Vše o dětských profilech

Existují dva typy profilů: Dospělý a dětský. Váš účet může mít až 5 profilů. Pro každé ze svých dětí můžete vytvořit dětský profil s rodičovskou kontrolou, která vymezuje, jaký obsah může dítě sledovat.

Proč vytvářet dětské profily?

 • Rodičovská kontrola. Podle věkového omezení obsahu můžete určit, co může vaše dítě sledovat.
 • Na domovské stránce Děti najdete pořady a filmy podle věku dítěte. Mladší děti (2–9 let) mohou procházet tituly výběrem obrázku své oblíbené postavičky (např. Elmo nebo Scooby Doo).
 • Vaše dítě má svůj vlastní seznam Můj seznam a seznam Pokračovat ve sledování.
 • Pomocí PINu můžete dítěti zabránit v přepnutí na profil dospělého.

Pokud je dětský profil aktivní…

 • Zobrazí se domovská obrazovka Děti a nabídka Procházet bude obsahovat pořady pro děti. Pořady a filmy, které nelze sledovat (podle nastavení rodičovské kontroly profilu), se zobrazí s ikonou zámku (zavřený visací zámek) a nebude možné je přehrát.
 • Výsledky vyhledávání budou obsahovat pouze pořady a filmy, které má profil povoleno sledovat (podle rodičovské kontroly daného profilu).
 • Pořady a filmy je možné stahovat do telefonu nebo tabletu, ale jen u obsahu povoleného rodičovskou kontrolou profilu.
 • Některá nastavení nejsou k dispozici. Dětské profily nemají přístup k funkcím správy účtu, například k sekcím Účet (to znamená i e-mail a heslo), Informace o předplatném, Správa zařízení, Rodičovská kontrola a Oznámení.
Přidání dětského profilu (rodičovská kontrola)

Vytvořte pro své dítě dětský profil s rodičovskou kontrolou. Tady je postup, jak na to:

 1. Vyberte svůj profil (vlevo nahoře na televizorech, vpravo nahoře na ostatních zařízeních).
 2. Vyberte možnost Přepnout profily.
 3. Vyberte možnost Přidat dítě (nebo + dítě na televizorech). Pokud váš účet nemá nastavený PIN, budete vyzváni k jeho vytvoření.
 4. Proveďte jednu z následujících možností:
  • Telefon nebo tablet: Klikněte na ikonu Fotoaparát (kamera) a poté vyberte možnost Pořídit fotografii, Nahrát obrázek nebo Vybrat postavu. Poté si vyberte barvu a zadejte jméno dítěte a datum narození (měsíc a rok).
  • Televize nebo počítač: Zadejte jméno a datum narození dítěte (měsíc a rok) a poté si vyberte barvu (profilové obrázky můžete přidat později).
 5. Vyberte možnost Další.
 6. Zvolte věkové omezení obsahu, který může vaše dítě sledovat (např. u televizních pořadů můžete vybrat maximální věkové omezení TV-Y7 a u filmů můžete zvolit G). Filmy a pořady, které jsou omezeny na vyšší věkovou kategorii, než jakou jste vybrali, nelze v tomto profilu sledovat. (Výchozí výběry jsou doporučené a vycházejí ze zadaného data narození).
 7. Vyberte možnost Uložit.

Chcete-li upravit dětský profil nebo změnit rodičovskou kontrolu Dětského profilu, přečtěte si článek Editace profilu.

Rodičovská kontrola nefunguje?
 • Zkontrolujte, že jsou v zařízení nastavená omezení (např. v systému iOS zkontrolujte, že je nastavené Omezení obsahu). Pokud je ve vašem zařízení nastavena přísnější rodičovská kontrola (než ta, kterou jste nastavili v HBO Max), HBO Max se bude řídit rodičovskou kontrolou nastavenou v zařízení.
 • HBO Max se neřídí rodičovskou kontrolou, kterou jste si případně nastavili u svého televizního operátora.
Přepnutí na dětský profil

Tady je postup, jak přepnout na dětský profil:

 1. Vyberte svůj profil (vlevo nahoře na televizorech, vpravo nahoře na ostatních zařízeních).
 2. Vyberte možnost Přepnout profily.
 3. Vyberte Dětský profil (profil s ikonou zámku (zavřený visací zámek)).
Zavřený nebo otevřený zámek
Ikona zavřeného zámku (zavřený visací zámek) znamená, že dítě nemůže přepnout na jiný profil (je třeba zadat PIN). Otevřený zámek (otevřený visací zámek) pak znamená, že dítě na jiný profil přepnout může. Chcete-li se dozvědět více informací, pokračujte na další část.

Vyžadování PINu k přepnutí profilu

Při vytváření prvního dětského profilu budete požádáni o vytvoření PINu ke svému účtu. Ve výchozím nastavení nemůže vaše dítě bez zadání tohoto PINu upravovat svůj profil ani přepnout na jiný profil. PIN můžete kdykoli změnit.

U starších dětí můžete výzvu k zadání PINu při přepínání profilů vypnout. Tady je postup, jak na to:

 1. Vyberte svůj profil (vlevo nahoře na televizorech, vpravo nahoře na ostatních zařízeních).
 2. Vyberte možnost Přepnout profily.
 3. Vyberte možnost Správa profilů.
 4. Vyberte profil svého dítěte. Dětské profily mají ikonu zámku (zavřený visací zámek).
 5. Zadejte PIN a stiskněte tlačítko Enter.
  Poznámka  Pokud máte potíže se zadáním PIN, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko Vybrat nebo OK, čímž otevřete klávesnici na obrazovce.
 6. Zrušte zaškrtnutí políčka Vyžadovat PIN k přepínání profilů a vyberte možnost Uložit (možná bude nutné se po obrazovce posunout, abyste tuto možnost viděli).

Obrazovka Kdo se dívá?

Když otevřete aplikaci HBO Max, stane se následující:

 • Televize nebo počítač: Pokud byl při vypnutí aplikace aktivní Dětský profil, otevře se HBO Max v tomto profilu. Pokud byl posledním aktivním profilem profil pro dospělé, zobrazí se po otevření HBO Max obrazovka „Kdo se dívá?“.
 • Telefon nebo tablet: Aplikace HBO Max se vždy otevře s použitím posledního použitého profilu (nezobrazí se obrazovka „Kdo se dívá?“).
Věkové omezení:

Věkové omezení ukazuje, pro jaké věkové skupiny jsou epizody a filmy na HBO Max vhodné. Věkové omezení epizody nebo filmu se zobrazuje:

 • Na stránce s podrobnostmi o epizodě nebo filmu.
 • V levém horním rohu při prvním spuštění přehrávání epizody nebo filmu.

Na výběr je šest věkových omezení filmů a televizních pořadů:

 • Pro všechny  Vhodné pro všechny věkové kategorie
 • 7+   Doporučeno pro děti ve věku 7 let a starší
 • 10+   Doporučeno pro děti ve věku 10 let a starší
 • 13+   Doporučeno pro děti ve věku 13 let a starší
 • 16+   Doporučeno pro děti ve věku 16 let a starší
 • 18+   Vhodné pro osoby ve věku 18 let a starší
Cestování

Při cestování do zemí, kde je HBO Max k dispozici, bude rodičovská kontrola aktivní i nadále. Pořady a filmy jsou omezeny podle místního systému věkového omezení, který se může lišit od věkového omezení ve vaší zemi. Více informací naleznete v článku Sledování HBO Max na cestách.

Domovská obrazovka Děti

Pokud je vybraný dětský profil, zobrazí se domovská obrazovka Děti s pořady a filmy podle věku dítěte (data narození uvedeného v profilu). Domovská obrazovka obsahuje také řádek Pokračovat ve sledování a Můj seznam.

Domovská obrazovka dětského profilu je přizpůsobena věku dítěte. Domovská obrazovka má 4 různá provedení:

 • Malé děti: Věk 2–5 let
 • Starší děti: Věk 6–9 let
 • Mladší teenageři: Věk 10–12 let
 • Mladiství: Věk 13–17 let

Domovská obrazovka pro malé a starší děti (2–9 let) obsahuje řadu postaviček z pořadů a filmů na HBO Max. Děti tak mohou procházet tituly se svou oblíbenou postavičkou výběrem jejího obrázku (např. Elmo nebo Scooby Doo).

Děti (ale i dospělí!) si mohou ke svému profilu přidat profilový obrázek nebo postavu. Více informací najdete v článku Přidání profilového obrázku.