Možnosti a nastavenia prehrávania

HBO Max ponúka viacero možností prehrávania.

Ktoré zariadenie používate?

Ak chcete zobraziť možnosti prehrávania, počas pozerania kliknite na obrazovku.

Prehrať/Pozastaviť

Kliknutím na tlačidlo Prehrať/Pozastaviť (uprostred obrazovky) prepínate medzi prehrávaním a pozastavením.

Preskočiť/Posunúť dopredu

Kliknutím na tlačidlo preskočiť vedľa tlačidla Prehrať/Pozastaviť preskočíte o 15 sekúnd dopredu alebo dozadu.

Lišta priebehu

Lišta priebehu zobrazuje, v akom štádiu pozerania sa nachádzate. Môžete kliknúť na ľubovoľné miesto na lište alebo kliknúť na polohu (bodku) a prehrať konkrétnu časť videa. V ľavom dolnom rohu sa zobrazí uplynulý čas a za ním celkový čas.

Hlasitosť

Ak chcete upraviť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti na telefóne alebo tablete.

Obraz v obraze (len pre systémy iOS)

Pomocou funkcie Obraz v obraze môžete sledovať HBO Max a zároveň používať na iPade alebo iPhone iné aplikácie. Funkcia Obraz v obraze je k dispozícii na nasledujúcich zariadeniach:

 • Apple iPad (so systémom iOS 9+)
 • Apple iPhone (so systémom iOS 14+)

Tu je postup používania funkcie Obraz v obraze:

 1. Počas pozerania potiahnite prstom nahor od spodného okraja obrazovky (gesto Prejsť na obrazovku systému iOS). Video, ktoré pozeráte, sa zmenší a pokračuje v prehrávaní.
 2. Spustite ďalšiu aplikáciu. Keď to urobíte, okno prehrávania zostane hore.
 3. Kliknutím na ikonu Prehrať (trojuholník) pokračujte v sledovaní.

Viac informácií nájdete v časti Obraz v obraze na iPade alebo Obraz v obraze na iPhone.

Možnosti v pravom hornom rohu obrazovky

Chromecast

Kliknutím na tlačidlo Google Cast (obdĺžnik so symbolom WiFi) môžete streamovať HBO Max z telefónu alebo tabletu do televízora. Viac informácií nájdete v časti Vysielanie do televízora pomocou Chromecastu.

AirPlay (len pre systém iOS)

Kliknutím na tlačidlo AirPlay môžete streamovať HBO Max zo zariadenia so systémom iOS do zariadenia kompatibilného s AirPlay 2. Viac informácií nájdete v časti Streamovanie pomocou funkcie AirPlay.

Titulky, skryté špeciálne titulky a alternatívny zvuk

Kliknite na tlačidlo Zvuk a titulky (rečová bublina) a prispôsobte titulky, skryté špeciálne titulky alebo zvukovú stopu. Ďalšie informácie nájdete v časti Titulky, skryté špeciálne titulky a alternatívny zvuk.

Streamovanie cez mobilnú sieť

Ak máte mobilné pripojenie 3G alebo rýchlejšie, môžete streamovať HBO Max cez mobilnú sieť pomocou mobilných dát. Streamovanie videa však využíva veľké množstvo dát, preto ho možno budete chcieť obmedziť len na pripojenie cez sieť Wi-Fi.

Obmedzenie streamovania cez mobilnú sieť:

 1. Otvorte aplikáciu HBO Max v telefóne alebo tablete a kliknite na svoj profil (vpravo hore).
 2. Kliknite na ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vpravo hore) a potom kliknite alebo prejdite na možnosť Prehrávanie.
 3. Vypnite možnosť Streamovať len cez Wi-Fi.

Ak chcete zobraziť možnosti prehrávania, počas pozerania kliknite na obrazovku.

Možnosti v dolnej časti obrazovky

Prehrať/Pozastaviť

Kliknutím na tlačidlo Prehrať/Pozastaviť (v dolnej časti) môžete prepínať medzi prehrávaním a pozastavením. Môžete tiež stlačiť medzerník.

Preskočiť/Posunúť dopredu

Kliknutím na tlačidlo Preskočiť vedľa tlačidla Prehrať/Pozastaviť preskočíte o 15 sekúnd dopredu alebo dozadu. Môžete tiež stlačiť kláves so šípkou vľavo alebo vpravo.

Lišta priebehu

Lišta priebehu zobrazuje, v akom štádiu pozerania sa nachádzate. Môžete kliknúť na ľubovoľné miesto na lište alebo kliknúť na polohu (bodku) a prehrať konkrétnu časť videa. V ľavom dolnom rohu sa zobrazí uplynulý čas a za ním celkový čas.

Chromecast

Kliknutím na tlačidlo Google Cast môžete streamovať službu HBO Max z počítača do televízora. Viac informácií nájdete v časti Vysielanie do televízora pomocou Chromecastu.

Hlasitosť

Ak chcete upraviť hlasitosť, prejdite myšou na ikonu Zvuk (reproduktor) a potom kliknite na úroveň zvuku (bodku) na paneli hlasitosti a potiahnite ju. Môžete tiež stlačiť kláves so šípkou nahor a nadol.

Ak chcete stlmiť hlasitosť, kliknite na ikonu Zvuk (reproduktor) alebo stlačte kláves M. Ak chcete zrušiť stlmenie hlasitosti, znova kliknite na ikonu Zvuk alebo stlačte kláves M (hlasitosť sa vráti na predchádzajúcu úroveň).

Môžete tiež použiť ovládanie hlasitosti na počítači.

Titulky, skryté špeciálne titulky a alternatívny zvuk

Kliknite na tlačidlo Zvuk a titulky (rečová bublina) a prispôsobte titulky, skryté špeciálne titulky alebo zvukovú stopu. Ďalšie informácie nájdete v časti Titulky, skryté špeciálne titulky a alternatívny zvuk.

Celá obrazovka

Kliknutím na tlačidlo Celá obrazovka (vpravo dole) zväčšíte streamovaný obsah. Ak chcete ukončiť prehrávanie na celej obrazovke, znovu kliknite na tlačidlo alebo stlačte kláves Esc.

Nižšie sú uvedené možnosti prehrávania, ktoré môžete nastaviť pri pozeraní na televízore:

Prehrať/Pozastaviť

Tu je postup na prepínanie medzi prehrávaním a pozastavením počas pozerania:

Android TV

Na diaľkovom ovládači Android TV stlačte stredové tlačidlo D-pad.

Apple TV

Na diaľkovom ovládači Apple TV stlačte dotykový povrch alebo tlačidlo Play/Pause.

LG Smart TV

Na diaľkovom ovládači LG Smart TV stlačte stredové tlačidlo D-pad. Alebo stlačte tlačidlá Play/Pause pod D-padom.

Konzola PlayStation

Na ovládači PS stlačte tlačidlo X.

Samsung TV

Na diaľkovom ovládači Samsung TV stlačte stredové tlačidlo D-pad.

Vodafone TV (vybrané krajiny)

Na diaľkovom ovládači Vodafone TV stlačte stredové tlačidlo D-pad. Alebo stlačte tlačidlo Play/Pause pod D-padom.

Konzola Xbox

Na ovládači Xbox stlačte tlačidlo A.

Posunúť dopredu alebo dozadu

Tu je postup na posúvanie videa dopredu a dozadu počas pozerania:

Android TV

Stlačením a podržaním pravého tlačidla D-padu posuniete video dopredu a ľavého tlačidla D-padu dozadu. Opätovným stlačením toho istého tlačidla zvýšite rýchlosť (až 4x) alebo stlačením opačného tlačidla rýchlosť znížite. Stlačením stredového tlačidla D-padu obnovíte prehrávanie.

Preskočenie dopredu/dozadu

Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla D-padu preskočíte o 15 sekúnd dopredu alebo dozadu.

Apple TV

Stlačením a podržaním ľavej alebo pravej strany dotykovej plochy môžete posúvať video dopredu alebo dozadu (na diaľkovom ovládači Apple TV). Stlačením ľavej strany dotykovej plochy môžete preskočiť o 10 sekúnd dozadu a stlačením pravej strany o 10 sekúnd dopredu.

LG Smart TV

Stlačením pravého tlačidla D-padu posuniete video dopredu a ľavého tlačidla D-padu dozadu. Alebo stlačte tlačidlá Forward/Rewind pod D-padom. Opätovným stlačením toho istého tlačidla zvýšite rýchlosť (až 4x) alebo stlačením opačného tlačidla rýchlosť znížite. Stlačením stredového tlačidla D-padu obnovíte prehrávanie.

Preskočenie dopredu/dozadu

Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla D-padu preskočíte o 15 sekúnd dopredu alebo dozadu.

Konzola PlayStation

Stlačením tlačidla R2 posuniete video dopredu a stlačením tlačidla L2 dozadu.

Samsung TV

Stlačením pravého tlačidla D-padu posuniete video dopredu a ľavého tlačidla D-padu dozadu. Opätovným stlačením toho istého tlačidla zvýšite rýchlosť (až 4x) alebo stlačením opačného tlačidla rýchlosť znížite. Stlačením stredového tlačidla D-padu obnovíte prehrávanie.

Preskočenie dopredu/dozadu

Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla D-padu preskočíte o 15 sekúnd dopredu alebo dozadu.

Vodafone TV (vybrané krajiny)

Stlačením pravého tlačidla D-padu posuniete video dopredu a ľavého tlačidla D-padu dozadu. Alebo stlačte tlačidlá Forward/Rewind nad D-padom. Opätovným stlačením toho istého tlačidla zvýšite rýchlosť (až 4x) alebo stlačením opačného tlačidla rýchlosť znížite. Stlačením stredového tlačidla D-padu obnovíte prehrávanie.

Preskočenie dopredu/dozadu

Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla D-padu preskočíte o 15 sekúnd dopredu alebo dozadu.

Konzola Xbox

Stlačením pravého tlačidla D-padu posuniete video dopredu a ľavého tlačidla D-padu dozadu (alebo tlačidla LB alebo RB).

Reštartovanie programu a filmu
Apple TV

Ak chcete začať pozerať od začiatku:

 • Stlačte dotykovú plochu (diaľkový ovládač prvej generácie) alebo stredový clickpad (diaľkový ovládač druhej generácie) a potom vyberte Od začiatku.
Iné zariadenia

Ak chcete začať pozerať od začiatku:

 1. Prejdite naspäť na obrazovku s popisom filmu alebo epizódy.
 2. Vyberte ikonu Reštartovať (šípka smerujúca dozadu). Program alebo film sa začne prehrávať od začiatku.
Lišta priebehu

Lišta priebehu zobrazuje, v akom štádiu pozerania sa nachádzate. V pravom dolnom rohu sa zobrazí uplynulý čas a za ním celkový čas.

Tu je postup na používanie lišty priebehu počas pozerania:

Android TV

Na diaľkovom ovládači stlačte stredové tlačidlo D-padu a následne pravé tlačidlo D-padu pre posun na lište priebehu dopredu a ľavé tlačidlo D-padu pre posun dozadu.

Apple TV
 • Diaľkový ovládač 1. generácie: Stlačte dotykový povrch, potom potiahnite prstom doľava alebo doprava a posuňte sa na lište priebehu dopredu alebo dozadu.
 • Diaľkový ovládač 2. generácie: Stlačte stred clickpadu, následne položte prst na okraj clickpadu, kým sa na obrazovke nezobrazí ikona krúžku. Potom otáčajte v smere hodinových ručičiek – ak chcete ísť dopredu, alebo proti smeru hodinových ručičiek – ak chcete ísť dozadu.
LG Smart TV

Stlačením a podržaním D-padu vpravo sa posuniete na lište priebehu dopredu a stlačením D-padu vľavo sa posuniete dozadu.

