Oglądaj HBO Max na telewizorze za pomocą AirPlay

Za pomocą AirPlay możesz oglądać HBO Max z urządzenia iPhone lub iPad na urządzeniu zgodnym z AirPlay 2. Zrobisz to w następujący sposób:

  1. Podłącz urządzenie z systemem iOS do tej samej sieci Wi-Fi, co urządzenie zgodne z AirPlay 2.
  2. Upewnij się, że masz na urządzeniach najnowszą wersję aplikacji. Żeby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Uzyskaj pomoc z AirPlay.
  3. Upewnij się, że AirPlay jest włączony na urządzeniu zgodnym z AirPlay 2.
  4. Otwórz HBO Max na urządzeniu z systemem iOS i rozpocznij odtwarzanie filmu.
  5. Kliknij ekran, a następnie kliknij przycisk AirPlay (prostokąt i trójkąt) w prawym górnym rogu.
  6. Wybierz urządzenie, na którym chcesz oglądać za pomocą AirPlay.

Potrzebujesz pomocy? Zobacz artykuł Apple AirPlay nie działa.

Udostępnij ekran

Żeby udostępnić ekran z urządzenia z systemem iOS lub Mac na urządzenie zgodne z AirPlay 2, wykonaj następujące czynności:

  1. Podłącz urządzenie z systemem iOS lub Mac do tej samej sieci Wi-Fi, co urządzenie zgodne z AirPlay 2.
  2. Upewnij się, że AirPlay jest włączony na urządzeniu zgodnym z AirPlay 2.
  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  4. Jeśli na ekranie telewizora pojawi się hasło AirPlay, wprowadź je na urządzeniu z systemem iOS lub Mac.