Prebacivanje na TV pomoću Chromecast

Chromecast možeš da koristiš da biste HBO Max prebaciš sa svog računara, telefona ili tableta na TV uređaj.

Napomena:  Ako koristiš uređaj Chromecast sa Google TV, možeš da gledaš preko aplikacije HBO Max.

Sa kog uređaja emitujete?

Možeš da prikažeš sadržaj sa telefona ili tableta (iOS ili Android) na svom TV uređaju. To ćeš uraditi na sledeći način:

 1. Podesi Chromecast na svom Android ili iOS uređaju (vidi u Google članak Podešavanje vašeg Chromecast uređaja i odaberi Android ili iPhone i iPad).
 2. Proveri da li su Chromecast i tvoj telefon ili tablet povezani na istu Wi-Fi mrežu.
 3. Otvori HBO Max na telefonu ili tabletu i počni nešto da gledaš.
 4. Gore desno, dodirni dugme Google Cast (pravougaonik sa simbolom Wi-Fi veze).
  Nemaš dugme Cast? Pogledaj iOS: Nemate dugme Prikaži ili Android: Prikazivanje iz Google Home.
 5. Dodirni uređaj na koji želiš da izvršiš prikazivanje.

Kada se poveže, HBO Max bi trebalo da se emituje na tvom TV uređaju. Da zaustaviš prikazivanje, ponovo dodirni dugme Prikaži i onda dodirni Isključi.

Ako ti je potrebna pomoć, vidi u Google članak Rešavanje problema za Chromecast.

Evo kako da prikažeš HBOMax.com sa računara na TV uređaj:

 1. Podesi Chromecast pomoću Android ili iOS uređaja.
 2. Proveri da li su Chromecast i tvoj računar povezani na istu Wi-Fi mrežu.
 3. Otvori pregledač Chrome na računaru i id na HBOMax.com.
 4. Počni da gledaš nešto i onda u donjem desnom uglu na ekranu, klikni na dugme Google Cast (pravougaonik sa simbolom Wi-Fi veze).
 5. Odaberi uređaj na koji želiš da izvršiš prikazivanje.

Kada se poveže, HBO Max bi trebalo da se emituje na tvom TV uređaju. Da zaustaviš prikazivanje, ponovo odaberi dugme Prikaži i onda odaberi uređaj na koji prijazuješ.

Dodatnu pomoć pronađi u Google članku Pomoć za Chromecast.

iOS: Nemaš dugme Prikaži

Ako nedostaje dugme Google Cast (pravougaonik sa simbolom Wi-Fi veze), možda ćeš morati da promeniš iOS podešavanja. To ćeš uraditi na sledeći način:

 1. Na svom iPhone ili iPad uređaju, idi u Podešavanja, onda se pomeraj nadole i izaberi HBO Max.
 2. Proveri da li su i Bluetooth i Lokalna mreža uključeni.
 3. Zatvori HBO Max i onda ponovo otvori aplikaciju.

Može proći minut dok se ne pojavi dugme Prikaži.

Prikazivanje iz aplikacije Google Home (Android)

Pokušaj sa prebacivanjem pomoću aplikacije Google Home na svoj Android uređaj. To ćeš uraditi na sledeći način:

 1. Proveri da li su Chromecast i Android uređaj povezani na istu Wi-Fi mrežu.
 2. Otvori aplikaciju Google Home i na telefonu i na tabletu.
 3. Dodirni uređaj na koji želiš da izvršiš prikazivanje.
 4. Dodirni Prikaži moj ekran > Prikaži ekran.
 5. Kada se ekran pojavi na TV uređaju, otvori HBO Max i počnite da gledaš.

Da saznaš više ili potražiš pomoć, idi u Pomoć za Chromecast: