Kako funkcioniše automatska reprodukcija?

Kada odgledate jednu epizodu serije, sledeća epizoda se automatski emituje, što vam omogućava da seriju odgledate maratonski, od početka do kraja, bez prestanka.

Kada počne odjavna špica, sledeća epizoda se pojavljuje u donjem desnom uglu sa odbrojavanjem od 10 sekundi. Da počnete odmah da gledate, odaberite Sledeća epizoda ili sačekajte 10 sekundi i epizoda će automatski početi.

Ako želite da odgledate odjavnu špicu, kada se pojavi odbrojavanje za Sledeća epizoda, možete da ga odbacite. To ćete uraditi na sledeći način:

 • Apple TV: Pritisnite dugme Meni na daljinskom upravljaču Apple TV uređaja.
 • Drugi TV uređaji: Pritisnite dugme Nazad na daljinskom upravljaču.
 • Telefoni, tableti i računari: Odaberite X pored dugmeta Sledeća epizoda.

Ako odbacite odbrojavanje, naredna epizoda neće početi sve dok se trenutna epizoda ne završi (uključujući scene iz sledeće epizode).

Isključite automatsku reprodukciju

Automatsku reprodukciju možete isključiti na sledeći način:

 1. Postupite na sledeći način:
  • Telefon ili tablet: Kliknite na svoj profil (gore desno), na ikonu Podešavanja, (zupčanik, gore desno), i onda kliknite odnosno pomerite se na Reprodukcija.
  • Računar: Odaberite svoj profil (gore desno), onda Podešavanja, i onda se pomerite na Reprodukcija.
  • TV uređaj: Odaberite ikonu za Podešavanja (zupčanik, dole levo), onda se pomerite nadesno do Iskustvo (ili Reprodukcija).
 2. Ovde možete da uključite ili isključite automatsku reprodukciju.