Je account veilig houden

Hier zijn enkele aanbevelingen om je account veilig te houden.

Aanbevelingen voor wachtwoorden

Je wachtwoord moet:

  • uniek zijn voor HBO Max. Gebruik niet hetzelfde wachtwoord dat je ook voor andere websites of apps gebruikt.
  • uit minstens 8 tekens bestaan; een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens.

Wijzig je wachtwoord regelmatig

Het is verstandig om je HBO Max-wachtwoord regelmatig te wijzigen om je account veilig te houden. Ga naar je HBO Max-profiel en kies Account om dit te doen. Zie Je e-mail of wachtwoord wijzigen voor meer informatie.

Deel je accountgegevens niet

Personen in je huishouden kunnen inloggen op je account en HBO Max streamen op verschillende apparaten. Deel het e-mailadres en wachtwoord van je account niet met iemand buiten je huishouden.

Als je vermoedt dat je account zonder jouw toestemming wordt gebruikt, zie dan Stop ongewenst gebruik van je account.

Log uit op apparaten die niet worden gebruikt

Controleer regelmatig de lijst van apparaten waarop je account wordt gebruikt. Zie Apparaten beheren met je account om dit te doen. Verwijder alle apparaten die je niet meer gebruikt of bezit.

Verifieer het e-mailadres van je account

Zorg dat het e-mailadres van je account juist is. Zo ontvang je belangrijke e-mails over je account, zoals de e-mail die we sturen als je je wachtwoord bent vergeten en het wilt resetten. Zie Verifieer het e-mailadres van je account om te zien hoe je dit kunt doen.