HBO Max wolno się ładuje, buforuje lub wstrzymuje odtwarzanie

Na odtwarzanie wideo może mieć wpływ wiele czynników, w tym przepustowość sieci, szybkość połączenia i dostępna pamięć w urządzeniu.

Z którego urządzenia korzystasz?

Jeśli filmy często buforują się lub są niskiej jakości, możesz spróbować kilku rozwiązań:

Sprawdź szybkość połączenia
 • Android: Pobierz ze Sklepu Google Play aplikację do testowania szybkości połączenia internetowego i sprawdź szybkość łącza.
 • iOS: Pobierz z Apple App Store aplikację do testowania szybkości połączenia internetowego i sprawdź szybkość łącza.

Minimalna szybkość pobierania potrzebna do streamowania filmów HD to 5 Mb/s.

Zaktualizuj HBO Max

Upewnij się, że masz najnowszą wersję aplikacji HBO Max:

 • Android: Otwórz Sklep Play na swoim urządzeniu z systemem Android i wyszukaj HBO Max. Jeśli dostępna jest aktualizacja aplikacji, naciśnij Zaktualizuj.
 • iOS: Otwórz App Store na swoim urządzeniu z systemem Apple i wyszukaj HBO Max. Jeśli dostępna jest aktualizacja aplikacji, naciśnij Zaktualizuj.
Streamowanie przez Wi-Fi

Jeśli korzystasz z transmisji danych przez sieć komórkową, połącz się z siecią bezprzewodową, aby sprawdzić, czy odtwarzanie uległo poprawie (aby połączyć się z siecią Wi-Fi, przejdź do Ustawień na swoim urządzeniu).

Zmniejsz aktywność w sieci

Jeśli z tej samej sieci korzystają inne osoby, poproś je o tymczasowe wstrzymanie aktywności. Spowoduje to przydzielenie możliwie największej przepustowości do streamingu HBO Max.

Wyloguj się i uruchom ponownie urządzenia
 1. Wyloguj się z HBO Max. Naciśnij ikonę Profilu (na telefonie u dołu ekranu, na tablecie po lewej stronie), wybierz ikonę Ustawień (w lewym górnym rogu), a następnie przewiń w dół i naciśnij Wyloguj się.
 2. Wyłącz telefon lub tablet z HBO Max.
 3. Odłącz zasilanie od urządzeń sieciowych (modemu, routera itp.).
 4. Odczekaj 30 sekund.
 5. Ponownie podłącz zasilanie modemu i zaczekaj, aż połączy się on z Internetem (około 1 min).
 6. Ponownie podłącz zasilanie do routera i zaczekaj, aż połączy się z Internetem.
 7. Włącz telefon lub tablet. Następnie otwórz HBO Max, zaloguj się i spróbuj uruchomić streaming.
Spróbuj użyć innego urządzenia

Spróbuj uruchomić streaming HBO Max na innym obsługiwanym urządzeniu podłączonym do tej samej sieci. Pomoże to określić, czy problem dotyczy sieci, czy też konkretnego urządzenia.

Jeśli filmy często buforują się lub są niskiej jakości, możesz spróbować kilku rozwiązań:

Sprawdź szybkość połączenia

Sprawdź połączenie internetowe, aby upewnić się, że minimalna szybkość pobierania wynosi 5 Mb/s. W tym celu otwórz przeglądarkę i wyszukaj „test szybkości połączenia internetowego”. Jeśli szybkość pobierania jest niższa niż minimalna, skontaktuj się z dostawcą Internetu, aby rozwiązać problem z szybkością połączenia.

Sprawdź przeglądarkę

Upewnij się, że korzystasz z obsługiwanej przeglądarki.

Jeśli Twoja przeglądarka jest obsługiwana, zaktualizuj ją do najnowszej wersji. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, wyszukaj w Internecie frazę „aktualizacja” + nazwa przeglądarki (np. aktualizacja Chrome).

Spróbuj użyć innej przeglądarki

Spróbuj skorzystać z innej obsługiwanej przeglądarki. Jeśli w innej przeglądarce filmy odtwarzają się poprawnie, sprawdź konfigurację przeglądarki:

 • Upewnij się, że zewnętrzne pliki cookie są włączone.
 • Wyłącz oprogramowanie do blokowania reklam.
 • Wyłącz tryb przeglądania prywatnego lub incognito.
 • Wyłącz wtyczki, rozszerzenia i dodatki przeglądarki.

Zamknij i ponownie otwórz przeglądarkę, a następnie jeszcze raz spróbuj odtworzyć film.

Zmniejsz aktywność w sieci

Jeśli z tej samej sieci korzystają inne osoby, poproś je o tymczasowe wstrzymanie aktywności. Spowoduje to przydzielenie możliwie największej przepustowości do streamingu HBO Max.

Uruchom ponownie urządzenia

Uruchom ponownie komputer i urządzenia sieciowe. Zrobisz to w następujący sposób:

 1. Wyloguj się z HBO Max. W tym celu wybierz swój profil (w prawym górnym rogu), a następnie wybierz Wyloguj się.
 2. Zamknij wszystkie aplikacje i uruchom ponownie komputer.
 3. Odłącz zasilanie od urządzeń sieciowych (modemu, routera itp.).
 4. Odczekaj 30 sekund.
 5. Ponownie podłącz zasilanie modemu i zaczekaj, aż połączy się on z Internetem (około 1 min).
 6. Ponownie podłącz zasilanie do routera i zaczekaj, aż połączy się z Internetem.
 7. Włącz komputer, przejdź do strony HBOMax.com i zaloguj się. Następnie spróbuj ponownie uruchomić streaming.
Spróbuj połączyć się przewodowo

Aby uzyskać najlepsze wyniki, spróbuj użyć przewodowego połączenia z Internetem. W tym celu podłącz komputer do routera za pomocą kabla Ethernet.

Upewnij się, że kable do urządzeń sieciowych (modemu, routera itp.) są ściśle umieszczone w obu gniazdach. Luźny kabel koncentryczny lub Ethernet może powodować osłabienie sygnału.

Więcej sposobów rozwiązywania problemów z przeglądarką

Jeśli filmy często buforują się lub są niskiej jakości, możesz spróbować kilku rozwiązań:

Sprawdź szybkość połączenia

Jeśli filmy często buforują się lub są niskiej jakości, sprawdź szybkość swojego połączenia internetowego:

 • Android TV: Na urządzeniu Android TV przejdź do Aplikacji i pobierz aplikację do sprawdzania szybkości połączenia internetowego (lub przetestuj szybkość połączenia na komputerze w tej samej sieci). W tym celu otwórz przeglądarkę na komputerze i wyszukaj „test szybkości połączenia internetowego”.
 • Apple TV: Na urządzeniu Apple TV pobierz aplikację do sprawdzania szybkości połączenia internetowego (lub przetestuj szybkość połączenia na komputerze w tej samej sieci). W tym celu otwórz przeglądarkę na komputerze i wyszukaj „test szybkości połączenia internetowego”.
 • LG Smart TV: Sprawdź szybkość pobierania na komputerze w tej samej sieci co urządzenie LG Smart TV. W tym celu otwórz przeglądarkę na komputerze i wyszukaj „test szybkości połączenia internetowego”.
 • PlayStation 4 (w wybranych krajach): Na urządzeniu PlayStation 4 przejdź do Ustawienia > Sieć > Test połączenia internetowego.
 • PlayStation 5 (w wybranych krajach): Na urządzeniu PlayStation 5 przejdź do Ustawienia > Sieć > Stan połączenia > Wyświetl stan połączenia > Szybkość połączenia.
 • Samsung TV: Sprawdź szybkość pobierania na komputerze w tej samej sieci co urządzenie Samsung TV. W tym celu otwórz przeglądarkę na komputerze i wyszukaj „test szybkości połączenia internetowego”.
 • Konsola Xbox (w wybranych krajach): Uruchom test szybkości na konsoli Xbox. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Rozwiązywanie problemów z szybkością połączenia sieciowego.

Minimalna szybkość pobierania potrzebna do streamowania filmów HD to 5 Mb/s. W celu uzyskania streamingu 4k najlepszej jakości wybierz szybkość pobierania co najmniej 50 Mb/s.

Zaktualizuj HBO Max

Upewnij się, że masz najnowszą wersję aplikacji HBO Max. Aby to zrobić, otwórz sklep z aplikacjami na swoim urządzeniu i wyszukaj „HBO Max”. Jeśli dostępna jest aktualizacja aplikacji, pobierz ją.

Zmniejsz aktywność w sieci

Jeśli z tej samej sieci korzystają inne osoby, poproś je o tymczasowe wstrzymanie aktywności. Spowoduje to przydzielenie możliwie największej przepustowości do streamingu HBO Max.

Wyloguj się i uruchom ponownie urządzenia
 1. Wyloguj się z HBO Max. W tym celu wybierz ikonę Ustawienia (w lewym dolnym rogu), przewiń w prawo do opcji Wyloguj się (w górnej części ekranu) i wybierz Wyloguj się.
 2. Wyłącz lub odłącz urządzenie TV.
 3. Odłącz zasilanie od urządzeń sieciowych (modemu, routera itp.).
 4. Odczekaj 30 sekund.
 5. Ponownie podłącz zasilanie modemu i zaczekaj, aż połączy się on z Internetem (około 1 min).
 6. Ponownie podłącz zasilanie do routera i zaczekaj, aż połączy się z Internetem.
 7. Włącz urządzenie TV, otwórz HBO Max i zaloguj się. Następnie spróbuj ponownie uruchomić streaming.
Spróbuj użyć innego urządzenia

Spróbuj uruchomić streaming HBO Max na innym obsługiwanym urządzeniu podłączonym do tej samej sieci. Pomoże to określić, czy problem dotyczy sieci, czy też konkretnego urządzenia.

Spróbuj połączyć się przewodowo

Aby uzyskać najlepsze wyniki, spróbuj podłączyć urządzenie streamingujące z routerem za pomocą kabla Ethernet (zamiast połączenia bezprzewodowego).

Upewnij się, że kable do urządzeń sieciowych (modemu, routera itp.) są ściśle umieszczone w obu gniazdach. Luźny kabel koncentryczny lub Ethernet może powodować osłabienie sygnału.