Гледање на телевизор користејќи AirPlay

Може да користи[ AirPlay за да гледа[ HBO Max од iPhone или iPad на уред компатибилен со AirPlay 2. Еве како:

 1. Поврзi го iOS-уредот на истата Wi-Fi-мрежа како и уредот компатибилен со AirPlay 2.
 2. Провери дали го имаш најновиот софтвер на уредите. За да дознаеш како, види Добиј помош за AirPlay.
 3. Провери дали AirPlay е овозможен на твојот уред компатибилен со AirPlay 2.
 4. Отвори ја HBO Max на уредот со iOS и почни да гледаш видео.
 5. Допри на екранот, а потоа допри на копчето AirPlay (правоаголник и триаголник) во горниот десен агол.
 6. Избери го уредот на којшто сакаш да емитуваш со AirPlay.

Ти треба помош? Види го написот на Apple AirPlay не работи.

Емитувај го екранот

За да го емитуваш екранот на iOS или Mac на уредот компатибилен со AirPlay 2, направи го следново:

 1. Поврзи го уредот iOS или Mac на истата Wi-Fi-мрежа како и уредот компатибилен со AirPlay 2.
 2. Провери дали AirPlay е овозможен на уредот компатибилен со AirPlay 2.
 3. Направи едно од следниве:
  • iOS: Отвори го контролниот центар и допри на Емитување на екранот. Потоа, допри го уредот на кој сакаш да се емитува со AirPlay. Потребна е помош? Види го написот на Apple Емитувај го твојот iOS-екран.
  • Mac: Кликни на иконата AirPlay во лентата со мени на горниот дел од екранот и потоа избери го твојот уред компатибилен со AirPlay 2. Ти треба помош? Види го написот на Apple Емитувај го твојот Mac-екран.
 4. Ако на екранот на телевизорот се појави лозинка за AirPlay, внеси ја лозинката на твојот уред iOS или Mac.