Решавање проблеми со звукот на HBO Max

Ако имате аудиопроблеми на HBO Max, обидете се со следново:

Чекор 1: Пуштете друга серија или филм

Обидете се да пуштите друга серија или филм за да видите дали проблемот е ограничен на одредена серија или филм. Ако некоја серија или филм е достапна на Dolby Digital, ќе видите 5.1 во описот. Ако проблемот е ограничен на одредена серија или филм, известете нè преку Формуларот за повратни информации.

За да го промените аудиојазикот, видете Преводи, титли и аудиотраки.

Ако имате проблеми со звукот со некоја серија или филм, обидете се со следниов чекор.

Чекор 2: Обидете се со решавање проблеми на уредот.

Изберете го уредот што го користите:

Еве неколку работи со кои можете да се обидете:

 • Попуштете ја јачината на звукот со помош на копчето со стрелка за нагоре на телефонот или таблетот.
 • Приклучете слушалки да видите дали има звук во нив.
 • Обидете се да го исклучите Bluetooth на вашиот уред за да се осигурите дека вашиот уред не испраќа аудио на додатен уред со Bluetooth (во Поставки на вашиот уред со Android или iOS).
 • Осигурите се дека опцијата Не вознемирувај не е овозможена на вашиот уред.
 • Обидете се да го ресетирате телефонот или таблетот.

Еве неколку работи со кои можете да се обидете:

 • Проверете ја контролата на јачината на звукот на HBO Max и на вашиот компјутер да се осигурите дека не е поставена на без звук или на тивко.
 • Ако користите надворешни звучници, проверете ги каблите на звучниците и контролата на јачината на звукот.
 • Ажурирајте го вашиот прелистувач на најновата верзија. За да откриете како да го направите ова, погледнете Решавање проблеми на компјутерот.
 • Обидете се да користите друг поддржан прелистувач.

Еве неколку работи со кои можете да се обидете:

 • Ажурирајте ја апликацијата HBO Max. За да го направите ова, отворете ја продавницата за апликации на вашиот уред и пребарајте за HBO Max. Ако е достапно ажурирање на апликацијата, изберете ажурирање или преземање. За повеќе помош, видете Чекор 1 на страницата Решавање проблеми на телевизор.
 • Рестартирајте го уредот. Исклучете го медија-плеерот (нпр. Apple TV), почекајте малку и повторно вклучете го.
 • Извадете ги и повторно поврзете ги двата краја на HDMI-кабелот.
 • Обидете се да ги смените краевите на HDMI-кабелот/оптичкиот кабел или користете друг кабел.
 • Обидете се да го приклучите кабелот во друга HDMI-порта на телевизорот.

За помош за стримување во 4K HDR со аудио Dolby Atmos, видете Гледање во 4K HDR.

HBO Max со Аудио Dolby Digital Plus е достапно на следниве уреди:

 • Android TV
 • Apple TV
 • Google Chromecast Ultra
 • LG Smart TV
 • Samsung TV (модели што поддржуваат Dolby Digital Plus)
 • Конзола Xbox

Еве повеќе информации за уредите:

Apple TV

Стандардно, Apple TV го користи најдобриот аудиоформат што е достапен. Ако опкружувачкиот завук не работи, обидете се да го промените аудиоформатот на Dolby Digital 5.1. За да го направите ова, на вашиот Apple TV одете на Поставки > Видео и аудио > Аудиоформат и вклучете Промени формат. Тука можете да изберете Dolby Digital 5.1 (наместо Користи го најдобриот што е достапен).

Ако менувањето на аудиоформатот на Dolby Digital 5.1 не помогне, обидете се со менување на аудиоформатот на стерео. За да научите повеќе за аудиопоставките, одете на ставката Пушти аудио во Dolby Atmos или опкружувачки звук на Apple.

Конзола Xbox

Одете на Поставки > Екран и звук, а потоа одете надесно и изберете HDMI-аудио. Поставете го HDMI-аудио на 5.1 некомпресирано, а потоа изберете Формат Bitstream и поставете го на Dolby Digital.

Обидете се со стереозвук.

Ако сè уште имате проблеми со аудиото, обидете се да ја префрлите поставката за аудио на вашиот уред на стереозвук. На пример, на Apple TV одете на Поставки > Видео и аудио > Аудиоформат и вклучете Промени формат, а потоа изберете Стерео.

HDCP-грешка

Ако добиете HDCP-грешка, обидете се да го заобиколите приемникот или стереоопремата со поврзување на уредот за стримување директно со телевизорот.