Гледане на телевизора ви чрез AirPlay

Може да използвате AirPlay, за да гледате HBO Max от вашия iPhone или iPad на вашите съвместими с AirPlay 2 устройства. Ето как:

 1. Свържете вашето iOS устройство към същата Wi-Fi мрежа като вашите съвместими с AirPlay 2 устройства.
 2. Уверете се, че устройствата ви притежават най-новия софтуер. За да разберете как, вижте Получаване на помощ с AirPlay.
 3. Уверете се, че AirPlay е включено на вашето съвместимо с AirPlay 2 устройство.
 4. Отворете HBO Max на вашето iOS устройство и пуснете видео.
 5. Докоснете екрана и след това докоснете бутона AirPlay (правоъгълник и триъгълник) в горе вдясно.
 6. Изберете устройството, към което искате да използвате AirPlay.

Имате нужда от помощ? Вижте статията на Apple AirPlay не работи.

Дублиране на екрана

За да дублирате екрана на iOS или Mac, на вашето съвместимо с AirPlay 2 устройство направете следното:

 1. Свържете вашето iOS устройство или Mac към същата Wi-Fi мрежа като вашите съвместими с AirPlay 2 устройства.
 2. Уверете се, че AirPlay е включено на вашето съвместимо с AirPlay 2 устройство.
 3. Направете едно от следните неща:
  • iOS: Отворете Контролен център и докоснете Дублиране на екрана. След това докоснете устройството, към което желаете да използвате AirPlay. Имате нужда от помощ? Вижте статията на Apple Дублиране на вашия iOS екран.
  • Mac: Щракнете върху иконата AirPlay в лентата с менюто в горната част на вашия екран и след това изберете вашето съвместимо с AirPlay 2 устройство. Имате нужда от помощ? Вижте статията на Apple Дублиране на вашия Mac екран.
 4. Ако на вашия телевизор се появи парола за AirPlay, въведете паролата на вашето iOS устройство или Mac.