Помош да ја одржите вашата сметка безбедна

Еве неколку препораки кои ќе ви помогнат да ја одржите вашата сметка безбедна.

Препораки за лозинка

Вашата лозинка треба да биде:

  • Уникатна за HBO Max. Не користете ја истата лозинка што ја користите за други веб-страници или апликации.
  • 8 или повеќе знаци; комбинација од големи и мали букви, броеви и специјални знаци.

Редовно менувајте ја лозинката

За да ја зачувате безбедноста на вашата сметка, добра идеја е периодично да ја менувате лозинката за HBO Max. Можете да го направите ова ако одите на вашиот профил во HBO Max и изберете Сметка. За да дознаете повеќе, видете Променете ја вашата е-пошта или лозинка.

Не споделувајте ги информациите за вашата сметка

Членовите на вашето домаќинство може да се најават на вашата сметка и да гледаат HBO Max на различни уреди. Е-поштата и лозинката за вашата сметка не треба да ги споделувате со никој надвор од вашето домаќинство.

Ако мислите дека вашата сметка се користи без ваша дозвола, видете Прекини несакано користење на твојата сметка.

Одјавување од некористени уреди

Редовно прегледувајте ја листата на уреди на кои се користи вашата сметка. За да го направите ова, видете Управување со уреди на кои се користи вашата сметка. Отстранете ги сите уреди што не ги користите или поседувате повеќе.

Потврдете ја е-поштата на вашата сметка

Проверете дали адресата на е-пошта на вашата сметка е точна. На овој начин ќе добивате важни е-пораки за вашата сметка - како е-поштата што ја испраќаме ако ја заборавите лозинката и треба да ја ресетирате. За да дознаете како да го направите ова, видете Потврдете ја адресата на е-пошта на вашата сметка.