Опции и поставки за репродукција

Постојат голем број опции за репродукција на HBO Max.

Кој уред го користиш?

За да ги видиш опциите за репродукција, допри го екранот кога гледаш нешто.

Гледај/Пауза

Допри на копчето Гледај/Пауза (средината на екранот) за да ги менуваш опциите за гледање и пауза.

Прескокни/Нанапред

Допри на копчето за прескокнување што се наоѓа покрај копчето Гледај/Пауза за да прескокнеш нанапред или наназад 15 секунди.

Лента за напредок

Лентата за напредок ти покажува до каде си на она што го гледаш. Може да допреш каде било на лентата или да ја допреш и повлечеш твојата локација (точката). Изминатото време се појавува во долниот лев агол, проследено со вкупното време.

Јачина на звук

За да ја приспособиш јачината на звукот, користи ги копчињата за јачина на звук на телефонот или таблетот.

Слика во слика (само iOS)

Може да користиш слика во слика за да гледаш HBO Max додека користиш други апликации на твојот iPad или iPhone. Слика во слика е достапно на следните уреди:

 • Apple iPad (со iOS 9+)
 • Apple iPhone (со iOS 14+)

Еве како да користиш слика во слика:

 1. Кога гледаш нешто, повлечи нагоре од долниот раб на екранот (гестот Go Home на iOS). Она што го гледаш се намалува и така продолжуваш да гледаш.
 2. Стартувај друга апликација. Кога ќе го направиш ова, прозорецот за репродукција останува горе.
 3. Допри на иконата Гледај (триаголник) за да продолжиш да гледаш.

За да дознаеш повеќе, види Слика во слика на iPad или Слика во слика на iPhone.

Опции во горниот десен агол на екранот

Chromecast

Допри на копчето за емитување Google Cast (правоаголник со симбол за WiFi) за да гледаш HBO Max од телефонот или таблетот на телевизорот. За да дознаеш повеќе, види Емитувај на телевизор со Chromecast.

AirPlay (само iOS)

Допри на копчето AirPlay за да гледаш HBO Max од уред со iOS на уред компатибилен со AirPlay-2. За да дознаеш повеќе, види Гледај со помош на AirPlay.

Превод, титлови и алтернативно аудио.

Допри на копчето Аудио и преводи (говорно балонче) за да ги приспособиш преводите, титловите или аудиозаписот. За да дознаеш повеќе, види Превод, титлови и алтернативно аудио.

Гледање преку мобилна мрежа

Ако имаш 3G или побрза мобилна врска, може да гледаш HBO Max преку твојата мобилна мрежа користејќи го интернетот на телефонот. Меѓутоа, бидејќи за гледање видео потребна е имаш повеќе мобилен интернет, можеби ќе сакаш да го ограничиш гледањето само преку WiFi-врски.

За да го ограничиш гледањето преку мобилна мрежа:

 1. Отворете го HBO Max на телефон или таблет, а потоа допрете го вашиот профил (горе десно).
 2. Допрете ја иконата Поставки (запченик, горе десно), а потоа допрете или одете на Репродукција.
 3. Исклучете Гледај само преку Wi-Fi.

За да ги видиш опциите за репродукција, кликни на екранот кога гледаш нешто.

Опции во долниот дел на екранот

Гледај/Пауза

Кликни на копчето Гледај/Пауза (долж долниот дел) за да ги менува опциите за гледање и пауза. Исто така, може да го притиснеш и копчето за празно место.

Прескокни/Нанапред

Кликни на копчето за прескокнување што се наоѓа покрај копчето Гледај/Пауза за да прескокнеш нанапред или наназад 15 секунди. Исто така, можете да го притиснете и копчето со стрелка за лево или десно.

Лента за напредок

Лентата за напредок ти покажува до каде си на она што го гледаш. Може да кликнеш каде било на лентата или да кликнеш на твојата локација и да ја повлечеш (точката). Изминатото време се појавува во долниот лев агол, проследено со вкупното време.

Chromecast

Кликни на копчето за емитување Google Cast за да гледаш HBO Max од компјутерот на телевизорот. За да дознаеш повеќе, види Емитувај на телевизор со Chromecast.

Јачина на звук

За да ја приспособите јачината на звукот, поставете го курсорот врз иконата Звук (звучник) и потоа кликнете и повлечете го нивото на звук (точката) на лентата за јачина на звук. Исто така, можете да го притиснете и копчето со стрелка за нагоре или надолу.

За да го исклучите звукот, кликнете на иконата Звук (звучник) или притиснете M. За да го вклучите звукот, кликнете на иконата Звук или M повторно (јачината на звукот се враќа на претходното ниво).

