Zrcalite na televizoru uporabom značajke Chromecast

Možeš se koristiti uređajem Chromecast za zrcaljenje sadržaj HBO Max sa svojeg računala, telefona, tableta ili TV-a.

Napomena:  Ako imaš uređaj „Chromecast with Google TV”, možeš gledati preko HBO Max aplikacije.

S kojeg uređaja emitirate?

Možeš zrcaliti sa svojeg telefona ili tableta (iOS ili Android) na TV. Navedeno možeš učiniti na sljedeći način:

 1. Namjesti postavke za uređaj Chromecast na svojem uređaju s operativnim sustavom Android ili iOS (idi na Googleov članak Postavi svoj uređaj Chromecast pa odaberi Android ili iPhone i iPad).
 2. Provjeri je li tvojuređaj Chromecast i telefon ili tablet povezani na istu mrežu Wi-Fi.
 3. Otvorite HBO Max na svojem telefonu ili tabletu i započni gledati.
 4. U gornjem desnom kutu dodirni gumb Google Cast (pravokutnik sa simbolom mreže Wi-Fi).
  Nema gumba Zrcali? Pogledaj za iOS: Nema gumba Zrcali ili uređaja Android: Zrcali putem aplikacije Google Home.
 5. Dodirni uređaj na koji želiš zrcaliti.

Kada se povežeš, usluga HBO Max trebala bi se pokrenuti na tvom TV-u. Za zaustavljanje zrcaljenja ponovno dodirni gumb Zrcali pa Odspoji.

Ako ti je potrebna pomoć, pogledaj Googleov članak Otklanjanje pogrešaka za Chromecast.

Sadržaj s mrežnog mjesta HBOMax.com možeš zrcaliti sa svojeg računala na TV na sljedeći način:

 1. Postavi Chromecast na uređaju s operativnim sustavom Android ili iOS.
 2. Provjeri jesu li tvoj uređaj Chromecast i računalo povezan na istu mrežu Wi-Fi.
 3. Otvori preglednik Chrome na svojem računalu i idi na mrežno mjesto HBOMax.com.
 4. Započni gledanje nekog sadržaja i zatim u donjem desnom kutu zaslona klikni na gumb Google Cast (pravokutnik sa simbolom mreže Wi-Fi).
 5. Odaberi uređaj na koji želiš zrcaliti.

Kada se povežeš, usluga HBO Max trebala bi sepokrenuti na tvom TV-u. Za zaustavljanje zrcaljenja ponovno odaberi gumb Zrcali pa uređaj na koji zrcališ.

Za podrobniju pomoć idite na Googleov članak Pomoć za Chromecast.

iOS: Nema gumba Zrcali

Ako nedostaje gumb Google Cast (pravokutnik sa simbolom mreže Wi-Fi), možda moraš namjestiti svoje postavke za iOS. Navedeno možeš učiniti na sljedeći način:

 1. Idi u stavku Postavke na svojem uređaju iPhone ili iPad, pomakni prema dolje i odaberi HBO Max.
 2. Provjeri jesu li ti uključeni Bluetooth i Lokalna mreža.
 3. Zatvori HBO Max pa ga ponovno otvori.

Može potrajati minutu dok se ne pojavi gumb Zrcali.

Zrcaljenje iz aplikacije Google Home (Android)

Isprobaj zrcaljenje putem aplikacije Google Home na svojem uređaju Android. Navedeno možeš učiniti na sljedeći način:

 1. Provjeri jesu li tvoj Chromecast i uređaj Android povezani na istu mrežu Wi-Fi.
 2. Otvori aplikaciju Google Home na svojem telefonu ili tabletu.
 3. Dodirni uređaj na koji želiš zrcaliti.
 4. Dodirni stavku Zrcali moj zaslon > Zaslon zrcaljenja.
 5. Kada se slika s tvog zaslona prikaže na TV-u, pokreni HBO Max i započni gledati.

Za više pojedinosti ili za pomoć, idi na pomoć za Chromecast: