Vysielanie do televízora pomocou Chromecastu

Pomocou Chromecastu môžete vysielať službu HBO Max z počítača, telefónu alebo tabletu do televízora.

Vysielanie z telefónu alebo tabletu

Do televízora môžete vysielať z telefónu alebo tabletu (iOS alebo Android). Tu je postup:

 1. Nastavte Chromecast v zariadení so systémom Android alebo iOS (prejdite na článok spoločnosti Google Nastavenie zariadenia Chromecast a vyberte možnosť Android alebo iPhone a iPad).
 2. Uistite sa, že sú zariadenie Chromecast a telefón alebo tablet pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.
 3. Otvorte aplikáciu HBO Max v telefóne alebo tablete a začnite niečo sledovať.
 4. Vpravo hore ťuknite na tlačidlo Google Cast.
  Tlačidlo Vysielať nie je k dispozícii? Pozrite si časť iOS: Tlačidlo Vysielať nie je k dispozícii alebo Android: Vysielanie zo zariadenia Google Home.
 5. Ťuknite na zariadenie, do ktorého chcete vysielať.

Po pripojení by sa mal na televízore prehrávať obsah služby HBO Max. Ak chcete vysielanie ukončiť, znova ťuknite na tlačidlo Vysielať a potom na možnosť Odpojiť.

Ak potrebujete pomoc, prejdite na stránku Riešenie problémov s Chromecastom spoločnosti Google.

Vysielanie z počítača

Tu je postup, ako vysielať stránku HBOMax.com z počítača do televízora:

 1. Nastavte Chromecast pomocou zariadenia so systémom Android alebo iOS.
 2. Uistite sa, že sú zariadenie Chromecast a počítač pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.
 3. Otvorte prehliadač Chrome na vašom počítači a prejdite na stránku HBOMax.com.
 4. Začnite niečo sledovať a v pravom dolnom rohu obrazovky kliknite na tlačidlo Google Cast.
 5. Vyberte zariadenie, do ktorého chcete vysielať.

Po pripojení by sa mal na televízore prehrávať obsah služby HBO Max. Ak chcete vysielanie ukončiť, znova vyberte tlačidlo Vysielať a zariadenie, do ktorého vysielate.

Ak potrebujete pomoc, prejdite na článok Pomocník pre Chromecast spoločnosti Google.

iOS: Tlačidlo Vysielať nie je k dispozícii

Ak nie je tlačidlo Google Cast k dispozícii, možno budete musieť upraviť nastavenia systému iOS. Tu je postup:

 1. Na iPhone alebo iPade prejdite do ponuky Nastavenia, potom prejdite nadol a vyberte možnosť HBO Max.
 2. Uistite sa, že sú zapnuté funkcie Bluetooth a Miestna sieť.
 3. Zatvorte aplikáciu HBO Max a opätovne ju otvorte.

Tlačidlo Vysielať sa môže zobraziť až po chvíli.

Vysielanie z aplikácie Google Home (Android)

Vyskúšajte vysielanie pomocou aplikácie Google Home v zariadení so systémom Android. Tu je postup:

 1. Uistite sa, že sú zariadenie Chromecast a zariadenie so systémom Android pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.
 2. Otvorte aplikáciu Google Home v telefóne alebo tablete.
 3. Ťuknite na zariadenie, do ktorého chcete vysielať.
 4. Ťuknite na možnosť Vysielať moju obrazovku > Vysielať obrazovku.
 5. Po zobrazení obrazovky na televízore otvorte HBO Max a spustite streamovanie.

Ďalšie informácie alebo pomoc nájdete v časti Pomocník pre Chromecast: