Hindra barn från att byta profil

Du kan skapa en barnprofil för var och en av dina barn och ställa in olika föräldrakontroller för varje barn. På så sätt tittar dina barn på serier och filmer som du tycker är lämpliga.

Som standard kan ditt barn inte byta från sin profil till en annan profil utan att ange den PIN-kod som du angett. Om ditt barn försöker byta till en annan profil eller redigera sin profil så blir de ombedda att ange en PIN-kod. Du kan ändra din PIN-kod när som helst genom att gå till Föräldrakontroller.

Vem tittar-skärmen

Här är vad som händer när du öppnar HBO Max:

  • TV eller dator: Om den senaste profilen som användes var en barnprofil använder HBO Max denna profil. Om den senaste profilen som användes var en vuxenprofil ser du skärmen "Vem tittar" när du öppnar HBO Max.
  • Telefon eller surfplatta: HBO Max öppnas alltid med den senaste profilen som används (du ser inte skärmen "Vem tittar").

Kräver ingen PIN-kod för att byta profil

För äldre barn kan du stänga av uppmaningen om PIN-kod vid byte av profil. Gör så här:

  1. Välj din profil (uppe till vänster på tv-apparater, uppe till höger på andra enheter).
  2. Välj Byt profil.
  3. Välj Hantera profiler (du kan behöva bläddra ner).
  4. Välj ditt barns profil. Barnprofiler har en låsikon (stängt hänglås).
  5. Ange din PIN-kod och välj Enter.
    Obs  Om du har problem med att ange din PIN-kod så trycker du på knappen Välj eller OK på fjärrkontrollen för att öppna tangentbordet på skärmen.
  6. Avmarkera kryssrutan Kräv PIN-kod för att byta profil och välj därefter Spara (du kan behöva bläddra för att se det här alternativet).