Prebacivanje na TV pomoću Chromecast

Chromecast možete da koristite da biste HBO Max prebacili sa vašeg računara, telefona ili tableta na TV uređaj.

Prikažite sa telefona ili tableta

Možete da prikažete sa telefona ili tableta (iOS ili Android) na vaš TV uređaj. To ćete uraditi na sledeći način:

 1. Podesite Chromecast na vašem Android ili iOS uređaju (idite u Google-ov članak Podešavanje vašeg Chromecast uređaja i odaberite Android ili iPhone i iPad).
 2. Proverite da li su Chromecast i vaš telefon ili tablet povezani na istu Wi-Fi mrežu.
 3. Otvorite HBO Max na telefonu ili tabletu i počnite nešto da gledate.
 4. Gore desno, dodirnite dugme Google Cast.
  Nemate dugme Cast? Pogledajte iOS: Nemate dugme Prikaži ili Android: Prikazivanje iz Google Home.
 5. Dodirnite uređaj na koji želite da izvršite prikazivanje.

Kada se poveže, HBO Max bi trebalo da se emituje na vašem TV uređaju. Da biste zaustavili prikazivanje, ponovo dodirnite dugme Prikaži i onda dodirnite Isključi.

Ako vam je potrebna pomoć, idite u Google-ovo Rešavanje problema za Chromecast.

Prikazivanje sa računara

Evo kako da prikažete HBOMax.com sa računara na TV uređaj:

 1. Podešavanje Chromecast pomoću Android ili iOS uređaja.
 2. Proverite da li su Chromecast i vaš računar povezani na istu Wi-Fi mrežu.
 3. Otvorite pregledač Chrome na računaru i idite u HBOMax.com.
 4. Počnite da gledate nešto i onda u donjem desnom uglu na ekranu, kliknite na dugme Google Cast.
 5. Odaberite uređaj na koji želite da izvršite prikazivanje.

Kada se poveže, HBO Max bi trebalo da se emituje na vašem TV uređaju. Da biste zaustavili prikazivanje, ponovo odaberite dugme Prikaži i onda odaberite uređaj na koji vršite prikazivanje.

Dodatnu pomoć pronađite u Google-ovom članku Pomoć za Chromecast.

iOS: Nemate dugme Prikaži

Ako nedostaje dugme Google Prikaži, možda ćete morati da podesite iOS podešavanja. To ćete uraditi na sledeći način:

 1. Na vašem iPhone ili iPad-u, idite u Podešavanja, onda se pomerajte nadole i izaberite HBO Max.
 2. Proverite da li su i Bluetooth i Lokalna mreža uključeni.
 3. Zatvorite HBO Max i onda ponovo otvorite aplikaciju.

Može proći minut dok se ne pojavi dugme Prikaži.

Prikazivanje iz aplikacije Google Home (Android)

Pokušajte sa prebacivanjem pomoću aplikacije Google Home na vaš Android uređaj. To ćete uraditi na sledeći način:

 1. Proverite da li su Chromecast i vaš Android uređaj povezani na istu Wi-Fi mrežu.
 2. Otvorite aplikaciju Google Home i na telefonu i na tabletu.
 3. Dodirnite uređaj na koji želite da izvršite prikazivanje.
 4. Dodirnite Prikaži moj ekran > Prikaži ekran.
 5. Kada se ekran pojavi na TV uređaju, otvorite HBO Max i počnite sa strimovanjem.

Da biste saznali više ili dobili pomoć, idite u Pomoć za Chromecast: