V súčasnej chvíli sa pripravujeme na službu Max, onedlho budeme opäť k dispozícii. Ak potrebujete pomoc, napíšte nám na zakaznickapodpora@hbomax.com, alebo to skúste opäť o pár hodín.
Zobraziť viac
V súčasnej chvíli sa pripravujeme na službu Max, onedlho budeme opäť k dispozícii. Ak potrebujete pomoc, napíšte nám na zakaznickapodpora@hbomax.com, alebo to skúste opäť o pár hodín. Zobraziť menej

Všetko o detských profiloch

K dispozícii sú dva typy profilov: Pre dospelých a pre deti. Váš účet môže mať až 5 profilov. Pre každé dieťa môžete vytvoriť detský profil s rodičovskou kontrolou, ktorá obmedzuje, aký obsah môže dieťa pozerať.

Prečo vytvárať detské profily?

 • Rodičovská kontrola. Na základe hodnotenia obsahu môžete obmedziť, čo môže vaše dieťa pozerať.
 • Na domovskej stránke detského profilu nájdete programy a a filmy podľa veku vášho dieťaťa. Mladšie deti (vo veku od 2 do 9 rokov) môžu objavovať tituly výberom obrázka svojej obľúbenej postavičky (napr. Elmo alebo Scooby Doo).
 • Vaše dieťa má vlastný zoznam Môj zoznam a zoznam Pokračovať v sledovaní.
 • Pomocou kódu PIN môžete dieťaťu zabrániť v prepnutí na profil dospelého.

Keď je detský profil aktívny...

 • Zobrazí sa domovská obrazovka detského profilu a ponuka Prezerať bude obsahovať obsah pre deti. Programy a filmy, ktoré nie je možné pozerať (podľa rodičovskej kontroly profilu), sa zobrazia s ikonou zámku (zatvorený visiaci zámok) a nebudú sa dať prehrať.
 • Výsledky vyhľadávania budú obsahovať len tie programy a filmy, ktoré má profil povolené pozerať (podľa rodičovskej kontroly profilu).
 • Programy a filmy môžete sťahovať do telefónu alebo tabletu, avšak iba ten obsah, ktorý je povolený rodičovskou kontrolou profilu.
 • Niektoré nastavenia nie sú k dispozícii. Detské profily nemajú prístup k funkciám správy účtu, napríklad: Účet (ktorý zahŕňa e-mail a heslo), Informácie o predplatnom, Správa zariadení, Rodičovská kontrola a Oznámenia.
Pridať detský profil (rodičovská kontrola)

Vytvorte detský profil pre svoje dieťa s rodičovskou kontrolou. Tu je postup:

 1. Vyberte svoj profil (vľavo hore v TV, vpravo hore v ostatných zariadeniach).
 2. Vyberte možnosť Prepnúť profily.
 3. Vyberte možnosť Pridať dieťa (alebo + Dieťa v TV). Ak váš účet nemá PIN kód, dostanete výzvu na jeho vytvorenie.
 4. Postupujte podľa jednej z nasledujúcich možností:
  • Telefón alebo tablet: Kliknite na ikonu Fotoaparát (fotoaparát) a vyberte možnosť odfotografovať, nahrať obrázok alebo vybrať postavu. Potom vyberte farbu a zadajte meno dieťaťa a dátum narodenia (mesiac a rok).
  • Televízor alebo počítač: Zadajte meno a dátum narodenia dieťaťa (mesiac a rok) a potom vyberte farbu (profilové obrázky môžete pridať neskôr).
 5. Vyberte možnosť Ďalej.
 6. Vyberte hodnotenie obsahu, ktorý môže vaše dieťa pozerať (napr. pre televízne programy môžete vybrať maximálne hodnotenie TV-Y7 a pre filmy môžete vybrať G). Filmy a programy s vyšším ako vami zvoleným hodnotením obsahu sa v tomto profile nemôžu pozerať. (Predvolené výbery sú odporúčané a založené na zadanom dátume narodenia).
 7. Vyberte možnosť Uložiť.

Ak chcete upraviť detský profil alebo zmeniť rodičovskú kontrolu detského profilu, pozrite si časť Upraviť profil.

