Účet bol nájdený: Prepojenie alebo vytvorenie účtu

Pri prepájaní predplatného poskytovateľa sa môže zobraziť obrazovka Účet bol nájdený. Stane sa to, ak zadáte e-mail, ktorý sa už používa.

Účet bol nájdený

Na obrazovke Účet bol nájdený sú dve možnosti:

Overenie e-mailovej adresy (prepojenie účtov)

Táto možnosť prepojí účet, ktorý sme našli, s predplatným služby HBO Max prostredníctvom vášho televízneho alebo mobilného operátora. Po výbere tejto možnosti skontrolujte, či nemáte v doručenej pošte e-mail od HBO Max (predmet je: „Tu je váš jednorazový kód“). Potom zadajte kód z e-mailu a vyberte možnosť Prepojiť účty. Ak tento e-mail nedostanete, pozrite si časť Nedostali ste e-mail?

Po registrácii a prepojení účtov vám bude služba HBO Max fakturovaná prostredníctvom účtu televízneho, internetového alebo mobilného operátora. Ak váš existujúci účet mal aktívne predplatné, ktoré...

  • Fakturujeme my (HBO Nordic AB alebo HBO Europe SRO) – zrušíme vám predplatné.
  • Fakturuje iný poskytovateľ – nemôžeme vám zrušiť predplatné. Ak nechcete, aby vám bolo predplatné účtované dvakrát, musíte si ho upraviť.

Ak vykonáte prepojenie s účtom HBO Max, zachováte si svoje existujúce profily, ktoré obsahujú nastavenia, ako napríklad Môj Zoznam, rodičovská kontrola a Pokračovať v pozeraní. Ak vykonáte prepojenie s účtom HBO GO alebo HBO Portugal, vaše nastavenia profilu sa neuložia.

Vytvoriť nový účet (nejde o prepojenie účtov)

Táto možnosť vytvorí nový účet HBO Max (neprebehne prepojenie s existujúcim účtom, ktorý sme našli). Po výbere tejto možnosti budete vyzvaní na zadanie inej e-mailovej adresy. Váš nový účet HBO Max nebude mať vaše predchádzajúce nastavenia účtu – napríklad Môj Zoznam, rodičovskú kontrolu a Pokračovať v pozeraní.

Nedostali ste e-mail?

Ak ste nedostali e-mail „Tu je váš jednorazový kód“, postupujte takto:

  • Hľadajte vo všetkých priečinkoch doručenej pošty e-mail od HBO Max (vrátane priečinkov reklám a spamu).
  • Na obrazovke Zadajte kód vyberte tlačidlo Opätovne odoslať jednorazový kód a znova skontrolujte svoj e-mail.
  • Skontrolujte e-mailovú adresu, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky Zadajte kód.