Uppspelningsalternativ och inställningar

Det finns ett antal uppspelningsalternativ tillgängliga i HBO Max.

Vilken enhet använder du?

För att se dina uppspelningsalternativ trycker du på skärmen när du tittar på något.

Spela/Pausa

Tryck på knappen Spela/Pausa (i mitten av skärmen) för att växla mellan uppspelning och paus.

Hoppa över/Framåt

Tryck på Hoppa över-knappen bredvid Spela/Pausa-knappen för att hoppa 15 sekunder framåt eller bakåt.

Förloppsindikator

Förloppsindikatorn visar dig var du befinner dig i det du tittar på. Du kan trycka var som helst i fältet eller trycka på och dra din plats (pricken). Den förflutna tiden visas i nedre vänstra hörnet följt av den totala tiden.

Volym

För att justera volymen använder du volymknapparna på din telefon eller surfplatta.

Bild i bild (endast iOS)

Du kan använda Bild i bild för att titta på HBO Max medan du använder andra appar på din iPad eller iPhone. Bild i bild finns på följande enheter:

 • Apple iPad (med iOS 9+)
 • Apple iPhone (med iOS 14+)

Så här använder du Bild i bild:

 1. När du tittar på något sveper du uppåt från skärmens nedre kant (Gå hem-gesten på iOS). Det du streamar krymper och fortsätter att spela.
 2. Starta en annan app. När du gör detta förblir uppspelningsfönstret högst upp.
 3. Tryck på Spela-ikonen (triangel) för att fortsätta titta.

För mer information, se Bild i bild på iPad eller Bild i bild på iPhone.

Nyp för att zooma

Du kan använda Pinch-to-Zoom-gesten för att få program och filmer att fylla hela skärmen på din Android- eller iOS-enhet. För att göra detta, dra isär 2 fingrar för att zooma in och dra ihop för att zooma ut.

Om du tittar på program och filmer medan du zoomar in kan videon se beskuren ut.

Alternativ längst upp till höger på skärmen

Chromecast

TTryck på Google Cast-knappen (rektangel med WiFi-symbol) för att streama HBO Max från din telefon eller surfplatta till din TV. För mer information, se Casta till din TV med Chromecast.

AirPlay (endast iOS)

Tryck på AirPlay-knappen för att streama HBO Max från din iOS-enhet till din AirPlay-2-kompatibla enhet. För mer information, se Streama med AirPlay.

Undertexter, textning och alternativt ljud

Tryck på knappen Ljud och undertexter (pratbubbla) för att anpassa undertexter, textning eller ljudspår. För mer information, se Undertexter, textning och alternativt ljud.

Streama över ett mobilt nätverk

Som standard är streaming begränsad till WiFi-anslutningar. Om du har en 3G- eller snabbare mobilanslutning kan du streama via ditt mobilnätverk med mobildata. Gör så här:

 1. Öppna HBO Max på din telefon eller surfplatta och tryck sedan på din profil (uppe till höger).
 2. Tryck på ikonen Inställningar Ikonen för Inställningar (uppe till vänster) och tryck sedan på eller bläddra till Uppspelning.
 3. Stäng av Strömma endast via Wi-Fi.

För att se dina uppspelningsalternativ klickar du på skärmen när du tittar på något.

Alternativ längst ner på skärmen

Spela/Pausa

Klicka på Spela/Pausa-knappen (längst ned) för att växla mellan uppspelning och paus. Du kan också trycka på mellanslagstangenten.

Hoppa över/Framåt

Tryck på Hoppa över-knappen bredvid Spela/Pausa-knappen för att hoppa 15 sekunder framåt eller bakåt. Du kan också trycka på vänster eller höger piltangenten.

Förloppsindikator

Förloppsindikatorn visar dig var du befinner dig i det du tittar på. Du kan klicka var som helst i fältet eller klicka och dra din plats (pricken). Den förflutna tiden visas i nedre vänstra hörnet följt av den totala tiden.

Chromecast

Klicka på Google Cast-knappen för att streama HBO Max från din dator till din TV. För mer information, se Casta till din TV med Chromecast.

Volym

För att justera volymen håller du musen över Ljud-knappen och klickar och drar ljudnivån (pricken) på volymfältet. Du kan också trycka på piltangenterna uppåt eller nedåt.

För att stänga av ljudet klickar du på Ljudikonen (högtalare) eller M. För att sätta på ljudet klickar du på Ljudikonen eller M igen (volymen återgår till föregående nivå).

Du kan även använda volymkontrollerna på din dator.

Undertexter, textning och alternativt ljud

Klicka på Ljud och undertext-knappen (pratbubbla) för att anpassa undertexter, textning eller ljudspår. För mer information, se Undertexter, textning och alternativt ljud.

Helskärm

Klicka på helskärmsknappen (nedre högra hörnet) för att expandera det du streamar. För att lämna helskärmsläget klickar du på knappen igen eller tryck på Esc-knappen.

Här är uppspelningsalternativen som du kan justera när du tittar på din TV:

Spela/Pausa

När du tittar på något, växlar du mellan spela och pausa så här:

Android TV

Tryck på knappen i mitten av navigeringsringen på din Android TV-fjärrkontroll.

