Odtwarzaj HBO Max na telewizorze za pomocą Chromecast

Chromecast pozwala odtwarzać HBO Max z komputera, telefonu lub tabletu na telewizorze.

Uwaga:  Jeśli masz urządzenie „Chromecast z Google TV”, możesz oglądać przy użyciu aplikacji HBO Max.

Z jakiego urządzenia przesyłasz?

HBO Max można odtwarzać na telewizorze z telefonu lub tabletu (iOS lub Android). Zrobisz to w następujący sposób:

 1. Skonfiguruj Chromecast na urządzeniu z systemem Android lub iOS (przejdź do artykułu Google Konfiguracja urządzenia Chromecast i wybierz Android lub iPhone & iPad).
 2. Upewnij się, że urządzenie Chromecast oraz telefon lub tablet są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.
 3. Otwórz HBO Max na telefonie lub tablecie i zacznij coś oglądać.
 4. W prawym górnym rogu naciśnij przycisk Google Cast (prostokąt z symbolem Wi-Fi).
  Przycisk Cast jest niedostępny? Zobacz iOS: Brak przycisku Cast lub Android: Odtwarzanie z Google Home.
 5. Naciśnij urządzenie, na którym chcesz odtwarzać.

Gdy ustawisz połączenie z telewizorem, HBO Max będzie się na nim odtwarzać. Aby zatrzymać odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk Cast, a następnie Rozłącz.

Jeśli potrzebujesz pomocy, przejdź do artykułu Google Rozwiązywanie problemów z Chromecast.

Tytuły dostępne na HBOMax.com można odtwarzać z komputera na telewizorze w następujący sposób:

 1. Skonfiguruj Chromecast, korzystając z urządzenia Android lub iOS.
 2. Upewnij się, że Chromecast oraz komputer są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.
 3. Otwórz na komputerze przeglądarkę Chrome i przejdź do strony HBOMax.com.
 4. Zacznij coś oglądać, a następnie kliknij przycisk Google Cast (prostokąt z symbolem Wi-Fi) w prawym dolnym rogu ekranu.
 5. Wybierz urządzenie, na którym chcesz odtwarzać.

Gdy ustawisz połączenie z telewizorem, HBO Max będzie się na nim odtwarzać. Aby zatrzymać odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk Cast, a następnie wybierz odtwarzające urządzenie.

Aby uzyskać więcej pomocy, przejdź do artykułu Google Pomoc dla Chromecast.

iOS: Przycisk Cast jest niedostępny?

Jeśli przycisk Google Cast (prostokąt z symbolem Wi-Fi) nie wyświetla się, może być konieczne dostosowanie ustawień systemu iOS. Zrobisz to w następujący sposób:

 1. Na urządzeniu iPhone lub iPad, przejdź do sekcji Ustawienia, przewiń w dół i wybierz HBO Max.
 2. Upewnij się, że włączone są opcje Bluetooth i Sieć lokalna.
 3. Zamknij HBO Max i ponownie otwórz aplikację.

Przycisk Cast powinien pojawić się po chwili.

Odtwarzanie z aplikacji Google Home (Android)

Możesz odtwarzać filmy na telewizorze z aplikacji Google Home na urządzeniu z systemem Android. Zrobisz to w następujący sposób:

 1. Upewnij się, że Chromecast oraz urządzenie z systemem Android są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.
 2. Otwórz aplikację Google Home na telefonie lub tablecie.
 3. Naciśnij urządzenie, na którym chcesz odtwarzać.
 4. Naciśnij Odtwarzaj mój ekran > Odtwarzaj ekran.
 5. Gdy ekran pojawi się na telewizorze, otwórz HBO Max i rozpocznij streaming.

Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, przejdź do sekcji pomocy Chromecast: