Сè за детските профили

Постојат два вида профили: За возрасни и Детски. Твојата сметка може да има најмногу 5 профили. Може да креираш детски профил за секое од децата со родителски контроли што ја ограничуваат содржината што може да се гледа.

Зошто да креираш детски профили?

 • Родителски контроли. Може да го ограничиш она што можедетето да го гледа врз основа на рејтинзите на содржините.
 • Почетната страница на содржини за деца содржи серии и филмови поделени според возраста. Помалите деца (од 2 до 9 години) можат да откријат наслови со избирање на сликата на нивниот омилен лик (на пр. Елмо или Скуби Ду).
 • Детето си има свои списоци Мој список и Продолжи со гледање.
 • Може да користиш ПИН за да го спречиш детето да се префрли на профил за возрасни.

Кога е активен Детски профил...

 • Ќе го видиш детскиот почетен екран, а менито Прелистај ќе вклучува содржини за деца. гледаат.
 • Резултатите од пребарувањето ќе вклучуваат само серии и филмови што се дозволени да се гледаат на профилот (според родителските контроли на профилот).
 • Може да преземаш серии и филмови на телефонот или таблетот, но само содржината одобрена од родителските контроли на профилот.
 • Некои поставки не се достапни. Детските профили немаат пристап до функциите за управување со сметки, на пример: сметка (која вклучува е-пошта и лозинка), информации за претплатата, управување со уреди, родителски контроли и известувања.
Додавање детски профил (родителски контроли)

Создај детски профил за твоето дете со родителски контроли. Еве како:

 1. Избери го вашиот профил (горе лево на телевизорите, горе десно на други уреди).
 2. Избери Префрли профили.
 3. Избери Додај дете (или + Дете на телевизорите). Ако твојата сметка нема ПИН, ќе биде побарано да создадеш.
 4. Направи едно од следниве:
  • Телефон или таблет: Допри на иконата Камера (камера) и потоа избери да фотографираш, да поставиш слика или да избереш лик. Потоа, избери боја и внеси го името на твоето дете и датумот на раѓање (месец и година).
  • Телевизор или компјутер: Внеси го името и датумот на раѓање на детето (месец и година), а потоа избери боја (може да додадеш профилни слики подоцна).
 5. Избери Следно.
 6. Избери ги рејтинзите за содржините штодетето може да ги гледа (на пр. за телевизиски серии може да избереш максимален рејтинг TV-Y7, а за филмови може да избереш G). На овој профил не може да се гледаат филмови и емисии со повисок рејтинг за содржината од она што ќе го избереш. (Стандардните избори се препорачуваат и се засноваат врз датумот на раѓање што го внесе).
 7. Избери Зачувај.

За да уредиш Детски профил или да ги промениш родителските контроли на Детски профил, види Уреди профил.

Родителските контроли не функционираат?
 • Провери дали се поставени ограничувања на уредот (на пр. на iOS провери за Ограничувања на содржината). Ако уредот има родителски контроли кои се порестриктивни (од она што го имаш поставено во HBO Max), HBO Max ќе ги следи родителските контроли поставени на уредот.
 • HBO Max не ги следи родителските контроли што можеби ги имаш поставено кај ТВ-операторот.
Префрлување на Детски профил

Еве како да се префрлиш на Детски профил:

 1. Изберете го вашиот профил (горе лево на телевизорите, горе десно на други уреди).
 2. Избери Префрли профили.
 3. Избери Детски профил (профил со икона за заклучување (затворен катанец)).
Затворено или Отворено заклучување
Затворената икона за заклучување (затворен катанец) значи дека детето не може да се префрли на друг профил (потребен е ПИН), додека отворената икона (отворен катанец) значи дека може да се префрли на друг профил. За да дознаеш повеќе, продолжи на следниот дел.

Потребен е ПИН за префрлување профили

Кога ќе го создадеш првиот детски профил, ќе биде побарано да создадеш ПИН за твојата сметка. По правило, детето не може да го уреди својот профил или да се префрли на друг профил без да го внесе овој ПИН. Може да го промениш ПИН-от во секое време.

За постарите деца, може да го исклучиш известувањето за ПИН кога префрлуваш профили. Еве како:

 1. Изберете го вашиот профил (горе лево на телевизорите, горе десно на други уреди).
 2. Избери Префрли профили.
 3. Избери Управување со профили.
 4. Избери го профилот на детето. Детските профили имаат икона за заклучување (затворен катанец).
 5. Внеси го твојот ПИН и избери Внеси.
  Напомена  Ако имаш проблем со внесување на ПИН-от, притисни го копчето Select или OK на далечинскиот управувач за да ја отвориш тастатурата на екранот.
 6. Избриши го полето за избор Потребен е ПИН за префрлување профили и потоа избери Зачувај (можеби ќе треба да одиш надолу за да ја видиш оваа опција).

Екран „Кој гледа“

Еве што се случува кога ќе ја отвориш HBO Max:

 • Телевизор или компјутер: Ако последниот користен профил е Детски профил, HBO Max ќе се отвори со овој профил. Ако последниот профил бил профил за возрасни, ќе го видиш екранот „Кој гледа“ кога ќе ја отвориш HBO Max.
 • Телефон или таблет: HBO Max секогаш се отвора со последниот користен профил (нема да го видиш екранот „Кој гледа“).
Рејтинзи

Рејтинзите даваат насоки за тоа колку се соодветни дадени епизоди и филмови на HBO Max за одредена возраст. Рејтингот за зрелост за епизода или филм се појавува:

 • На страницата со детали за епизода или филм.
 • Во горниот лев агол кога првпат ќе гледаш епизода или филм.

Има шест филмски и ТВ рејтинзи од кои може да се бира:

 • Сите  Соодветно за сите возрасти
 • 7+   Се препорачува за возраст од 7 и повеќе години
 • 10+   Се препорачува за возраст од 10 и повеќе години
 • 13+   Се препорачува за возраст од 13 и повеќе години
 • 16+   Се препорачува за возраст од 16 и повеќе години
 • 18+   Се препорачува за возраст од 18 и повеќе години
Патување

Кога патуваш во земји каде што HBO Max е достапна, родителските контроли продолжуваат да се применуваат. Емисиите и филмовите имаат рејтинзи според локалниот систем за рејтинзи, што може да е различен од рејтинзите во твојата земја. За да дознаеш повеќе, види Гледај HBO Max додека патуваш.

Детски почетен екран

Кога ќе се избере детски профил, ќе говидиш Детскиот почетен екран со емисии и филмови врз основа на возраста на детето (датумот на раѓање од профилот). Почетниот екран, исто така, вклучува редови Продолжи со гледање и Мој список.

Почетниот екран на детските профили е персонализиран врз основа на возраста на детето. Има 4 различни опции на почетниот екран:

 • Мали деца: 2-5 години
 • Големи деца: 6-9 години
 • Пред-тинејџери: 10-12 години
 • Тинејџери: 13-17 години

Почетниот екран за мали деца и големи деца (од 2-9 години) вклучува низа ликови од емисии и филмови на HBO Max. На овој начин, децата можат да откријат наслови со нивниот омилен лик со избирање на нивната слика (на пр. Елмо или Скуби Ду).

Децата (и возрасните исто така!) можат да додадат профилна слика или лик на нивниот профил. За да дознаеш повеќе за ова, види Додај профилна слика.