Meddelande om att HBO Max inte är tillgängligt

HBO Max är tillgängligt i utvalda länder i Europa. För en lista över länder, se Vart är HBO Max tillgängligt?

Om du befinner dig i ett av dessa områden och får meddelandet "HBO Max är inte tillgängligt i din region" så kan din IP-adress vara blockerad eller felaktigt identifierad som utanför ett HBO Max serviceområde. Prova följande för att lösa detta:

Steg 1: Avblockera din IP-adress

  • Inaktivera din VPN, proxy eller anonymiseringstjänst så att din IP-adress inte blockeras.

Steg 2: Starta om dina nätverksenheter

Prova att starta om modemet och routern. Gör så här:

  1. Stäng av eller koppla ur enheten med HBO Max.
  2. Koppla bort strömmen från nätverksenheterna (modem, router, o.s.v.).
  3. Vänta 30 sekunder.
  4. Anslut strömmen till modemet igen och vänta tills den ansluter till Internet (tar ungefär en minut).
  5. Anslut strömmen till routern igen och vänta tills den ansluter till Internet.
  6. Slå på din enhet med HBO Max igen.
  7. Öppna HBO Max och försök titta på något.

Steg 3: Kontakta din ISP

Om du har inaktiverat VPN, proxyservrar och anonymiseringstjänster så kontaktar du din internetleverantör för hjälp.

Steg 4: Kontakta oss

Om du befinner dig i ett land eller en region som stöds och du fortfarande får ett meddelande om att HBO Max ännu inte är tillgängligt i din region ber vi dig sammanställa följande information och kontakta oss:

  • Din internetleverantör.
  • Din IP-adress (öppna en webbläsare och skriv "vad är min IP-adress" för att få denna)