Znajdź i odtwarzaj tytuły w innych językach

Niektóre programy i filmy w HBO Max są dostępne w kilku językach. Domyślnie programy i filmy automatycznie odtwarzają się z oryginalnym dźwiękiem i z napisami, które odpowiadają Twojemu językowi wyświetlania.

Produkcje międzynarodowe i lokalne

Programy i filmy z całego świata są dostępne w gatunku Międzynarodowe (otwórz menu Przeglądaj i wybierz Międzynarodowe). Aby zobaczyć programy i filmy z Twojego regionu, otwórz menu Przeglądaj i wybierz Produkcje lokalne.

Podczas odtwarzania programu lub filmu HBO Max używa języka wyświetlania w następujący sposób:

  • Programy i filmy automatycznie odtwarzają się z oryginalnym dźwiękiem i z napisami, które odpowiadają Twojemu językowi wyświetlania.

Zmiana języka ścieżki dźwiękowej lub napisów

W większości programów i filmów dostępne są różne języki ścieżki dźwiękowej i napisów. Aby zobaczyć, które języki są dostępne, rozpocznij odtwarzanie, a następnie wybierz w odtwarzaczu przycisk Dźwięk i napisy (dymek). Tam możesz wybrać język ścieżki dźwiękowej i napisów. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Napisy i alternatywne ścieżki dźwiękowe.