Nastavite da gledate gde je zaustavljeno

Kada počnete da gledate nešto, HBO Max prati gde ste stali sa gledanjem. Filmovi i serije koji nisu odgledani do kraja se automatski dodaju u Nastavi da gledaš. Svaki profil ima svoju listu Nastavi da gledaš. Na ovaj način možete lako da nastavite sa gledanjem filma ili serije.

Kako da nastavim da gledam nešto?
 1. Pronađite red Nastavi da gledaš na početnom ekranu (proverite da li ste prijavljeni).
 2. Odaberite šta želite da gledate i počeće tamo gde je prekinuto.

Možete takođe da odaberete ikonu svog profila i onda da izaberete Nastavite da gledate.

Kako da promenim epizodu?

Prvo, odaberite epizodu iz Nastavi da gledaš i onda:

 • Xbox: Pritisnite dugme A da se pojavi meni reprodukcije, onda pređite nadole i odaberite Više epizoda.
 • Ostali TV uređaji: Pritisnite dugme Nazad na daljinskom upravljaču (dugme Meni na Apple TV-u) i onda se krećite nadole da odaberete drugu sezonu ili epizodu.
 • Telefon, tablet ili računar: Odaberite Više epizoda i zatim se pomerite nadole da odaberete drugu sezonu ili epizodu.
Ne možete da pronađete seriju u Nastavi da gledaš?

Ipak možete da nastavite da gledate tamo gde je prekinuto na stranici serije. To ćete uraditi na sledeći način:

 1. Postupite na sledeći način:
  • TV uređaj: Na početnoj strani, pomerajte se nalevo i odaberite ikonu za seriju (TV, leva ivica).
  • Telefon ili tablet: Odaberite ikonu za seriju (TV, donja ivica).
  • Računar: Odaberite Serija (gore levo)
  • Odaberite ikonu za pretragu (lupa) i unesite naziv serije.
 2. Odaberite seriju koju gledate.

Vaša sledeća epizoda će biti na vrhu ekrana. Pomerite se nadole da vidite dodatne epizode i sezone. Odgledane epizode imaju traku napredovanja.

Kako da uklonim stavke?
 • Telefon ili tablet: Kliknite na svoj profil (gore desno), zatim na Nastavi da gledaš i onda prevucite nalevo na stavci koju želite da uklonite, onda kliknite na X. Da uklonite više stavki, kliknite na ikonu Izmeni (papir i olovka). Dodirnite X pored stavke koju želite da uklonite, ili Obriši sve da uklonite sve. Kada završite sa izmenama, dodirnite Gotovo.
 • Računar: Odaberite svoj profil (gore desno), onda Moje stvari > Nastavite da gledate > Izmeni. Kliknite na X na stavke koje želite da uklonite ili odaberite Obriši sve da uklonite sve. Kada završite sa uređivanjem, odaberite Gotovo.
 • TV uređaj: Odaberite svoj profil (gore levo), onda Nastavi da gledaš i zatim Izmeni. Odaberite stavku(e) koju želite da uklonite, ili Obriši sve da uklonite sve.

Pogledajte takođe: Napravite listu sadržaja koje želite da gledate

Pretplatnici za HBO GO ili HBO Portugal
Vaše informacije o HBO profilu, kao što su Nastavi da gledaš i Moja lista, nisu dostupni za HBO Max.