe 15 sekunder frem eller tilbake.

PlayStation-konsoll

Trykk på R2-knappen for å spole fremover og L2-knappen for å spole tilbake.

Samsung TV

Trykk på den høyre knappen på D-pad for å spole fremover, og den venstre knappen på D-pad for å spole tilbake. Trykk på den samme knappen igjen for å øke hastigheten (opptil 4x), eller trykk på den motsatte knappen for å redusere hastigheten. Trykk på knappen i midten av D-pad for å fortsette avspillingen.

Hopp fremover/bakover

Trykk på den venstre eller høyre knappen på D-pad for å hoppe 15 sekunder frem eller tilbake.

Xbox-konsoll

Trykk på den høyre knappen på D-pad for å spole fremover, og den venstre knappen på D-pad for å spole tilbake (eller venstre eller høyre skulderknapp).

Start en serie eller film på nytt
Apple TV

Slik starter du tittelen du ser på om igjen fra starten

 • Trykk på berøringsflaten (førstegenerasjons fjernkontroll) eller midt på klikkeflaten (andre generasjons fjernkontroll) og velg Fra starten.
Andre enheter

Slik starter du tittelen du ser på om igjen fra starten:

 1. Gå tilbake til beskrivelsesskjermen for filmen eller episoden.
 2. Velg Start på nytt-ikonet (pilen som går tilbake i løkke). Serien eller filmen spilles av fra starten.
Fremdriftslinje

Fremdriftslinjen viser deg hvor du er i tittelen du ser på. Den forløpte tiden vises i nedre høyre hjørne sammen med den samlede tiden.

Slik bruker du fremdriftslinjen mens du ser på en tittel:

Android TV

Trykk på den midtre knappen på D-pad på fjernkontrollen og så på den høyre knappen for å gå fremover, og den venstre knappen på D-pad for å gå tilbake i fremdriftslinjen.

Apple TV
 • Fjernkontroll, 1. generasjon: Trykk på berøringsflaten og sveip til venstre eller høyre for å gå frem eller tilbake i fremdriftslinjen.
 • Fjernkontroll, 2. generasjon: Trykk i midten av klikkeflaten og la fingeren ligge på kanten av flaten til et ring-ikon vises på skjermen. Roter så med klokken for å gå fremover eller mot klokken for å gå tilbake.
LG smart-TV

Trykk og hold nede den høyre delen av D-pad for å gå fremover og den venstre delen av D-pad for å gå tilbake i fremdriftslinjen.

PlayStation-konsoll

Trykk på X-knappen på kontrolleren, og så på L1-knappen for å gå tilbake og R1-knappen for å gå fremover i fremdriftslinjen.

Samsung TV

Trykk på den midtre knappen på D-pad på fjernkontrollen og så på den høyre knappen for å gå fremover, og den venstre knappen på D-pad for å gå tilbake i fremdriftslinjen.

Xbox-konsoll

Beveg den venstre styrespaken på kontrolleren og bruk den venstre og høyre skulderknappen til å gå fremover eller tilbake i fremdriftslinjen.

Teksting for hørselshemmede og undertekster

Hopp over intro

Når du begynner å se på en tittel, kan det hende at du ser en Hopp over- eller Hopp over intro-knapp nederst til høyre på skjermen. Du kan bruke denne knappen til å hoppe over innholdet som spilles av før serien eller filmen. Se Hopp over intro for mer informasjon.

Se også