Apple TV

Tryck på pekytan eller Spela/Pausa-knappen på din Apple TV-fjärrkontroll.

LG Smart TV

Tryck på knappen i mitten av navigeringsringen på din LG Smart TV-fjärrkontroll. Eller tryck på Spela/Pausa-knapparna under navigeringsringen.

PlayStation-konsol

Tryck på X-knappen på din PS-kontrollen.

Samsung TV

Tryck på knappen i mitten av navigeringsringen på din Samsung TV-fjärrkontroll.

Xbox-konsol

Tryck på A-knappen på din Xbox-kontroll.

Spola framåt eller bakåt

Så här spolar du framåt och bakåt när du tittar på något:

Android TV

Håll ned högerknappen i mitten av navigeringsringen för att spola framåt och vänsterknappen för att spola tillbaka. Tryck på samma knapp igen för att öka hastigheten (upp till 4x) eller tryck på motsatt knapp för att minska hastigheten. Tryck på knappen i mitten för att fortsätta uppspelningen.

Hoppa framåt/bakåt

Tryck på vänster- eller högerknappen i mitten för att hoppa framåt eller bakåt 15 sekunder.

Apple TV

Håll ned vänster eller höger sida av pekytan på din Apple TV-fjärrkontroll för att spola framåt eller bakåt. Du kan även trycka på vänster sida av pekytan för att hoppa tillbaka 10 sekunder och höger för att hoppa framåt 10 sekunder.

LG Smart TV

Tryck på högerknappen i mitten av navigeringsringen för att spola framåt och vänsterknappen för att spola tillbaka. Eller tryck på Framåt/Bakåt-knapparna under navigeringsringen. Tryck på samma knapp igen för att öka hastigheten (upp till 4x) eller tryck på motsatt knapp för att minska hastigheten. Tryck på knappen i mitten för att fortsätta uppspelningen.

Hoppa framåt/bakåt

Tryck på vänster- eller högerknappen i mitten för att hoppa framåt eller bakåt 15 sekunder.

PlayStation-konsol

Tryck på R2-knappen för att spola framåt och L2-knappen för att spola tillbaka.

Samsung TV

Tryck på högerknappen i mitten av navigeringsringen för att spola framåt och vänsterknappen för att spola tillbaka. Tryck på samma knapp igen för att öka hastigheten (upp till 4x) eller tryck på motsatt knapp för att minska hastigheten. Tryck på knappen i mitten för att fortsätta uppspelningen.

Hoppa framåt/bakåt

Tryck på vänster- eller högerknappen i mitten för att hoppa framåt eller bakåt 15 sekunder.

Xbox-konsol

Tryck på högerknappen i mitten av navigeringsringen för att spola framåt och vänsterknappen för att spola tillbaka (eller vänster eller höger kant).

Starta om en serie eller film
Apple TV

Börja titta på det du vill se från början:

 • Tryck på pekytan (första generationens fjärrkontroll) eller på mitten av klickplattan (andra generationens fjärrkontroll) och välj sedan Från början.
Andra enheter

Så här börjar om du det du tittar på från början:

 1. Gå tillbaka till filmen eller avsnittets beskrivningssida.
 2. Välj Starta om-ikonen (pilen som pekar bakåt). Serien eller filmen kommer börja spela från början.
Förloppsindikator

Förloppsindikatorn visar dig var du befinner dig i det du tittar på. Den förflutna tiden visas i det nedre högra hörnet följt av den totala tiden.

Så här använder du förloppsindikatorn när du tittar på något:

Android TV

Tryck på mittknappen i navigeringsringen på fjärrkontrollen och tryck därefter på högerknappen för att gå framåt och vänsterknappen för att gå bakåt i förloppsindikatorn.

Apple TV
 • första generationens fjärrkontroll: Tryck på pekytan och svep sedan åt vänster eller höger för att gå framåt eller bakåt i förloppsrutan.
 • Andra generationens fjärrkontroll: Tryck mitt på klickplattans och vila fingret på kanten av klickplattan tills en ringsymbol visas på skärmen och rotera sedan medurs för att gå framåt eller moturs för att gå bakåt.
LG Smart TV

Håll ned högerknappen i navigeringsringen för att gå framåt och vänsterknappen för att gå bakåt i förloppsindikatorn.

PlayStation-konsol

Tryck på X-knappen på kontrollen och därefter på L1-knappen för att gå bakåt och R1-knappen för att gå framåt i förloppsindikatorn.

Samsung TV

Tryck på mittknappen i navigeringsringen på fjärrkontrollen och tryck därefter på högerknappen för att gå framåt och vänsterknappen för att gå bakåt i förloppsindikatorn.

Xbox-konsol

Flytta den vänstra spaken på din kontroll och använd därefter vänster eller höger kant för att gå framåt eller bakåt i förloppsindikatorn.

Undertexter och textning

För mer information, se Undertexter, textning och alternativt ljud.

Hoppa över intro

När du börjar titta på något kan du se en Hoppa över- eller Hoppa över intro-knapp i det nedre högra hörnet av skärmen. Välj den här knappen för att hoppa över innehållet som spelas upp före din serie eller film. För mer information, se Hoppa över intro.

Se även