Исто така, може да ги користиш контролите за јачина на звук на компјутерот.

Превод, титлови и алтернативно аудио.

Кликни на копчето Аудио и преводи (говорно балонче) за да ги приспособиш преводите, титловите или аудиозаписот. За да дознаеш повеќе, види Превод, титлови и алтернативно аудио.

Цел екран

Кликни на копчето Цел екран (долу десно) за да го прошириш она што го гледаш. За да излезеш од цел екран, повторно кликни на копчето или притисни на копчето Esc.

Еве ги опциите за репродукција што може да ги приспособиш кога гледаш на телевизорот:

Гледај/Пауза

Кога гледаш нешто, еве како да ги менуваш опциите за гледање и пауза:

Android TV

Притисни го централното копче D-pad на далечинскиот управувач на Android TV.

Apple TV

Притисни ја површината на допир или копчето Гледај/Пауза на далечинскиот управувач на Apple TV.

LG Smart TV

Притисни го централното копче D-pad на далечинскиот управувач на LG Smart TV. Или пак, притисни ги копчињата Гледај/Пауза под D-pad.

Конзола PlayStation

Притисни го копчето X на твојот PS-контролор.

Samsung TV

Притисни го централното копче D-pad на далечинскиот управувач на Samsung TV.

Vodafone TV (одредени земји)

Притисни го централното копче D-pad на далечинскиот управувач на Vodafone TV. Или пак, притисни го копчето Гледај/Пауза над D-pad.

Конзола Xbox

Притисни го копчето А на регулаторот на Xbox.

Премотај нанапред или наназад

Додека гледаш нешто, еве како брзо да премотуваш нанапред и наназад:

Android TV

Притисни и задржи го десното копче на D-pad за премотување нанапред и левото копче на D-pad за премотување наназад. Притиснете го истото копче повторно за да ја зголемите брзината (до 4x) или притиснете го спротивното копче за да ја намалите брзината. Притиснете го централното копче на D-pad за да продолжите со репродукцијата.

Прескокнување напред/назад

Притиснете го левото или десното копче на D-pad за да прескокнете напред или назад 15 секунди.

Apple TV

Притисни и задржи ја левата или десната страна на површината на допир за премотување нанапред или наназад (на далечинскиот управувач на Apple TV). Исто така, може да ја притиснеш левата страна од површината на допир за да прескокнеш наназад за 10 секунди, а десната страна за да прескокнеш нанапред за 10 секунди.

LG Smart TV

Притисни го десното копче на D-pad за премотување нанапред и левото копче на D-pad за премотување наназад. Или, притисни ги копчињата Премотај нанапред/наназад под D-pad. Притиснете го истото копче повторно за да ја зголемите брзината (до 4x) или притиснете го спротивното копче за да ја намалите брзината. Притиснете го централното копче на D-pad за да продолжите со репродукцијата.

Прескокнување напред/назад

Притиснете го левото или десното копче на D-pad за да прескокнете напред или назад 15 секунди.

Конзола PlayStation

Притисни го копчето R2 за премотување нанапред и копчето L2 за премотување наназад.

Samsung TV

Притисни го десното копче на D-pad за премотување нанапред и левото копче на D-pad за премотување наназад. Притиснете го истото копче повторно за да ја зголемите брзината (до 4x) или притиснете го спротивното копче за да ја намалите брзината. Притиснете го централното копче на D-pad за да продолжите со репродукцијата.

Прескокнување напред/назад

Притиснете го левото или десното копче на D-pad за да прескокнете напред или назад 15 секунди.

Vodafone TV (одредени земји)

Притисни го десното копче на D-pad за премотување нанапред и левото копче на D-pad за премотување наназад. Или пак, притисни ги копчињата Премотај нанапред/наназад над D-pad. Притиснете го истото копче повторно за да ја зголемите брзината (до 4x) или притиснете го спротивното копче за да ја намалите брзината. Притиснете го централното копче на D-pad за да продолжите со репродукцијата.

Прескокнување напред/назад

Притиснете го левото или десното копче на D-pad за да прескокнете напред или назад 15 секунди.

Конзола Xbox

Притисни го десното копче на D-pad за премотување нанапред и левото копче на D-pad за премотување наназад (или левото или десното кружно копче).

Пуштање од почеток на серија или филм
Apple TV

За да го започнеш она што го гледаш од почеток:

 • Притисни ја површината на допир (далечински управувач од првата генерација) или центарот на површината за кликнување (далечински управувач од втора генерација), а потоа избери Од почеток.
Други уреди

За да го започнеш она што го гледаш од почеток:

 1. Врати се на екранот за опис на филмот или епизодата.
 2. Избери ја иконата Пушти од почеток (стрелката се врти наназад). Емисијата или филмот ќе се пушти од почеток.
Лента за напредок

Лентата за напредок ти покажува до каде си на она што го гледаш. Изминатото време се појавува во долниот десен агол, проследено со вкупното време.

Додека гледаш нешто, еве како брзо да ја користиш лентата за напредок:

Android TV

Притисни го централното копче на D-pad на далечинскиот управувач, потоа притисни го десното копче на D-pad за да одиш напред и левото копче на D-pad за да одиш назад на лентата за напредок.

Apple TV
 • Далечински управувач од 1. генерација: Притисни ја површината на допир, а потоа повлечи лево или десно за да премоташ нанапред или наназад на лентата за напредок.
 • Далечински управувач од 2. генерација: Притисни на центарот на површината за кликнување, потоа потпри го прстот на работ на подлогата за кликнување додека на екранот не се појави икона за прстен, потоа ротирај надесно за да одиш напред или налево за да одиш назад.
LG Smart TV

Притисни и задржи го десното копче на D-pad за да одиш напред и левото копче на D-pad за да одиш назад на лентата за напредок.

Конзола PlayStation

Притисни го копчето X на регулаторот, потоа притисни го копчето L1 за да одиш назад и копчето R1 за да одиш напред на лентата за напредок.

Samsung TV

Притисни го централното копче на D-pad на далечинскиот управувач, потоа притисни го десното копче на D-pad за да одиш напред и левото копче на D-pad за да одиш назад на лентата за напредок.

Vodafone TV (одредени земји)

Притисни и задржи го десното копче на D-pad за да одиш напред и левото копче на D-pad за да одиш назад на лентата за напредок.

Конзола Xbox

Помести го левото стапче на регулаторот, а потоа користи го левото или десното кружно копче за да одиш напред или назад на лентата за напредок.

Скриени титлови и преводи

За да дознаеш повеќе, види Превод, титлovи и алтернативно аудио.

Други опции за репродукција

Прескокнување на воведот

Кога ќе почнеш да гледаш нешто, може да видиш копче Прескокни или Прескокни вовед во долниот десен агол на екранот. Избери го ова копче за да ја прескокнеш содржината што се пушта пред серија или филм

Постојат две копчиња за прескокнување:

 • Прескокни вовед: Прескокнува напред до последната секунда од воведот.
 • Прескокни: Прескокнува напред до последната секунда од промотивниот трејлер или прегледот на епизодата.

Зошто недостасува копчето Прескокни вовед?

Функцијата Прескокни вовед сè уште не е достапна за сите емисии и филмови. Со текот на времето, ќе ја додаваме функцијата Прескокни вовед на сè повеќе содржини.

Врати го копчето Прескокни вовед

Копчето Прескокни вовед исчезнува за 5-7 секунди. За да го вратиш копчето, допри или кликни на екранот на уредот.

Опцијата Прескокни ме одведе на погрешно место

Ако Прескокни те одведе на погрешно место (не само пред почетокот на емисијата или филмот), извести нè преку Формуларот за повратни информации.

Квалитет на видеото

HBO Max автоматски го приспособува квалитетот на видеото врз основа на пропусниот опсег на твојата мрежа и брзината на поврзување. Повеќето емисии и филмови се достапни во висока дефиниција (HD). Рачните поставки за квалитет на видеото во моментов не се достапни.

Ако пропусниот опсег на твојата мрежа е премногу мал или брзината на врската варира, може да добиеш видео со пониска резолуција. Ако тоа се случи, види Видеото баферира или паузира.

Зошто има црни ленти околу видеото

Некои емисии и филмови на HBO Max може да имаат црни ленти или црна површина по должината на рабовите на видеото. Црните ленти се користат кога соодносот на екранот во кој е снимен филмот или емисијата не се совпаѓа со соодносот на екранот. Црните ленти се додаваат наместо развлекување или отсекување на видеото.

 • Црни ленти горе и долу: Ова значи дека видеото е снимено со сооднос што е поширок од твојот екран.
 • Црни ленти на страните: Ова може да се случи ако видеото е снимено со сооднос на квадрат (на пример, 4:3), а твојот екран е широк екран (16:9) или ако екранот е ултраширок (21:9).

Не можеш рачно да го приспособиш соодносот во HBO Max за да ги отстраниш црните ленти.