HBO Max se učitava sporo, baferuje ili pauzira

Mnogi faktori mogu da utiču na reprodukciju video sadržaja, uključujući mrežni opseg mreže, brzina povezivanja kao i dostupna memorija na vašem uređaju.

Koji uređaj koristite?

Ako video sadržaj često baferuje ili je lošeg kvaliteta, evo nekih stvari koje možete pokušati:

Testirajte brzinu veze
 • Android: Preuzmite aplikaciju za testiranje brzine interneta iz Google Play Store i testirajte brzinu vaše veze.
 • iOS: Preuzmite aplikaciju za testiranje brzine interneta iz Apple App Store i testirajte brzinu vaše veze.

Za strimovanje HD video snimka, potrebna vam je minimalna brzina preuzimanja od 5 Mbps.

Ažurirajte HBO Max

Vodite računa da imate najnoviju verziju aplikacije HBO Max:

 • Android: Otvorite Play Store na Android uređaju i potražite HBO Max. Ako je dostupno ažuriranje dodirnite Ažuriraj.
 • iOS: Otvorite App Store na Apple uređaju i potražite HBO Max. Ako je dostupno ažuriranje dodirnite Ažuriraj.
Striming na Wi-Fi-iju

Ako koristite mobilnu vezu za prenos podataka, povežite se na mobilnu mrežu da biste proverili da li se poboljšala reprodukcija (da biste se povezali na Wi-Fi mrežu, idite u Podešavanja na vašem uređaju).

Smanjite aktivnost na mreži

Ako drugi ljudi koriste istu mrežu, zamolite ih da privremeno pauziraju svoju aktivnost. Time će se dobiti onolika širina opsega kolika je moguća za strimovanje HBO Max.

Odjavite se i ponovo pokrenite uređaje
 1. Odjavljivanje sa HBO Max. Dodirnite ikonu za Profil (donja ivica na telefonima, leva ivica na tabletima) i onda ikonu za Podešavanja (gore levo) i onda se pomerajte nadole i dodirnite Odjavi se.
 2. Isključite telefon ili tablet sa HBO Max.
 3. Isključite struju na mrežnim uređajima (modem, ruter, itd.).
 4. Sačekajte 30 sekundi.
 5. Ponovo priključite napajanje na modem i sačekajte da se ponovo poveže na internet (otprilike jedan minut).
 6. Ponovo priključite napajanje na ruter i sačekajte da se poveže na internet.
 7. Uključite telefon ili tablet. Onda, otvorite HBO Max, prijavite se i onda pokušajte sa strimovanjem.
Probajte sa drugim uređajem

Pokušajte sa strimovanjem HBO Max na drugom podržanom uređaju koji je priključen na istu mrežu. Time će se utvrditi da li je problem povezan sa vašom mrežom ili određenim uređajem.

Ako video sadržaj često baferuje ili je lošeg kvaliteta, evo nekih stvari koje možete pokušati:

Testirajte brzinu veze

Testirajte vašu internet vezu da biste bili sigurni da imate minimalnu brzinu preuzimanja od 5 Mbps. Da biste to uradili, otvorite pregledač i potražite „Testiranje brzine interneta“. Ako vaša brzina preuzimanja ne ispunjava minimum, kontaktirajte vašeg operatera internet usluge da bi se rešio problem sa brzinom veze.

Proverite pregledač

Proverite da li koristite podržani pregledač.

Ako vaš pregledač nije podržan, ažurirajte pregledač na najnoviju verziju. Da biste saznali kako to da uradite, pretražite na internetu „ažuriraj + naziv vašeg pregledača“ (npr. ažuriranje Chrome).

Isprobajte drugi pregledač

Isprobajte drugi podržani pregledač. Ako se video sadržaj reprodukuje uspešno sa drugim pregledačem, proverite konfiguraciju vašeg pregledača:

 • Kolačići treće strane moraju da budu omogućeni.
 • Onemogućite softver za blokiranje oglasa.
 • Isključite privatno pregledanje ili inkognito režim.
 • Onemogućite dodatne komponente pregledača, proširenja i dodatke.

Zatvorite i ponovo otvorite pregledač, i potom ponovo pokušajte sa reprodukcijom videa.

Smanjite aktivnost na mreži

Ako drugi ljudi koriste istu mrežu, zamolite ih da privremeno pauziraju svoju aktivnost. Time će se dobiti onolika širina opsega kolika je moguća za strimovanje HBO Max.

Ponovo pokrenite uređaje

Ponovo pokrenite računar i mrežne uređaje. To ćete uraditi na sledeći način:

 1. Odjavljivanje sa HBO Max. Da biste to uradili, odaberite ikonu vašeg profila (gore desno) i onda odaberite Odjavi se.
 2. Zatvorite sve aplikacije i ponovo pokrenite računar.
 3. Isključite struju na mrežnim uređajima (modem, ruter, itd.).
 4. Sačekajte 30 sekundi.
 5. Ponovo priključite napajanje na modem i sačekajte da se ponovo poveže na internet (otprilike jedan minut).
 6. Ponovo priključite napajanje na ruter i sačekajte da se poveže na internet.
 7. Uključite računar, idite u HBOMax.com i prijavite se. Onda pokušajte ponovo sa strimovanjem.
Pokušajte sa žičanom vezom

Za najbolje performanse, upotrebite žičanu vezu za računar. Da biste to uradili, povežite računar sa ruterom pomoću Ethernet kabla.

Proverite da li su kablovi vaših mrežnih uređaja (modem, ruter, itd.) svi dobro povezani na obe tačke povezivanja. Labavi koaksijalni ili Ethernet kabl mogu da oslabe signal.

Rešavanje problema sa druge pregledače

Ako video sadržaj često baferuje ili je lošeg kvaliteta, evo nekih stvari koje možete pokušati:

Testirajte brzinu veze

Ako video sadržaj često baferuje ili je lošeg kvaliteta, testirajte brzinu internet veze:

 • Android TV: Na Android TV-u, idite u Aplikacije i preuzmite aplikaciju za testiranje brzine interneta da biste testirali brzinu veze (ili testirajte brzinu sa računara na istoj mreži). Da biste to uradili, otvorite pregledač na računaru i potražite „Testiranje brzine interneta“.
 • Apple TV: Na Apple TV-u, preuzmite aplikaciju za testiranje brzine interneta da biste testirali brzinu veze (ili testirajte brzinu sa računara na istoj mreži). Da biste to uradili, otvorite pregledač na računaru i potražite „Testiranje brzine interneta“.
 • LG Smart TV: Testirajte brzinu preuzimanja sa računara na istoj mreži na kojoj je i LG Smart TV. Da biste to uradili, otvorite pregledač na računaru i potražite „Testiranje brzine interneta“.
 • PlayStation 4 (u određenim zemljama): Na vašem PlayStation 4, idite u Podešavanja > Mreža > Testiranje internet veze.
 • PlayStation 5 (u određenim zemljama): Na vašem PlayStation 5, idite u Podešavanja > Mreža > Status veze > Prikaz statusa mreže > Brzina veze.
 • Samsung TV: Testirajte brzinu preuzimanja sa računara na istoj mreži na kojoj je i Samsung TV. Da biste to uradili, otvorite pregledač na računaru i potražite „Testiranje brzine interneta“.
 • Xbox konzola (u određenim zemljama): Pokrenite Xbox test brzine. Da biste saznali kako, pogledajte Xbox test brzine.

Za strimovanje HD video snimka, potrebna vam je minimalna brzina preuzimanja od 5 Mbps. Za najbolje 4k iskustvo striminga, preporučujemo brzinu preuzimanja od 50+ Mbps.

Ažurirajte HBO Max

Vodite računa da imate najnoviju verziju HBO Max. Da biste to uradili, otvorite App Store na uređaju i potražite „HBO Max“. Ako je dostupno ažuriranje aplikacije, preuzmite ažuriranje.

Smanjite aktivnost na mreži

Ako drugi ljudi koriste istu mrežu, zamolite ih da privremeno pauziraju svoju aktivnost. Time će se dobiti onolika širina opsega kolika je moguća za strimovanje HBO Max.

Odjavite se i ponovo pokrenite uređaje
 1. Odjavljivanje sa HBO Max. Da biste to uradili, odaberite ikonu za Podešavanja (dole levo), onda se pomerajte nadesno sve dok ne vidite Odjavi se (na vrhu), i onda odaberite Odjavi se.
 2. Isključite ili iskopčajte TV uređaj iz strujnog napajanja.
 3. Isključite struju na mrežnim uređajima (modem, ruter, itd.).
 4. Sačekajte 30 sekundi.
 5. Ponovo priključite napajanje na modem i sačekajte da se ponovo poveže na internet (otprilike jedan minut).
 6. Ponovo priključite napajanje na ruter i sačekajte da se poveže na internet.
 7. Uključite TV uređaj, otvorite HBO Max i prijavite se. Onda pokušajte ponovo sa strimovanjem.
Probajte sa drugim uređajem

Pokušajte sa strimovanjem HBO Max na drugom podržanom uređaju koji je priključen na istu mrežu. Time će se utvrditi da li je problem povezan sa vašom mrežom ili određenim uređajem.

Pokušajte sa žičanom vezom

Za najbolje performanse, povežite uređaj za striming na ruter pomoću Ethernet kabla (umesto da koristite bežičnu vezu).

Proverite da li su kablovi vaših mrežnih uređaja (modem, ruter, itd.) svi dobro povezani na obe tačke povezivanja. Labavi koaksijalni ili Ethernet kabl mogu da oslabe signal.