Rodičovské kontrola nefunguje?
 • Skontrolujte, či sú v zariadení nastavené obmedzenia (napr. v systéme iOS skontrolujte, či je nastavené Obmedzenie obsahu). Ak má vaše zariadenie rodičovskú kontrolu, ktorá je prísnejšia (ako tá, ktorú ste nastavili v HBO Max), HBO Max sa bude riadiť rodičovskou kontrolou nastavenou vo vašom zariadení.
 • HBO Max nedodržiava rodičovskú kontrolu, ktorú ste si možno nastavili u svojho televízneho operátora.
Prepnúť na detský profil

Tu je postup, ako prepnúť na detský profil:

 1. Vyberte svoj profil (vľavo hore v TV, vpravo hore v ostatných zariadeniach).
 2. Vyberte možnosť Prepnúť profily.
 3. Zvoľte detský profil (profil s ikonou zámku (zatvorený visiaci zámok)).
Uzavretý alebo otvorený zámok
Ikona uzavretého zámku (zatvorený visiaci zámok) znamená, že vaše dieťa nemôže prepnúť na iný profil (je potrebný PIN kód), zatiaľ čo otvorený zámok (otvorený visiaci zámok) znamená, že vaše dieťa môže prepnúť na iný profil. Viac info nájdete v ďalšej časti.

Vyžadovanie PIN kódu na prepínanie profilov

Pri vytváraní prvého detského profilu sa zobrazí výzva na vytvorenie PIN kódu k vášmu účtu. Predvolené nastavenie nedovoľuje vášmu dieťaťu upravovať svoj profil ani prepínať na iný profil bez zadania tohto PIN kódu. PIN kód môžete kedykoľvek zmeniť.

Výzvu na zadanie kódu PIN pri prepínaní profilov môžete pre staršie deti vypnúť. Tu je postup:

 1. Vyberte svoj profil (vľavo hore v TV, vpravo hore v ostatných zariadeniach).
 2. Zvoľte možnosť Prepnúť profily.
 3. Vyberte voľbu Spravovať profily.
 4. Vyberte svoj detský profil. Detské profily majú ikonu zámku (zatvorený visiaci zámok).
 5. Zadajte PIN kód a zvoľte Zadať.
  Poznámka:  Ak sa vám nedarí zadať PIN kód, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo Select alebo OK, čím na obrazovke otvoríte klávesnicu.
 6. Zrušte označenie políčka Vyžadovať PIN na prepnutie profilov a potvrďte voľbou Uložiť (možno budete musieť prejsť nadol, aby sa táto možnosť zobrazila).

Obrazovka Kto sleduje

Keď otvoríte HBO Max, stane sa toto:

 • Televízor alebo počítač: Ak ste naposledy používali profil dieťaťa, HBO Max sa otvorí v tomto profile. Ak ste naposledy používali profil dospelého, po otvorení HBO Max sa zobrazí obrazovka „Kto sleduje“.
 • Telefón alebo tablet: HBO Max sa vždy otvorí pomocou posledného použitého profilu (nezobrazí sa obrazovka „Kto sleduje“).
Hodnotenie

Hodnotenie poskytuje informácie o vekovej primeranosti epizód a filmov na HBO Max. Vekové odporúčanie pre danú epizódu alebo film sa zobrazí:

 • Na stránke s podrobnosťami o epizóde alebo filme.
 • V ľavom hornom rohu pri prvom spustení prehrávania epizódy alebo filmu.

K dispozícii je 6 hodnotení filmov a televíznych programov:

 • Pre všetkých  Vhodné pre všetky vekové kategórie
 • 7+   Odporúčané pre osoby od 7 rokov
 • 10+   Odporúčané pre osoby od 10 rokov
 • 13+   Odporúčané pre osoby od 13 rokov
 • 16+   Odporúčané pre osoby od 16 rokov
 • 18+   Vhodné pre osoby od 18 rokov
Cestovanie

Pri cestovaní do krajín, v ktorých je HBO Max k dispozícii, bude vaša rodičovská kontrola naďalej fungovať. Programy a filmy sú hodnotené podľa miestneho systému hodnotenia, ktorý sa môže líšiť od hodnotenia vo vašej krajine. Ďalšie informácie nájdete v časti Pozeranie HBO Max na cestách.

Domovská obrazovka detského profilu

Po výbere detského profilu sa zobrazí Domovská obrazovka detského profilu s programami a filmami podľa veku dieťaťa (dátum narodenia profilu). Domovská obrazovka takisto obsahuje riadok Pokračovať v sledovaní a Môj zoznam.

Domovská obrazovka pre detské profily je prispôsobená veku dieťaťa. Domovská obrazovka poskytuje 4 rôzne dizajny:

 • Malé deti: Vo veku od 2 do 5 rokov
 • Veľké deti: Vo veku od 6 do 9 rokov
 • Mladší tínedžeri: Vo veku od 10 do 12 rokov
 • Mladiství: Vo veku od 13 do 17 rokov

Domovská obrazovka pre malé a veľké deti (vo veku od 2 do 9 rokov) obsahuje rad postavičiek z programov a filmov na HBO Max. Deti tak môžu objavovať tituly so svojími obľúbenými postavičkami výberom ich obrázka (napr. Elmo alebo Scooby Doo).

Deti (aj dospelí!) si môžu do svojho profilu pridať profilový obrázok alebo postavičku. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridanie profilového obrázka.