Konzola PlayStation

Stlačte na ovládači tlačidlo X a potom stlačte tlačidlo L1, aby ste sa na lište priebehu posunuli dozadu, a tlačidlo R1, aby ste sa posunuli dopredu.

Samsung TV

Stlačte na diaľkovom ovládači stredové tlačidlo D-padu, potom stlačte pravé tlačidlo D-padu pre posun na lište priebehu dopredu a ľavé tlačidlo D-padu pre posun dozadu.

Vodafone TV (vybrané krajiny)

Stlačením a podržaním D-padu vpravo sa posuniete na lište priebehu dopredu a stlačením D-padu vľavo sa posuniete dozadu.

Konzola Xbox

Pohybujte ľavou páčkou na ovládači. Pomocou sa pomocou tlačidla LB alebo RB posúvajte na lište priebehu dopredu alebo dozadu.

Skryté špeciálne titulky a titulky

Ďalšie informácie nájdete v časti Titulky, skryté špeciálne titulky a alternatívny zvuk.

Ďalšie možnosti prehrávania

Preskočiť úvod

Keď začnete niečo pozerať, v pravom dolnom rohu obrazovky sa môže zobraziť tlačidlo Preskočiť alebo Preskočiť úvod. Ak chcete obsah pred programom alebo filmom preskočiť, vyberte toto tlačidlo

K dispozícii sú dve tlačidlá Preskočiť:

 • Preskočiť úvod: Preskočí na poslednú sekundu úvodu.
 • Preskočiť: Preskočí na poslednú sekundu reklamnej upútavky alebo rekapitulácie epizódy.

Prečo chýba tlačidlo Preskočiť úvod?

Funkcia Preskočiť úvod zatiaľ nie je k dispozícii pre všetky programy a filmy. Postupne budeme funkciu Preskočiť úvod pridávať k čoraz väčšiemu množstvu obsahu.

Zobraziť tlačidlo Preskočiť úvod späť

Tlačidlo Preskočiť úvod zmizne za 5 až 7 sekúnd. Ak chcete tlačidlo opätovne zobraziť, kliknite na obrazovku zariadenia.

Funkcia Preskočiť ma posunula na nesprávne miesto

Ak vás funkcia Preskočiť presunie na nesprávne miesto (nielen pred začiatkom programu alebo filmu), dajte nám o tom vedieť prostredníctvom Formulára spätnej väzby.

Kvalita videa

HBO Max automaticky upravuje kvalitu videa na základe šírky pásma siete a rýchlosti pripojenia. Väčšina programov a filmov je k dispozícii vo vysokom rozlíšení (HD). Manuálne nastavenia kvality videa nie sú momentálne k dispozícii.

Ak je šírka pásma siete príliš malá alebo rýchlosť pripojenia kolíše, môže sa vám zobraziť video s nižším rozlíšením. V takom prípade si pozrite časť Vyrovnávacie pamäte alebo pozastavovanie videa.

Prečo sú okolo videa čierne pruhy

Niektoré programy a filmy na HBO Max môžu mať po stranách videa čierne pruhy alebo okraje. Čierne pruhy sa používajú vtedy, keď pomer strán filmu alebo programu nezodpovedá pomeru strán vašej obrazovky. Namiesto roztiahnutia alebo orezania videa sa pridajú čierne pruhy.

 • Čierne pruhy hore a dole: Znamená to, že video bolo natočené s pomerom strán širším ako vaša obrazovka.
 • Čierne pruhy po stranách: Môžu sa vyskytnúť, ak bolo video natočené s hranatým pomerom strán (napríklad 4:3) a vaša obrazovka je širokouhlá (16:9) alebo ak je vaša obrazovka ultraširokouhlá (21:9).

V HBO Max nemôžete ručne upraviť pomer strán a odstrániť tak čierne pruhy.