Промена на претплата фактурирана од Apple

Ако сте се регистрирале користејќи ја апликацијата HBO Max на вашиот iPhone, iPad или Apple TV, тогаш вашата претплата се наплаќа преку Apple.

Прво, потврдете дека вашата претплата е фактурирана од Apple:

Како да го најдам мојот давател на наплата
 1. Отворете го HBO Max или најавете се на HBOMax.com на компјутерот. Не можете да се најавите?
 2. Направете едно од следниве:
  • Телефон или таблет: Допри го вашиот профил (горе десно), иконата Поставки (запченик, горе десно), а потоа допри или оди на Претплата.
  • Телевизиски уред: Изберете ја иконата Поставки (запченик, долу лево), а потоа изберете Сметка.
  • Компјутер: Избери го вашиот профил (горе десно), потоа избери Поставки и најди Претплата.
   Информациите за претплатата се достапни само на профилите за возрасни.
 3. Овде можете да видите преку кого се наплаќа вашата претплата:
  • iTunes: Видете информации подолу.
  • Друг давател: Пронајдете вашиот давател на наплата на оваа страница.

Други начини да го пронајдете вашиот давател на наплата:

 • HBOMax.com/account: Најавете се на HBOMax.com/account:
 • Извод од банка: Можете исто така да го прегледате вашиот извод од банка за наплата на претплата на HBO Max. Ако на вашата наплата за претплата се наведени iTunes Store, App Store, Apple или нешто слично, тогаш вашата претплата најверојатно се фактурира преку Apple.

Прашања и одговори за претплата што се наплаќа преку Apple

Како да ја откажам мојата претплата фактурирана од Apple?

Вашата претплата автоматски се обновува додека не ја откажете. За да дознаете кога ќе се обнови вашата претплата, видете Кога е мојот следен датум за наплата?

Важно
За да избегнете наплата за вашиот следен период на наплата, откажете ја претплатата најмалку 24 часа пред следниот датум на наплата. Деинсталација на апликацијата HBO Max нема да ја откаже вашата претплата.

За да откажете, следете ги чекорите за откажување на Apple или чекорите подолу.

Кој уред го користите?

iPhone или iPad

Еве како да ја откажете претплатата:

 1. Отворете ја апликацијата Поставки на вашиот уред со iOS.
 2. Допрете го вашето име.
 3. Допрете Претплати (ако е побарано, најавете се со вашата идентификација на Apple).
 4. Најдете и допрете ја вашата претплата на HBO Max. Изберете Откажи претплата.
Apple TV

Еве како да ја откажете претплатата:

 1. Отворете Поставки на Apple TV.
 2. Изберете Корисници и сметки, потоа изберете сметка.
 3. Изберете Претплати.
 4. Изберете HBO Max, а потоа изберете Откажи претплата.
Компјутер

За да дознаете како да откажете, одете на страницата Како да откажете претплата на Apple.

Не можете да најдете претплата на HBO Max?

Обидете се со овие работи:

 1. Осигурите се дека сте најавени со истата идентификација на Apple што ја користевте за купување на претплатата.
 2. Одете на уредот со Apple каде што ја започнавте претплатата на HBO Max и прегледајте ги вашите претплати користејќи ги чекорите погоре.
 3. Видете го написот Претплатата не е наведена на Apple.

Откако ќе ја откажете, треба да добиете е-пошта од Apple со која се потврдува вашето откажување. Можете да продолжите со стримување додека вашата претплата не истече на крајот на периодот за наплата.

Кој е мојот следен датум за наплата?

Првата наплата се спроведува кога ќе ја започнете претплатата. Потоа, вашата претплата автоматски ќе се обновува на повторлива основа додека не ја откажете. Плаќате за вашата претплата на почетокот на вашиот период за наплата.

Можете да го најдете вашиот следен датум на наплата во Apple App Store. Еве како:

 1. Отворете ја апликацијата Поставки на вашиот уред со iOS.
 2. Допрете го вашето име.
 3. Допрете Претплати (ако се побара од вас, најавете се со вашата идентификација на Apple).
 4. Најдете и допрете ја вашата претплата на HBO Max.
 5. Тука можете да го видите вашиот следен датум на наплата.

Како да го променам мојот период на наплата?

Ако вашата претплата се наплаќа преку Apple, можете да го промените периодот на наплата (месечно или годишно) на iPad, iPhone или Apple TV.

Важно
Кога ќе се префрлите на годишна наплата, Apple ќе ви ги врати парите за преостанатите денови во периодот на месечна претплата и ќе ви ја наплати годишната цена (плус применливите даноци). Вашиот следен датум на наплата ќе биде за 1 година.
iPhone или iPad

Еве како да го промените периодот на наплата:

 1. Отворете го HBO Max, а потоа допрете го вашиот профил (горе десно). Не можете да се најавите?
 2. Допри ја иконата Поставки (запченик, горе десно) и потоа допри или оди на Претплата.
 3. Допрете Промени планови
  Ако Промени планови не е достапно, забележете од кого се наплаќа вашата претплата и видете Промени ја мојата претплата.
 4. Изберете период на наплата: месечна или годишна.
 5. Изберете Продолжи, а потоа потврдете ја вашата промена.

Вашата претплата е ажурирана на вашиот нов период на наплата. Ќе добиете е-пошта од Apple со која се потврдува вашата промена.

Apple TV

Еве како да го промените периодот на наплата:

 1. Отворете го HBO Max, а потоа изберете го иконата Поставки (запченик, долу лево).
 2. Изберете Сметка, а потоа Промени планови.
  Ако Промени планови не е достапно, забележете од кого се наплаќа вашата претплата и видете Промени ја мојата претплата.
 3. Изберете период на наплата: месечна или годишна.
 4. Изберете Продолжи, а потоа потврдете ја вашата промена.

Вашата претплата е ажурирана на вашиот нов период на наплата. Ќе добиете е-пошта од Apple со која се потврдува вашата промена.

Кога ќе стапи на сила оваа промена?

Промена на претплата

 • Промени на месечна наплата: оваа промена стапува на сила на следниот датум на наплата (на крајот на годишниот период на наплата).
 • Промени на годишна наплата: оваа промена стапува во сила веднаш. Apple ќе ви ги врати парите за преостанатите денови во периодот на месечна претплата и ќе ви ја наплати годишната цена (плус применливите даноци). Вашиот следен датум на наплата ќе биде за 1 година.

Како да го променам мојот начин на плаќање?

Претплатите фактурирани од Apple се наплаќаат на вашата идентификација на Apple според вашиот начин на плаќање.

За да го промените начинот на плаќање на вашиот iPhone или iPad:

 1. Отворете ја апликацијата Поставки на вашиот уред со iOS.
 2. Допрете го вашето име.
 3. Допрете Плаќање и достава (ако се побара од вас, најавете се со вашата идентификација на Apple).
 4. Допрете го начинот на плаќање што сакате да го промените, а потоа променете ги вашите информации.

За повеќе информации, одете на написот Промена на плаќање преку идентификација на Apple на Apple.