Kje je Max na voljo?

Max je na voljo v Združenih državah Amerike, Latinski Ameriki in na Karibih.

V tvoji regiji bo na voljo:

Evropa

Max bo spomladi leta 2024 uveden v 22 evropskih državah, kjer je trenutno na voljo HBO Max. Predvidevamo, da bo Max v Franciji in Belgiji na voljo pozneje v letu 2024.

Jugovzhodna Azija

Pričakujemo, da bo Max v Jugovzhodni Aziji na voljo leta 2024. Časovnica dostopnosti Maxa se lahko spremeni. Spremljaj nas za več informacij.

Max bo v prihodnosti na voljo v več državah. Spremljaj nas za več informacij.

Kako lahko gledam HBO zdaj?

Tako lahko gledaš HBO v svoji regiji:

Združene države

Max je na voljo v Združenih državah Amerike.

Latinska Amerika in Karibi

Max je na voljo v Latinski Ameriki in na Karibih.

Evropa

HBO Max je trenutno na voljo v izbranih evropskih državah. Za več informacij obišči Kje je HBO Max na voljo?

Jugovzhodna Azija

HBO Max je trenutno na voljo v izbranih državah Jugovzhodne Azije.